Hipoterapia

Ośrodek Hipoterapii Fundacji WRÓĆ, utworzony w 2003 roku, we współpracy z licencjonowanymi hipoterapeutami  realizuje program zgodny z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Wśród Podopiecznych korzystających z Ośrodka znajdują się dzieci po urazach komunikacyjnych, urazach czaszkowo–mózgowych, dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz dzieci i osoby dorosłe upośledzone umysłowo.

Nasza stajnia dysponuje końmi rekreacyjnymi, które są w pełni przygotowane do prowadzenia terapii ruchowej. Zespół terapeutyczny wkłada całe serce, aby każde zajęcia przeprowadzane były w sposób profesjonalny, a za razem innowacyjny. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, a ćwiczenia przypominają te wykonywane na sali rehabilitacyjnej. Praca z żywym zwierzęciem sprawia iż Podopieczny zyskuje nowego przyjaciela z którym może współpracować. Nawiązuje się więź i zaufanie, co pozwala na lepsze zrozumienie własnych możliwości i potrzeb.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content