Dokumenty i sprawozdania

Statut Fundacji WRÓĆ

Cele Fundacji

  • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, dziećmi i młodzieżą,
  • organizacja rehabilitacji, edukacji, wypoczynku, rekreacji, sportu i aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży związanej z przepisami ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze,
  • udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy finansowej, pomocy medycznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych; w szczególności ofiar wypadków komunikacyjnych,
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  • propagowanie krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • inne działania dobroczynne w zakresie działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia,
  • pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, zwłaszcza pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną.

Sprawozdania z działalności

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content