Przekaż 1,5% Fundacji WRÓĆ

Po raz kolejny zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie działań Fundacji WRÓĆ, poprzez wskazanie w rocznym rozliczeniu podatkowym KRS 0000129427.

Państwa dar pomoże nie tylko w rozwiązywaniu bieżących potrzeb osób dotkliwie doświadczonych niepełnosprawnością, ale przybliży realizację planu objęcia Ich kompleksową opieką rehabilitacyjną, terapeutyczną, edukacyjną i społeczną.

Fundacja WRÓĆ 20 lat temu, po raz pierwszy podjęła działania, których celem jest poprawa stanu zdrowia, zwiększenie samodzielności i przywrócenie radości życia dzieciom i osobom dorosłym z niepełnosprawnościami.

Z Państwa pomocą w 2008 utworzyliśmy pierwszą placówkę Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Jezierniku. Po dwóch latach ośrodek „pękał w szwach” a na specjalistyczną pomoc nadal oczekiwało wiele osób.  

W 2011 roku powołaliśmy kolejny OREW w Lasowicach Wielkich.  Oba Ośrodki wspierają dzieci i młodzież, wymagające kompleksowej i wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjnej, terapeutycznej i edukacyjnej, opartej na indywidualnej diagnozie. 

W 2013 roku powstał Środowiskowy Dom Samopomocy w Lasowicach Wielkich, w odpowiedzi na konieczność pomocy osobom chorym powyżej 25 roku życia.

Systematycznie doposażamy Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Prowadzimy Ośrodki Hipoterapii i Jazdy Konnej, Animaloterapii.

Dziś grono osób objętych długotrwałą, kompleksową pomocą Fundacji WRÓĆ sięga prawie 300 osób rocznie, głównie mieszkańców wsi i małych miasteczek powiatów nowodworskiego malborskiego.

Możemy świadczyć tę pomoc w dużej mierze dzięki Państwa zaufaniu i wsparciu.

O tym, jakie efekty to wsparcie przynosi, informujemy systematyczne na stronie aktualności.

Mamy nadzieję, bieżąca działalność, trwałość i rozwój dotychczas podjętych przez nas działań, doświadczenie i oddanie naszej kadry, wyposażenie Placówek oraz postępy naszych Podopiecznych będą dla Państwa rekomendacją do skierowania swojego daru 1,5% na rzecz Fundacji WRÓĆ. Bardzo o to prosimy i z dziękujemy, w imieniu naszym i osób oczekujących tej pomocy.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content