Europejski Fundusz Społeczny – Klub Integracji Społecznej WRÓĆ

Projekt Klub Integracji Społecznej WRÓĆ w Lasowicach Wielkich, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, powstały z inicjatywy Fundacji WRÓĆ, jest projektem adresowanym do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z powiatów nowodworskiego i malborskiego.

Działania Klubu kierowane są do osób, których szanse w społeczeństwie i na rynku pracy są mniejsze, które chcą zaprowadzić zmiany w życiu, zrealizować pasje, zmienić zawód, zdobyć nowe umiejętności, podnieść kwalifikacje – jest to możliwe dzięki profesjonalnym kursom i szkoleniom zawodowym organizowanym przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Gdańskim.

Nasi specjaliści – psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny, prawnik – pomagają w odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności życia społecznego, powrocie do pełnienia ról społecznych, odnalezieniu się na rynku pracy, rozwiązaniu problemów natury prawnej.

KIS udziela wsparcia przy integrowaniu się osób z podobnymi trudnościami i problemami życiowymi, jest otwarty na potrzeby środowiska lokalnego, dostosowuje do niego zakres świadczonych usług. Możliwość korzystania z sal manualnej, komputerowej, multimedialnej, kulinarnej i ceramicznej pozwala na prowadzenie różnorodnych zajęć dostosowanych do  predyspozycji i zainteresowań Uczestników.

Klub Integracji Społecznej poza ścisłą współpracą z Ośrodkami Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczymi w Lasowicach Wielkich i Jezierniku, Środowiskowym Domem Samopomocy w Lasowicach Wielkich współpracuje z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Malborku, Stowarzyszeniem św. Faustyny FIDES oraz Stowarzyszeniem AGAPE wspólnymi siłami pomagając Podopiecznym.

W ramach działalności Klubu Uczestnicy mają okazję przekonać się o swoich umiejętnościach manualnych, predyspozycjach kulinarnych, mają szanse rozwijać umiejętności komunikacyjne, uczą się wchodzić w rolę lidera, zdobywają także konkretne umiejętności niezbędne w wielu aspektach życia w społeczeństwie. Dzięki wycieczkom krajoznawczym i zajęciom terenowym Uczestnicy poznają swój region – jego przyrodę, kulturę, historię.

Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej jest całkowicie bezpłatne, zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Uczestnicy mają zapewniony poczęstunek oraz transport do Lasowic Wielkich, gdzie mieści się siedziba Klubu.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content