OREW w Lasowicach Wielkich

29 listopada 2012 roku odbyło się oficjalne otwarcie Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Lasowicach Wielkich. Uroczystość była połączona z obchodami 10-lecia powstania Fundacji WRÓĆ.

OREW w Lasowicach Wielkich powstał w budynku dawnej Szkoły Podstawowej, wydzierżawionym przez Fundację WRÓĆ.  Został zmodernizowany i wyposażony za ponad 1 milion zł. Ośrodek jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością umysłową w wieku 3-25 lat oraz dzieci i młodzieży z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością ze sprzężeniami (niepełnosprawność ruchowa, autyzm, wady wzroku czy słuchu).

Plan utworzenia Placówki został osiągnięty dzięki wiedzy i zaangażowaniu jego założycieli oraz pomocy ludzi o dobrym sercu i wielu instytucjom. Dzięki temu rok szkolny 2012/2013 mógł się rozpocząć w nowo wyremontowanym, nowoczesnym Ośrodku w Lasowicach Wielkich.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content