Publikacje i nagrody

rok 2017


W dniu 4 lipca 2017 roku w Rezydencji Belweder w Warszawie odbyła się gala finałowa XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”. Fundacja WRÓĆ została nagrodzona w kategorii Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych za utworzenie Centrum Rodzinnej Rekreacji, jako miejsca kształtującego umiejętności psychoruchowe osób z niepełnosprawnością. W tegorocznej edycji konkursu Rada Programowa wyłoniła 16 finalistów. Patronat Honorowy nad XVII edycją konkursu „Sposób na Sukces” sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, a nad galą finałową konkursu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel. Wszyscy nagrodzeni otrzymali imienne listy gratulacyjne od Prezydenta oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. Laureaci otrzymali również nagrody rzeczowe – telewizory, statuetki i dyplomy ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dyplomy uznania od Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


rok 2015


W dniu 5 grudnia 2015 r., na XXI Gali Nagród Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, Fundacja WRÓĆ została uhonorowana Główną Nagrodą Bursztynowego Mieczyka w kategorii Pomoc Społeczna, za innowacyjność i promowanie nowych rozwiązań w obszarze pomocy społecznej.


rok 2013


Za zasługi dla Fundacji WRÓĆ z okazji 40-lecia Gminy Stegna.


rok 2009


5-tego kwietnia 2009 roku Niezależna Fundacja Popierania Kultury Polskiej im. Jerzego Bonieckiego wyróżniła panie Kazimierę Włodarską oraz Joannę Włodarską nagrodą im. Zofii i Jerzego Bonieckich za stworzenie i działalność w Fundacji WRÓĆ.


rok 2008


W dniu 9.12.2008 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku odbyła się Uroczystość wręczenia “Nagrody Bursztynowego Mieczyka”, w trakcie której Fundacja WRÓĆ została wyróżniona za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i otrzymała Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Marszałka Senatu Pana Bogdana Borusewicza.


Fundacja WRÓĆ została wyróżniona przez Starostę Nowodworskiego za działalność na rzecz powiatu nowodworskiego.


Fundacja WRÓĆ otrzymała nagrodę Starosty Nowodworskiego za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.


Fundacja WRÓĆ laureatem konkursu Newsweek – 27 maja 2008 na spotkaniu z cyklu Newsweek – biznes odpowiedzialny, wręczono nagrody laureatom konkursu „Sto procent z 1%”. Kampania reklamowa Fundacji WRÓĆ „1% wraca” zdobyła pierwsze miejsce w kategorii plakat lokalny.


Fundacja WRÓĆ laureatem programu „ORLEN. Bezpieczne drogi”. Podczas Gali Bezpieczeństwa, która odbyła się 27 lutego w Zamku Królewskim w Warszawie, podsumowano dotychczasowe działania oraz wręczono nagrody w Konkursie Inicjatyw. Do 16 organizatorów najlepszych akcji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego trafiły Złote Tarcze Bezpieczeństwa oraz nagrody finansowe o łącznej wartości 525 tys. zł. Fundacja WRÓĆ otrzymała Nagrodę w kategorii „Niepełnosprawni uczestnicy ruchu drogowego”.


rok 2007


Podczas obchodów pięćdziesięciolecia Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja WRÓĆ w ramach konkursu „dobre praktyki EFS” została nagrodzona tytułem „Najlepszej inwestycji w człowieka 2007”.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content