OREW w Jezierniku

Fundacja WRÓĆ, poprzez stworzenie Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Jezierniku dała wsparcie w formie kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci głęboko niepełnosprawnych.

OREW w Jezierniku powstał w wydzierżawionym na okres 10 lat budynku po szkole podstawowej. Dzięki intensywnym pracom remontowo-modernizacyjnym, Placówka została w pełni przystosowana do przyjęcia wielorako niepełnosprawnych Wychowanków.

W dniu 25 sierpnia 2008r. Fundacja WRÓĆ otrzymała zaświadczenia od Starosty o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych. Plany i marzenia stały się rzeczywistością.

Dzięki wytrwałości oraz aprobacie i pomocy wielu ludzi i instytucji, 15 września 2008 roku, nastąpiło oficjalne i uroczyste otwarcie Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Jezierniku. Miejsca stworzonego z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, umiarkowanym oraz znacznym ze sprzężeniami w wieku od 3 do 25 lat.

Do 2008 roku, w powiecie nowodworskim i ościennych nie istniała żadna placówka dla dzieci głęboko niepełnosprawnych.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content