Program PFRON Ograniczenie skutków niepełnosprawności – wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego


Utworzenie Wypożyczalni

W 2008 roku Fundacja WRÓĆ poszerzyła swoją działalność poprzez utworzenie Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizacji Programu PFRON „Ograniczenie skutków niepełnosprawności”. Celem Wypożyczalni jest działalność zmierzająca do ograniczenia skutków niepełnosprawności osób o różnych przyczynach niepełnosprawności i ich szybki powrót do aktywności zawodowej i społecznej oraz przyspieszenie procesu adaptacyjnego. Wypożyczalnia mieści się na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Jezierniku (gmina Ostaszewo, powiat Nowy Dwór Gdański).

Umożliwiamy mieszkańcom województwa pomorskiego (a w szczególności powiatu nowodworskiego) wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, na podstawie umów użyczenia, połączone z właściwym doborem i dopasowaniem sprzętu stosownie do potrzeb i możliwości klientów.

Dlaczego Fundacja utworzyła wypożyczalnię?

W dzisiejszych czasach nie wszyscy mogą pozwolić sobie na zakup nowego sprzętu, który z jednej strony jest niezbędny, a z drugiej bardzo kosztowny. Wiele osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się czy rehabilitacji i terapii, a których sprawność fizyczna wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu, potrzebuje pomocy w pozyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i terapeutycznego, dzięki któremu mogłyby sprawniej funkcjonować. Ponadto, niekiedy w życiu osób niepełnosprawnych, na skutek różnych uwarunkowań zdrowotnych czy społecznych zdarzają się takie sytuacje, kiedy konkretny sprzęt jest potrzebny od zaraz. Jednakże określone procedury formalne w różnego typu instytucjach, jakie osoba niepełnosprawna musi pokonać w celu uzyskania nowego sprzętu są często dość długotrwałe. Dużą barierę stanowi bardzo wysoki koszt sprzętu rehabilitacyjnego, szczególnie łóżek rehabilitacyjnych. Ideą wypożyczalni Fundacji WRÓĆ jest, aby osoba niepełnosprawna mogła otrzymać sprzęt niemalże od ręki.

Pragniemy zapewnić naszym klientom sprzęt, który pomoże znosić uciążliwości związane z chorobą, dlatego proponujemy pomoc i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

W jaki sposób można wypożyczyć sprzęt?

Ogólne zasady najmu sprzętu określa Regulaminu Wypożyczalni.

Do umowy należy należy dołączyć:

  • Zaświadczenie lekarskie o schorzeniu (jeżeli jest – orzeczenie o niepełnosprawności) lub wypis ze szpitala
  • Kserokopię dowodu osobistego osoby wypożyczającej
  • Kserokopię dowodu osobistego osoby chorej i/lub legitymacja emeryta-rencisty

Maksymalny termin wypożyczenia sprzętu to okres 3 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach jest możliwość przedłużenia umowy).

W odległości 50 km od Jeziernika zapewniamy bezpłatną dostawę sprzętu wielkogabarytowego transportem Fundacji.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content