Fundacja WRÓĆZlecenie Zadań PFRON Konkurs nr XXIV – Huśtawka integracyjna

PFRON

 

Huśtawka integracyjna pozwalająca na wspólną zabawę osób na wózkach inwalidzkich i osób chodzących, z której korzystać będą Uczniowie OREW w Lasowicach Wielkich.  Zakupiona ze środków PFRON jako dofinansowanie w ramach Zlecenia Zadań Konkurs nr XXIV.


Fundacja WRÓĆ laureatem Nagrody Bursztynowego Mieczyka

Nagroda Bursztynowego Mieczyka

W dniu 5 grudnia 2015 r., na XXI Gali Nagród Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, Fundacja WRÓĆ została uhonorowana Główną Nagrodą Bursztynowego Mieczyka w kategorii Pomoc Społeczna, za innowacyjność i promowanie nowych rozwiązań w obszarze pomocy społecznej.

„Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego jest wieloletnią, międzysektorową, partnerską inicjatywą w województwie pomorskim. Jej głównym celem jest wzmocnienie i docenienie sektora obywatelskiego oraz poniesienie prestiżu i etosu pracy w organizacjach pozarządowych, a także poszerzenie aktywności społeczności lokalnych. Partnerstwo nagrody działa poprzez ścisłą współpracę z instytucjami w środowisku lokalnym i aktywne, poszukujące nowych rozwiązań formy animacji. Podstawową wartością Partnerstwa nagrody jest praca na rzecz dobra wspólnego oparta na zaufaniu i solidarności.”

Do Kapituły Nagrody wpłynęły dokumenty nominujące łącznie 53 organizacje.

Nagroda Bursztynowego Mieczyka


Toyota Carter Gdańsk dla Podopiecznych Fundacji WRÓĆ

Toyota Carter Gdańsk

Z okazji zbliżających się Mikołajek Dział handlowy Toyota Carter Gdańsk przygotował zbiórkę dla podopiecznych Fundacji WRÓĆ. Zbierane były dary rzeczowe, a także środki finansowe, za które zakupione zostały potrzebne dzieciom pomoce techniczne i plastyczne oraz książeczki edukacyjne. To nie pierwszy, wspólny projekt Fundacji oraz pracowników i klientów Toyota Carter Gdańsk.


Nowoczesna diagnostyka wad postawy

Fundacja WRÓĆ, dzięki wsparciu Firmy Budimex S.A, zakupiła zestaw FreeMed Posture, wraz z oprogramowaniem, pozwalający na precyzyjne analizy postawy ciała oraz określenie potrzeb w zakresie ich korekty. Dzięki podoskopowi, w maju 2015 roku, rozpoczęto akcję przeprowadzenia profilaktycznych badań stóp i postawy ciała u dzieci uczęszczających do gminnych szkół na terenie powiatów nowodworskiego i malborskiego. Firma Budimex S.A, od kilku lat systematycznie wspiera rozwój bazy diagnostycznej i rehabilitacyjnej Fundacji WRÓĆ.


Program społeczny „Domofon ICE”

Podstawowym celem programu społecznego „Domofon ICE”, prowadzonego przez firmę Budimex S.A jest podniesienie bezpieczeństwa dzieci na drodze. Główną ideą programu jest wyposażenie uczniów w plastikowe karty zawierające dane ułatwiające – w razie wypadku – kontakt z ich najbliższymi. Kampania ma jednocześnie szerszy wymiar edukacyjny, promując wśród młodych ludzi zasady bezpiecznego zachowania na drodze oraz udzielania pierwszej pomocy.