O Fundacji

Fundacja WRÓĆ od września 2002 roku systematycznie rozszerza zakres wsparcia kierowanego do niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiego oraz do ich najbliższego otoczenia.

Celem Fundacji WRÓĆ jest kompleksowe oddziaływanie na rozwój psychofizyczny i społeczny dotkniętych niepełnosprawnością dzieci i dorosłych mieszkańców województwa pomorskiego oraz ich bliskich.

Ich wspieranie, pokonywanie barier, tworzenie i rozwój możliwości oraz integralne uczestniczenie w życiu godnym i pełnym radości.

W dwóch Ośrodkach Edukacyjno Rehabilitacyjno Wychowawczych w Jezierniku i w Lasowicach Wielkich grono pozyskanych i wykształconych przez Fundację rehabilitantów, terapeutów i opiekunów odkrywa i poszerza możliwości prawie sześćdziesięciorga dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i intelektualną w stopniu znacznym i głębokim.

Ponadto 30 dorosłych osób z zaburzeniami psychotycznymi uczestniczy w codziennych, wielokierunkowych zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich.

Ośrodki Basenoterapii, Hipoterapii i Animaloterapii w Jantarze zapewniają dodatkowe zajęcia terapeutyczne i relaksacyjno-rozwojowe. Utworzone Centrum Rodzinnej Rekreacji jest propozycją nowoczesnej edukacji, terapii i rekreacji.

Fundacja WRÓĆ jest znaczącym na lokalnym rynku pracodawcą.

Pozyskane z funduszy europejskich i krajowych środki, Fundacja WRÓĆ przekształca w trwałe realizacje, służące najbliższemu otoczeniu.

Liczba osób z niepełnosprawnością, objętych stałym wsparciem sięga obecnie 300.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content