Europejski Fundusz Społeczny WRÓĆ do edukacji

Wróć do Edukacji to realizowany dzięki finansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego Program wsparcia w edukacji dla grona 200 dzieci i młodzieży powiatu nowodworskiego w tym dzieci niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania to 675 000,00 zł. Projekt ma służyć podnoszeniu poziomu edukacji w powiecie Nowy Dwór Gdański. Miejsce realizacji projektu Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Jezierniku.

Projekt trwający do czerwca 2010 roku był adresowany do:

  • Uczniów z obszarów wiejskich, z miejscowości należących do powiatu Nowy Dwór Gdański w szczególności osób niepełnosprawnych, ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, mających trudności w nauce spowodowane różnymi dysfunkcjami w czytaniu i pisaniu,
  • dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,
  • nauczycieli, pedagogów oraz rodziców dzieci.

W ramach Projektu oferowano:

  • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki,
  • zajęcia specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne w zakresie dysleksji, dysgrafii, dysortografii, logopedii,
  • zajęcia psychoterapeutyczne oraz muzykoterapeutyczne,
  • doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla Uczniów wykazujących problemy w nauce.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content