ŚDS w Wiercinach

18 grudnia 2023 roku Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Pan Jacek Michalski podpisał umowę z Fundacją WRÓĆ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiercinach. Placówka jest ośrodkiem wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym spektrum autyzmu.

ŚDS w Wiercinach jest miejscem, gdzie przez całe swoje życie osoby będą mogły otrzymywać należytą opiekę, przechodzić rehabilitację i inne formy terapii, jednocześnie nie będąc wykluczonymi ze społeczeństwa.

Skierowany jest do osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób przewlekle psychicznie chorych – typ A, osób z niepełnosprawnością intelektualną – typ B oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – typ C, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i spektrum autyzmu – typ D.

Ośrodek swoją działalność rozpoczął 1 stycznia 2024 roku, dzięki wsparciu Gminy Nowy Dwór Gdański.

Głównym celem działania ŚDS w Wiercinach jest osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania jego Uczestników w Ich  środowisku, zarówno w zakresie czynności dnia codziennego, jak i w życiu społecznym.

Celami szczegółowymi jest kształtowanie: umiejętności z zakresu samoobsługi, umiejętności społecznych, umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijanie samodzielności i zaradności Uczestników. Rozbudzanie Ich pasji i talentów, poprawa i utrzymanie stanu psychofizycznego.

Praca z Uczestnikami realizowana jest głównie w oparciu o zajęcia tematyczne. Prowadzone jest poradnictwo psychologiczne oraz konsultacje lekarskie. Organizowane są spotkania okolicznościowe a także współpraca z bliskimi Uczestników oraz innymi osobami lub podmiotami działającymi w obszarze możliwego udzielania Im pomocy. Pozwala to na osiąganie jak największej efektywności podejmowanych działań.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00- 16.00. Uczestnicy mają zapewniony transport do i z Ośrodka.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content