O Fundacji WRÓĆ


Fundacja WRÓĆ od września 2002 roku systematycznie rozszerza zakres wsparcia kierowanego do niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiego oraz do ich najbliższego otoczenia. W dwóch Ośrodkach Edukacyjno Rehabilitacyjno Wychowawczych w Jezierniku i Lasowicach Wielkich grono pozyskanych i wykształconych przez Fundację rehabilitantów, terapeutów i opiekunów odkrywa i poszerza możliwości prawie sześćdziesięciorga dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i umysłową w stopniu znacznym i głębokim. Ponadto 30 dorosłych osób z zaburzeniami psychotycznymi uczestniczy w codziennych, wielokierunkowych zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich. Ośrodki Basenoterapii, Hipoterapii i Animaloterapii w Jantarze zapewniają dodatkowe zajęcia terapeutyczne i relaksacyjno-rozwojowe. Utworzone Centrum Rodzinnej Rekreacji jest propozycją nowoczesnej edukacji, terapii i rekreacji.

Fundacja WRÓĆ sięga po najnowsze techniki i metody, systematycznie zwiększając zasoby sprzętowe, kwalifikacje pracowników oraz standardy wyposażenia i funkcjonowania Placówek. Jest też znaczącym na lokalnym rynku pracodawcą. Pozyskane z funduszy europejskich i krajowych środki, Fundacja WRÓĆ przekształca w trwałe realizacje, służące najbliższemu otoczeniu.

Celem Fundacji WRÓĆ jest, aby poprzez kompleksowe oddziaływanie na rozwój psychofizyczny i społeczny dotkniętych niepełnosprawnością dzieci i dorosłych mieszkańców województwa pomorskiego oraz ich bliskich, wspierać pokonywanie barier, tworzenie i rozwój możliwości oraz integralne uczestniczenie w życiu godnym i pełnym radości.

Liczba osób z niepełnosprawnością, objętych stałym wsparciem sięga obecnie 300.

Powrót