Programy


Cele statutowe Fundacji WRÓĆ realizowane są poprzez szereg Programów. Fundacja, przy ich realizacji, korzysta ze wsparcia Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak i z pozyskanych Funduszy Europejskich. Od 2002 roku Fundacja WRÓĆ zrealizowała 20 różnych Projektów.


 Programy aktualnie realizowane


Programy kontynuowane


Programy zakończone