Kompleksowe odziaływanie na rozwój psychofizyczny i społeczny

Wspieramy do samodzielności i aktywnego uczestnictwa

Systematyczne rozszerzanie zakresu wsparcia

Wspieramy pokonywanie barier, tworzenie i rozwój mozliwości

Konsekwentne kształtowanie pozytywnego otoczenia

Wspieramy dzieci i dorosłych dotkniętych niepełnosprawnością

Przekaż 1,5% podatku Fundacji WRÓĆ

Już od 20 lat wspieramy rehabilitację, terapię, edukację i transport osób z niepełnosprawnością

Poznaj bliżej naszą misję

O Fundacji

Fundacja WRÓĆ od września 2002 roku systematycznie rozszerza zakres wsparcia kierowanego do niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiego oraz do ich najbliższego otoczenia. W dwóch Ośrodkach Edukacyjno Rehabilitacyjno Wychowawczych w Jezierniku i Lasowicach Wielkich grono pozyskanych i wykształconych przez Fundację rehabilitantów, terapeutów i opiekunów odkrywa i poszerza możliwości prawie sześćdziesięciorga dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i intelektualną w stopniu znacznym i głębokim. Ponadto 30 dorosłych osób z zaburzeniami psychotycznymi uczestniczy w codziennych, wielokierunkowych zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich. Ośrodki Basenoterapii, Hipoterapii i Animaloterapii w Jantarze zapewniają dodatkowe zajęcia terapeutyczne i relaksacyjno-rozwojowe.

Fundacja WRÓĆ sięga po najnowsze techniki i metody, systematycznie zwiększając zasoby sprzętowe, kwalifikacje pracowników oraz standardy wyposażenia i funkcjonowania Placówek. Jest też znaczącym na lokalnym rynku pracodawcą. Pozyskane z funduszy europejskich i krajowych środki, Fundacja WRÓĆ przekształca w trwałe realizacje, służące najbliższemu otoczeniu.

Działamy na terenie województwa pomorskiego

Poznaj nasze placówki

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Jezierniku

Do 2008 roku, w powiecie nowodworskim i ościennych nie istniała żadna placówka dla dzieci głęboko niepełnosprawnych. Fundacja WRÓĆ, poprzez stworzenie Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Jezierniku dała Im wsparcie w formie kompleksowej terapii i rehabilitacji.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Lasowicach Wielkich

29 listopada 2012 roku odbyło się oficjalne otwarcie Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Lasowicach Wielkich. Uroczystość była połączona z obchodami 10-lecia powstania Fundacji WRÓĆ.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lasowicach Wielkich

1 września 2013 roku, dzięki wsparciu Gminy Malbork, rozpoczął działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Lasowicach Wielkich, prowadzony przez Fundację WRÓĆ.

Terapia wodna

Hydroterapia

Zajęcia terapeutyczne, realizowane w basenach z wodą podgrzewaną do temperatury 32-34°C mają szczególne znaczenie dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

Terapia z końmi rekreacyjnymi

Hipoterapia

Ośrodek Hipoterapii Fundacji WRÓĆ, utworzony w 2003 roku, we współpracy z licencjonowanymi hipoterapeutami realizuje program zgodny z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

Terapia ze zwierzętami

Animaloterapia

Ośrodek Animaloterapii Fundacji WRÓĆ, utworzony na bazie Mini ZOO w Jantarze, spełnia niezwykłą rolę terapeutyczną.

Każdy inny, wszyscy równi!

Potrzebujesz pomocy? Dołącz do nas!

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content