Europejski Fundusz Społeczny – WRÓĆ do środowiska – zielone miejsca pracy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.06.01.01-22-080/11 WRÓĆ do środowiska – zielone miejsca pracy.

Skierowany do 30 dorosłych, bezrobotnych mieszkańców powiatu nowodworskiego w tym 10 kobiet i 20 mężczyzn.

W ramach Projektu oferowano :

  • kompleksowe przygotowanie do podjęcia pracy,
  • przeszkolenie teoretyczne i warsztatowe 30 Uczestników Projektu w wybranych specjalizacjach zawodowych przy uwzględnieniu ich predyspozycji osobistych wynikających z Indywidualnego Planu Działania,
  • zdiagnozowanie w czasie trwania projektu predyspozycji zawodowych 30 Uczestników Projektu i opracowanie indywidualnych planów wejścia lub powrotu na rynek pracy,
  • przygotowanie 30 Uczestników Projektu do skutecznego poszukiwania i uzyskania zatrudnienia na otwartym rynku pracy dzięki warsztatom i stażom.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

W celu kompleksowego przygotowania do podjęcia zatrudnienia przez wszystkich uczestników projektu zaplanowano 12 godzinne warsztaty poświęcone aktywnemu poszukiwaniu pracy. Obejmowały one naukę pisania CV, listu motywacyjnego, zasady autoprezentacji w kontakcie z przyszłym pracodawcą oraz wiele innych umiejętności potrzebnych przy poszukiwaniu zatrudnienia np. wyszukiwanie źródeł informacji o wolnych miejscach pracy.

Szkolenie – Kierowca kat. C, C+E, D, ADR, Kwalifikacja Wstępna

Aby w znacznie lepszym stopniu przygotować kursantów do egzaminu, specjalnie dla Uczestników Projektu zwiększono liczbę godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego. W trakcie oczekiwania na wyznaczony termin egzaminu odbywał się Kurs Kwalifikacji Wstępnej przyspieszonej umożliwiający uzyskanie uprawnień do zawodowego przewozu rzeczy. Finałem zadania był kurs kierowcy kategorii D uprawniający do kierowania: autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. W ramach szkolenia przewidziano dodatkowe wsparcie dla Uczestników Projektu w postaci bezpłatnych materiałów szkoleniowych, refundacji kosztów dojazdu, stypendiów, ubezpieczenia NNW oraz poczęstunku kawowego.
Wszelkie szkolenia odbywały się w grupach 10-osobowych, 5 dni w tygodniu, po 6 godzin. Szkolenia praktyczne nauki jazdy odbywały się po indywidualnym ustaleniu terminów po 2 godziny dziennie.

Szkolenie – Operator widłowych wózków jezdniowych z butlą gazową

Każdy Uczestnik Projektu odbywał 43 godziny zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. W ramach szkolenia przewidziano dodatkowe wsparcie dla Uczestników Projektu w postaci bezpłatnych materiałów szkoleniowych, refundacji kosztów dojazdu, stypendiów, ubezpieczenia NNW oraz poczęstunku kawowego. Szkolenia odbywać się będą w grupach 9-osobowych, 5 dni w tygodniu, po 6 godz. Szkolenia praktyczne nauki jazdy odbywać się będą po indywidualnym ustaleniu terminów po max. 2 godz. dziennie. Realizacja zadania potrwa 2 mies. w okresie od połowy marca do połowy maja 2012 roku.

Szkolenie – Pracownik fizyczny utylizacji odpadów

W ramach Szkolenia – Pracownik fizyczny utylizacji odpadów zaplanowano zajęcia przygotowujące do zasadniczej pracy związanej z recyklingiem odpadów. Zaplanowano 120 godz. szkolenia dotyczącego prawidłowych zasad utylizacji odpadów z elementami dotyczącymi bezpieczeństwa i technologii recyklingu odpadów. Przewidziano dodatkowe wsparcie dla Uczestników Szkolenia w postaci bezpłatnych materiałów szkoleniowych, refundacji kosztów dojazdu, stypendiów, ubezpieczenia NNW oraz poczęstunku kawowego. Wszelkie szkolenia odbywać się będą w grupach 9-osobowych, 5 dni w tygodniu, po 6 godzin. Realizacja zadania potrwa około 1 miesiąca w okresie od połowy marca do połowy maja 2012 roku.

Staże zawodowe

Dla wszystkich Uczestników Projektu przewidziano odbycie rocznego stażu pozwoli to na praktyczne i specjalistyczne przygotowanie do pracy, a w finale umożliwi zatrudnienie 14 Uczestników Projektu. W planach Fundacji WRÓĆ jest stworzenie Spółdzielni Socjalnej specjalizującej się w recyklingu odpadów. Wspólna praca na stażach pozwoli Uczestnikom projektu dokładnie się poznać, nauczyć współpracy, wypracować dobre praktyki oraz umocnić pozycję spółdzielni na tyle by pozwoliła na zatrudnienie co najmniej 14 Uczestników Projektu. Wszystkie staże potrwają 12 miesięcy od czerwca 2012 do lipca 2013 roku.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content