Szkolenia i warsztaty

Szkolenia i warsztaty skierowane do kadry Fundacji WRÓĆ mają na celu zapewnienie Podopiecznym najwyższego poziomu i kompleksowego charakteru udzielanego wsparcia.


styczeń 2019


Superwizja z Moniką Jerzyk

W dniach 14 i 15 stycznia w OREW w Lasowicach Wielkich odbyła się Superwizja z Panią Monikę Jerzyk, specjalistką w budowaniu systemów i strategii komunikacyjnych. Spotkania takie pomagają w codziennej pracy z Podopiecznymi oraz umożliwiają ciągły rozwój w dziedzinie komunikacji AAC.


styczeń 2018


Wewnętrzne szkolenie Halliwick

Wewnętrzne szkolenie z zakresu Terapii Wodnych u osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Terapeuci Koncepcji Halliwick wdrażali i usprawniali poznane techniki i wrażali je u części terapeutów obu OREW Fundacji WRÓĆ, w celu podniesienia jakości pracy.


grudzień 2017


Diagnostyka i terapia neurologopedyczna

Druga część szkolenia Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – poziom I, II, III, w którym wzięli udział pracownicy OREW w Lasowicach Wielkich i OREW w Jezierniku, prowadzonego przez Panią Aleksandrę Ładę z Fundacji „Promyk Słońca”, dofinansowanego ze środków PFRON, Konkurs 3/2017 „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych”.


 listopad 2017


Konferencja (NIE)DYREKTYWNIE

Udział terapeutów Placówek Fundacji WRÓĆ w konferencji Stowarzyszenia Na Tak, której tegorocznym tematem jest podejście niedyrektywne w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.


MNRI® – Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych

Szkolenie z Programu Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów – MNRI® (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration) – Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych, które odbyło się w dniach 11-12 listopada w OREW w Lasowicach Wielkich, przeprowadzone przez Małgorzatę Koczyk z Centrum Wspomagania Rozwoju, zrealizowane w ramach Projektu z dofinansowaniem PFRON, Konkurs 3/2017 „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych”.


Wewnętrzne szkolenie Masaż Shantala i Masaż Shantala Body Touch®

Wewnętrzne szkolenie doskonalające dla terapeutów i opiekunów Placówek Fundacji, z zakresu Masażu Shantala i Masażu Shantala Body Touch®, przeprowadzone przez panią Roksane głowacką, posiadającą uprawnienia Instruktora.


październik 2017


MNRI® Neurosensomotoryczna integracja odruchów ustno-twarzowych poziom I

Drugie z serii szkoleń z zakresu metody dr S. Masgutowej, Programu Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów – MNRI® (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration) – Neurosensomotoryczna integracja odruchów ustno-twarzowych poziom I,przeprowadzone przez Małgorzatę Koczyk z Centrum Wspomagania Rozwoju, zrealizowane w ramach Projektu z dofinansowaniem PFRON, Konkurs 3/2017 „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych”.


Superwizja z dr Magdaleną Grycman

Kolejne spotkanie z dr Grycman i omówienie poszczególnych przypadków, które ułatwia terapeutom kontynuacje oraz wdrażanie kolejnych strategii komunikacyjnych.


MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Szkolenie Terapia NeuroTaktylna, będące częścią Programu Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów – MNRI® (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration), przeprowadzone przez Małgorzatę Koczyk z Centrum Wspomagania Rozwoju, zrealizowane w ramach Projektu z dofinansowaniem PFRON, Konkurs 3/2017 „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych”.


Diagnostyka i terapia neurologopedyczna

Szkolenie Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – poziom I, II, III, w którym wzięli udział pracownicy OREW w Lasowicach Wielkich i OREW w Jezierniku, poprowadzone przez Panią Aleksandrę Ładę z Fundacji „Promyk Słońca”. Szkolenie zostało dofinansowane ze środków PFRON, Konkurs 3/2017 „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych”.


Udział w konferencji

Udział w konferencji „Śpiączka i stany ograniczonej nieświadomości. Komunikacja niewerbalna – możliwości i najnowsze rozwiązania.”, organizowanej przez Fundację Wspierania Rozwoju Neurologii.


Neuroforma

Szkolenie terapeutów Środowiskowego Domu Samopomocy z obsługi Neuroformy, nowoczesnego sprzętu do rehabilitacji funkcji ruchowo-poznawczych, zakupionej z dofinansowania ze środków PFRON, Konkurs nr 2/2016 „MOGĘ WIĘCEJ – rehabilitacja społeczna ŚDS w Lasowicach Wielkich.


Dry Needling

Kurs dla fizjoterapeutów dotyczący metody Dry Nedling (suche igłowanie), przeprowadzonego przez David G. Simons Academy™ .


 sierpień 2017


FDM Intensywny

Szkolenie dla fizjoterapeutów Terapia Manualna wg Typaldosa D.O. Fascial Distortion Model, zorganizowany przez firmę szkoleniową ANGITIA.


czerwiec 2017


Awans zawodowy

Rozmowa kwalifikacyjna na stopień awansu zawodowego nauczyciela, podczas której czworo nauczycieli – terapeutów OREW w Lasowicach Wielkich przedstawiło dorobek swojego dziewięciomiesięcznego stażu i otrzymało zaświadczenie o nadaniu tytułu nauczyciela kontraktowego.


Wideotrening Komunikacji

Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji, przeprowadzony przez Fundacje Polskich Kawalerów Maltańskich, licencjonowany przez AIT- Holandia.


maj 2017


Superwizja z dr Magdaleną Grycman

Superwizja w OREW w Lasowicach Wielkich, podczas której omawiane były strategie komunikacyjne konkretnych Uczniów.


FITS

Trzyetapowe szkolenie dla fizjoterapeutów OREW Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg koncepcji FIT’S ( Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz), zorganizowane przez firmę OrtoKursy, przeprowadzone w ramach dofinansowania RPO WP, Działanie 3.2.1 oraz ze środków KFS PUP Nowy Dwór Gdański.


BoardMaker&Speaking Dynamically Pro stopień I i II

Dwustopniowe szkolenie warsztatowe BoardMaker&Speaking Dynamically Pro, przeprowadzone przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania, realizowane w ramach dofinansowania RPO WP, Działanie 3.2.1.


Terapia motoryki ręki

Szkolenie terapeutów, fizjoterapeutów i opiekunów Terapia motoryki ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne, realizowane w ramach wsparcia dotacyjnego RPO WP Działanie 3.2.1, prowadzone przez Gdańską Pracownię Pomocy Pedagogicznej, Psychologicznej, Terapeutycznej.


Kurs masażu klasycznego stopień I i II

Kurs masażu klasycznego z technikami orientalnymi, w którym uczestniczyły pani Marlena Bielska i pani Paulina Kołodziejczyk, przeprowadzony przez Akademię Masażu Karuna, ramach dofinansowania RPO WP, Działanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.


RUSI

Kurs dla fizjoterapeutów Rehabilitative Ultrasound maging (RUSI) – Anatomia Sonograficzna i Sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty, przeprowadzone przez dr Tomasza Wolnego, zrealizowane w ramach dofinansowania RPO WP, Działanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.


Kurs instruktorski Hipoterapii

Kurs Instruktor rekreacji ruchowej w specjalności Hipoterapia, zorganizowany przez Polską Akademię Rekreacji Ruchowej – Kształcenia Szkoleniowców.


kwiecień 2017


Kurs Instruktorski Masażu Shantala i Masażu Shantala Body Touch® 

Udział pracowników Fundacji WRÓĆ – Roksany Głowackiej i Marleny Bielskiej w Kursie Instruktorskim Masażu Shantala i Masażu Shantala Body Touch®, organizowanym przez Polską Szkołę Masażu Shantala®. Udział w szkoleniu został sfinansowany ze środków RPO WP, Działanie 3.2.1, środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w oparciu o umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku oraz wkładu własnego Fundacji.


Wewnętrzne warsztaty logopedyczne

Przeprowadzone przez logopedę, panią Roksanę Głowadzką, wewnętrzne warsztaty dla pracowników OREW w Lasowicach Wielkich, z zakresu masażu logopedycznego.


marzec 2017


MÓWik

Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących, w którym wzięli udział  pracownicy i rodzice Uczniów obu Ośrodków Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczych Fundacji WRÓĆ. Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach realizowanego Programu RPO WP 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.


Terapia ręki® stopień I i II

Kurs I stopnia Terapia ręki® – Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR® i kurs II stopnia Terapia ręki®, zorganizowane przez Centrum Terapii Wyspa dwustopniowy kurs Terapii ręki.


SI – II stopnia

Kurs II stopnia Zastosowanie zasad Integracji Sensorycznej w praktyce pedagogicznej, zorganizowany przez SOYER Centrum Szkoleniowe.


SI

Kurs Ocena poprzez kliniczne obserwacje, zorganizowane przez SOYER Centrum Szkoleniowe.


Muzykoterapia stopień II

Drugi stopień szkolenia Muzykoterapia-profilaktyka i terapia muzyczna, przeprowadzonego przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, realizowanego w ramach dofinansowania RPO WP Działanie 3.2.1.


luty 2017


Metoda Krakowska

Warsztaty Symultaniczno–sekwencyjna nauka czytania®, organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej, w którym uczestniczyli  pracownicy OREW Lasowice Wielkie i OREW Jeziernik oraz rodzice i opiekunowie Uczniów z obu Ośrodków. Warsztaty prowadziła dr Justyna Leszka. Odbyły się w ramach realizowanego Programu RPO WP Działanie 3.2.1.


Muzykoterapia stopień I

Dwustopniowe szkolenie Muzykoterapia-profilaktyka i terapia muzyczna, organizowane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, prowadzone, według autorskiego programu Mobilnej Rekreacji Muzycznej, przez lek. med. Macieja Kieryła. Szkolenie odbyło się w ramach realizowanego przez Programu RPO WP Działanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.


Superwizja z dr Magdaleną Grycman

Spotkanie z dr Grycman, podczas którego zostały omówione strategie terapii trojga Uczniów oraz wprowadzenie strategii dla jednej z Uczennic.


AAC stopień II

Drugi stopień szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością, przeprowadzone przez panią Monikę Jerzyk w ramach realizowanego Projektu RPO WP Działanie 3.2.1.


Terapia behawioralna w teorii i praktyce

Trzeci blok kursu bazowego z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania osób z autyzmem.


Diagnostyka i terapia neurologopedyczna

Kurs I stopnia pt. Zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy, prowadzony przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca.


styczeń 2017


AAC stopień I

Szkolenie z zakresu komunikacji alternatywnej, prowadzone przez panią Monikę Jerzyk z Centrum Rozwoju Porozumiewania GADATEK Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością. Szkolenie odbyło się w ramach realizowanego Programu RPO WP, Działanie  3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.


SI Ayres' – I stopnia

Kurs I stopnia Teoria Integracji Sensorycznej wg Ayres', zorganizowany przez SOYER Centrum Szkoleniowe.


SI

Kurs Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej, zorganizowany przez SOYER Centrum Szkoleniowe.


Terapia behawioralna w teorii i praktyce

Drugi blok kursu bazowego z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania osób z autyzmem.


Szkolenie z zakresu obsługi programu C-Eye

Szkolenie dotyczące obsługi Systemu do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye PRO, przeprowadzone przez firmę AssisTech, w ramach realizowanego Programu z dofinansowaniem PFRON, Działanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.


grudzień 2016


Superwizja z Moniką Jerzyk

Dwuetapowa Superwizja obejmująca obserwację i czynny udział zajęciach indywidualnych oraz omówienie zajęć, dyskusję, udzielenie wskazówek i porad do dalszej pracy.


listopad 2016


Terapia behawioralna w teorii i praktyce

Pierwszy blok kursu bazowego z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania osób z autyzmem, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.


NDT Bobath Refresher

Odświeżający kurs w koncepcji NDT Bobath organizowany przez Centrum Terapii Wyspa.


maj 2016


Superwizja z dr Magdaleną Grycman

Spotkanie podczas którego omawiane były przypadki dotyczące przekazania strategii oraz dotyczące pracy z dzieckiem w strategii.


kwiecień 2016


Wewnętrzne warsztaty doskonalające

Warsztaty prowadzone przez terapeutki OREW w Lasowicach Wielkich panie Annę Chmielewską i Annę Cymańską dotyczące konieczności używania bodźców uprzedzających, przed każdą czynnością wykonywaną z udziałem Ucznia. W ramach zajęć uczestnicy mieli okazję do wczucia się w rolę osoby z głęboką niepełnosprawnością. Warsztaty zostały zorganizowane na podstawie odbytego przez część pracowników, we wcześniejszym terminie, szkolenia I stopnia „Wczesne indywidualne strategie komunikacyjne”, przeprowadzonego przez Centrum Rozwoju i Porozumiewania Gadatek.


marzec 2016


Wewnętrzne warsztaty fizjoterapeutyczne

Warsztaty dotyczące prawidłowego przenoszenia i asekuracji osób z poruszających się na wózkach, zorganizowane przez zespół fizjoterapeutów OREW w Lasowicach Wielkich dla wszystkich pracowników Fundacji WRÓĆ.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content