Dokumenty i sprawozdania

Statut Fundacji WRÓĆ

Cele Fundacji

  • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, dziećmi i młodzieżą,
  • organizacja rehabilitacji, edukacji, wypoczynku, rekreacji, sportu i aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży związanej z przepisami ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze,
  • udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy finansowej, pomocy medycznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych; w szczególności ofiar wypadków komunikacyjnych,
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  • propagowanie krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • inne działania dobroczynne w zakresie działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia,
  • pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, zwłaszcza pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną.

Sprawozdania z działalności

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content