Wakacje dzieciom

Program Fundacji WRÓĆ mający swój początek w 2003 roku, kiedy to po raz pierwszy udało się zorganizować bezpłatny wypoczynek dla dziesięciorga głęboko niepełnosprawnych dzieci wraz z ich rodzicami i opiekunami. Dla wielu z nich jest to czasem pierwszy pobyt nad morzem, dla niektórych wręcz pierwsze wakacje. Pobyt niektórych dzieci połączony był z hipoterapią i indywidualnym programem rehabilitacji. Zmobilizowana, ogromnym zainteresowaniem akcją, Fundacja WRÓĆ zbudowała własną bazę noclegową – powstał pawilon, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W roku 2004 zostały sfinansowane wakacje dla dziesięciorga dzieci.

W roku 2005 wśród dzieci niepełnosprawnych – ofiar wypadków komunikacyjnych pojawiły się również dzieci, które utraciły rodziców, ze swymi nowymi zastępczymi rodzinami lub w gronie opiekunów z dalszej rodziny.

Rok 2006 był okresem wyjątkowo udanym, Fundacja WRÓĆ gościła 58 dzieci z opiekunami z terenu prawie całej Polski.

W roku 2007 Fundacja WRÓĆ gościła grupę 63 dzieci i Ich opiekunów. Po roku 2008, w roku 2009 wprowadzono nową formułę realizacji Programu. Wspierana kadrą terapeutyczną Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacjno-Wychowawczego w Jezierniku, Fundacja WRÓĆ zaproponowała rodzicom i opiekunom dzieci niepełnosprawnych kompleksową rehabilitację i całodzienną opiekę nad ich Podopiecznymi. Formuła ta dała szansę rodzinom na pełny odpoczynek i odprężenie, z każdym dniem zyskiwała uznanie Gości. W roku 2009 wsparciem w ramach Programu zostało objęte 57 osób.

Rok 2010 był kontynuacją nowej formuły realizacji Programu. W tym roku wsparciem zostało objęte 63 osoby.

W roku 2011 kontynuowano realizację wypracowanej wcześniej formuły zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym kompleksowej rehabilitacji i całodziennej opieki, w celu umożliwienia wypoczynku i odprężenia także ich rodzinom. W 2011 roku odbyły się dwa spotkania dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych wraz z opiekunami, dwa spotkania młodzieży niepełnosprawnej w wyniku wypadku – również z opiekunami oraz po raz pierwszy zorganizowane – spotkanie rodzin osób, które mimo niepełnosprawności na skutek wypadku, założyły rodziny i mają małe dzieci.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content