Czym się zajmujemy

Praca z Uczestnikami ŚDS w Wiercinach, realizowana jest głównie w oparciu o zajęcia tematyczne.

Są one prowadzone w obrębie trzech modułów:

Trening funkcjonowania w życiu codziennym

W ramach tego treningu Uczestnicy nabywają umiejętności związanych z prawidłowym oraz społecznie akceptowanym funkcjonowaniem w życiu codziennym. Osoby biorące udział w zajęciach ŚDS często, z powodu choroby, środowiska rodzinnego bądź braków edukacyjnych i wychowawczych, wykazują duże braki w podstawowych umiejętnościach, pozwalających na, w miarę Ich możliwości, codzienne funkcjonowanie.

W ramach tego treningu prowadzone są następujące zajęcia:

 • Dbałość o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą
 • Prace domowe
 • Zajęcia kulinarne
 • Trening budżetowy

Trening umiejętności intrapersonalnych i interperosonalnych

Trening, podczas którego Uczestnicy nabywają umiejętności, które pozwolą Im na lepsze funkcjonowanie poznawcze i społeczne. W ramach tego treningu prowadzone są zajęcia edukacyjne, psychoedukacyjne i ogólnorozwojowe wpływające na umiejętności poznawcze i umiejętności radzenia sobie z emocjami i swoją chorobą, co przyczynia się  do kształtowania pozytywnych relacji z innymi osobami. Różnorodność zajęć daje możliwość rozwoju każdemu Uczestnikowi, na miarę Jego indywidualnych możliwości.

W ramach tego treningu prowadzone są następujące zajęcia:

 • Poranny Krąg
 • Zajęcia edukacyjne indywidualne
 • Zajęcia edukacyjne grupowe
 • Psychoedukacja i Terapia Psychologiczna

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego

W ramach tego treningu prowadzone są zajęcia w różnych pracowniach i o różnym poziomie trudności a Uczestnicy nabywają umiejętności pozwalające na aktywne spędzanie czasu, poprzez rozwijanie zainteresowań i zdolności. Uczestnicy typu A i B poprzez udział w zajęciach rozwijają się w sferze poznawczej i behawioralnej. Dla Uczestników typu C zajęcia są możliwością ćwiczenia aktywności w celu jak najdłuższego podtrzymania umiejętności.

W ramach tego treningu prowadzone są następujące zajęcia:

 • Zajęcia manualne
 • Zajęcia komputerowo – multimedialne
 • Zajęcia ceramicze – rękodzieła
 • Wyjazdy i imprezy okolicznościowe

Dodatkowo, w ramach realizowanych w Placówce Projektów Uczestnicy ŚDS w Wiercinach korzystają m.in. z:

 • Rehabilitacji
 • Hydroterapii
 • Hipoterapii

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content