ŚDS w Wiercinach

18 grudnia 2023 roku Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Pan Jacek Michalski podpisał umowę z Fundacją WRÓĆ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiercinach. Placówka jest ośrodkiem wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym spektrum autyzmu.

Na wsparcie w nowej lokalizacji będą mogły liczyć wszystkie osoby, które wymagają, terapii, rehabilitacji i opieki. Obecnie, osoby zmagające się z niepełnosprawnościami sprzężonymi przebywają w OREW-ie w Jezierniku, który, zgodnie z obowiązującym prawem, świadczy usługi opiekuńczo-rehabilitacyjne jedynie do 25. roku życia.

ŚDS w Wiercinach ma być miejscem, gdzie przez całe swoje życie te osoby będą mogły otrzymywać należytą opiekę, przechodzić rehabilitację i inne formy terapii, jednocześnie nie będąc wykluczonymi ze społeczeństwa.

Skierowanym jest do osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób przewlekle psychicznie chorych – typ A, osób z niepełnosprawnością intelektualną – typ B oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – typ C.

Ośrodek swoją działalność rozpocznie 1 stycznia 2024 roku, dzięki wsparciu Gminy Nowy Dwór Gdański.

Głównym celem działania ŚDS w Wiercinach jest osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania jego Uczestników w Ich  środowisku, zarówno w zakresie czynności dnia codziennego, jak i w życiu społecznym.

Celami szczegółowymi jest kształtowanie: umiejętności z zakresu samoobsługi, umiejętności społecznych, umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijanie samodzielności i zaradności Uczestników. Rozbudzanie Ich pasji i talentów, poprawa i utrzymanie stanu psychofizycznego.

Praca z Uczestnikami będzie realizowana jest głównie w oparciu o zajęcia tematyczne. Prowadzone jest poradnictwo psychologiczne oraz konsultacje lekarskie. Organizowane są spotkania okolicznościowe a także współpraca z bliskimi Uczestników oraz innymi osobami lub podmiotami działającymi w obszarze możliwego udzielania Im pomocy. Pozwala to na osiąganie jak największej efektywności podejmowanych działań.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30- 15.30. Uczestnicy mają zapewniony transport do i z Ośrodka.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content