Fundacja WRÓĆSzkoła Komunikacyjnych Możliwości

Opracowany przez dr Magdalenę Grycman, cykl edukacyjny przedstawiający pracę i osiągnięcia w zakresie wspomagającej i alternatywnej komunikacji AAC.

Wśród Placówek biorących udział w programie Placówki Fundacji WRÓĆ, OREW w Lasowicach Wielkich i OREW w Jeziernku.

Szkoła Komunikacyjnych Możliwości OREW w Lasowicach WielkichSzkoła Komunikacyjnych Możliwości OREW w Jezierniku

 

 

 

 

 

 

 


Nowoczesna diagnostyka wad postawy

Fundacja WRÓĆ, dzięki wsparciu Firmy Budimex S.A, zakupiła zestaw FreeMed Posture, wraz z oprogramowaniem, pozwalający na precyzyjne analizy postawy ciała oraz określenie potrzeb w zakresie ich korekty. Dzięki podoskopowi, w maju 2015 roku, rozpoczęto akcję przeprowadzenia profilaktycznych badań stóp i postawy ciała u dzieci uczęszczających do gminnych szkół na terenie powiatów nowodworskiego i malborskiego. Firma Budimex S.A, od kilku lat systematycznie wspiera rozwój bazy diagnostycznej i rehabilitacyjnej Fundacji WRÓĆ.


Zajęcia w Ośrodkach Fundacji WRÓĆ

Prowadzone przez Fundację WRÓĆ Ośrodki zapewniają swoim Podopiecznym szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych i opieka specjalistów. W pracy z dziećmi stosowane są różne metody i elementy metod, przy doborze których brane są pod uwagę możliwości lub ograniczenia ruchowe, intelektualne oraz emocjonalne Podopiecznych.


Program społeczny „Domofon ICE”

Podstawowym celem programu społecznego „Domofon ICE”, prowadzonego przez firmę Budimex S.A jest podniesienie bezpieczeństwa dzieci na drodze. Główną ideą programu jest wyposażenie uczniów w plastikowe karty zawierające dane ułatwiające – w razie wypadku – kontakt z ich najbliższymi. Kampania ma jednocześnie szerszy wymiar edukacyjny, promując wśród młodych ludzi zasady bezpiecznego zachowania na drodze oraz udzielania pierwszej pomocy.

DomofonICE