Programy


Cele statutowe Fundacji WRÓĆ realizowane są poprzez szereg liczne Programy z dofinansowaniem Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak i Funduszy Europejskich. Od 2002 roku Fundacja WRÓĆ zrealizowała ponad 20 różnych Projektów.


 Programy aktualnie realizowane


Programy kontynuowane


Programy zakończone