Europejski Fundusz Rybacki – NZOZ Centrum Rehabilitacji WRÓĆ

Fundacja WRÓĆ realizuje Program „Rozwój usług medycznych NZOZ Centrum Rehabilitacji WRÓĆ w Jezierniku poprzez zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego” w drodze Konkursu w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Koszt zadania wynosi 270.600,00 zł, przy czym na jego realizację przyznano Fundacji WRÓĆ dofinansowanie w wysokości 128.000,00 zł, w tym 96.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rybackiego.

W wyniku przeprowadzonej konsultacji z pracownikami Centrum Rehabilitacji WRÓĆ, Kierownikiem Centrum Rehabilitacji WRÓĆ, Dyrektorami Ośrodka Rehabilitacji Edukacji i Wychowania Fundacji WRÓĆ, analizując kolejkę osób oczekujących na rehabilitację i jej rodzaj, opracowano wstępny wykaz potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego, aby placówka w jak największym stopniu zaspokajała potrzeby społeczności lokalnej w zakresie rehabilitacji za niską, konkurencyjną cenę. 

Zdecydowano się na zakup następującego sprzętu:

Podnośnik wannowy szynowy

Ułatwiający przemieszczanie pacjentów niezdolnych do samodzielnego poruszania się.

Lampa Solux

Służąca do naświetlania ciała promieniami podczerwonymi, w celu lepszego ukrwienia, a przez to przyspieszenia gojenie ran, leczenia niektórych schorzeń skóry i stanów bólowych.

Aparat do drenażu limfatycznego

Stosowany w schorzeniach układu limfatycznego, niewydolności limfatycznej po mastektomii, w leczeniu fizykalnym stanów pourazowych, w profilaktyce niewydolności układu krążenia.

Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej

Stosowany najczęściej w schorzeniach kręgosłupa, zaburzeniach nerwowego, mięśniowo-szkieletowego, moczowo-płciowego oraz zanikach mięśni,

Urządzenie terapeutyczne do suchych kąpieli CO2

Pozwalające na korzystanie z zabiegu w ubraniu, bez uciążliwego rozbierania się, ubierania, wchodzenia czy wychodzenia z wanny. Z zabiegów można również korzystać w okresie infekcyjnym. Kąpiele CO2 są wskazane przy chorobach krążenia, chorobach reumatycznych, oparzeniach, odmrożeniach, owrzodzeniach podudzia, hipo- i hipertoniach, gangrenach cukrzycowych, arteriosklerotycznych, naczyniokurczowych.

System rehabilitacji w odciążeniu

Stosowany w terapii chronicznych bólów kręgosłupa, miednicy, urazach obręczy barkowej, większości zaburzeń w układzie szkieletowo – mięśniowym oraz w przypadku schorzeń układu oddechowego,

Redcord Plus

Zestaw do ćwiczeń rehabilitacyjnych z wykorzystaniem systemu pasów i podwieszek, stosowanych w kuracji zaburzeń szkieletowo – mięśniowych, w rehabilitacji neurologicznej oraz stymulacji neuroruchowej u dzieci.

Elektryczny stół do rehabilitacji

O nowoczesnej konstrukcji, dającej nieograniczone możliwości przeprowadzenia ćwiczeń wymagających izolacji wybranych grup mięśniowych,

Koncentrator tlenu Tokyo

Stosowany w leczeniu wszystkich chorób układu oddechowego, najskuteczniejsza metoda dotleniania wszystkich komórek organizmu ożywiająca je i zapewniająca ich prawidłowe funkcjonowanie,

Urządzenie do Krioterapii na azot

Skuteczny w licznych schorzeniach i urazach narządu ruchu o działaniu znieczulającym i przeciwobrzękowym, polepsza ukrwienie i pobudza układ hormonalny,

Kolumna terapeutyczna typu Reha USK

Służy do selektywnego wzmacniania wszystkich grup mięśni, dzięki zastosowaniu systemów przesuwnych rolek oraz możliwości skrętu rolek w płaszczyźnie w zakresie 85 stopni; kolumnie towarzyszy system uniwersalnych zaczepów, podwieszeń i mocowań,

System do badań wysiłkowych typu Cardiv

Cyfrowe urządzenie diagnostyczne przeznaczone do wykonywania badań elektrycznej aktywności serca w czasie prób wysiłkowych lub spoczynkowych (w tym monitorowanie testów elektrofizjologicznych i zabiegów PCI).

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content