AktualnościPrzekaż 1% podatku Fundacji WRÓĆ

W najbliższym czasie zdecydujecie Państwo, kogo obdarzyć 1% podatku. Będziemy zobowiązani, jeżeli uznacie, że na to zaufanie zasługujemy.

Przekaż 1% Fundacji WRÓĆ


Kwiecień miesiącem wiedzy o Autyzmie

Kolejny raz Ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawcze Fundacji WRÓĆ przyłączyły się do Akcji „Zaświeć się na niebiesko” dla Autyzmu w Nowym Dworze Gdańskim. W ramach kwietniowych obchodów realizowane są różne aktywności mające na celu rozszerzanie wiedzy na temat Autyzmu.


Darowizna w ramach akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom 2016”

Fundacja WRÓĆ została beneficjentem 24. akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom” organizowanej przez TVP. Dochód ze specjalnego bloku reklamowego, wyemitowanego 25 grudnia w TVP, zostanie w tym roku przekazany na terapie dla ponad 2000 dzieci z 40 organizacji oraz placówek. Darowizna zostanie przeznaczona na wyposażenie Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Lasowicach Wielkich w Salę Doświadczania Świata.

Reklama Dzieciom 2016


Nominacja do nagrody Pomorskie SztormyPomorskie sztormyMiło nam poinformować, że realizowany w Placówkach Fundacji WRÓĆ, OREW w Jezierniku i OREW w Lasowicach Wielkich Projekt 3.2.1 „Zobacz co mówię. Komunikacja alternatywna w rozwoju kluczowych kompetencji o charakterze społecznym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną”, został nominowany w plebiscycie „Pomorskie Sztormy”, organizowanym przez Gazetę Wyborczą Trójmiasto i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, w kategorii Pomorskie EUROInspiracje.


 

Przekazanie Systemu C-Eye, zakupionego w ramach realizowanego z dofinansowaniem unijnym Projektu RPO WP 3.2.1 „Zobacz, co mówię. Komunikacja alternatywna w rozwoju kluczowych kompetencji o charakterze społecznym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną.”

Przekazanie Systemu C-Eye

W dniu 10 stycznia na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Jezierniku, odbyło się przekazanie Fundacji WRÓĆ, przez przedstawiciela firmy Assis Tech, pana Tomasza Szwejer, specjalistycznego, opartego o najnowsze technologie, Systemu C-Eye, który będzie wykorzystywany w procesie rewalidacji Uczestników Ośrodków, prowadzonych przez Fundację WRÓĆ, OREW w Jezierniku i OREW w Lasowicach Wielkich.  Więcej informacji na stronie Projektu.


Rozpoczęcie realizacji prac w Ośrodkach Fundacji WRÓĆ, w ramach wsparcia dotacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego Poddziałanie 10.2.1

W ramach Projektu Fundacja WRÓĆ pozyskała środki  z Funduszy Europejskich na realizację zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków w Ośrodkach Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczych Fundacji WRÓĆ” – OREW w Jezierniku i w Lasowicach Wielkich. Wykonanie prac pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania obiektów na energię cieplną, zwiększenie sprawności układów produkcji energii cieplnej, eliminację paliw stałych, wdrożenie odnawialnych źródeł energii do produkcji prądu. Więcej informacji na stronie Projektu.


Relacja ze spotkania Bożonarodzeniowego Fundacji WRÓĆ

Źródło: TVMalbork


Spotkanie wigilijne Podopiecznych Fundacji WRÓĆ

Spotkanie wigilijne

Wyjątkowe spotkanie wigilijne w którym uczestniczyli, wraz z rodzicami i opiekunami, Podopieczni wszystkich placówek Fundacji WRÓĆ – OREW w Jezierniku, OREW w Lasowicach Wielkich i Środowiskowego Domu Samopomocy. Wśród zaproszonych Gości byli również przedstawiciele lokalnych władz powiatu malborskiego i nowodworskiego, władze Fundacji WRÓĆ oraz Fundatorzy i Przyjaciele Fundacji. Spotkanie uświetniły występy Uczniów i Uczestników poszczególnych Placówek oraz pracowników OREW. Do wspólnego kolędowania zapraszał chór Uczniów gimnazjum w Nowym Dworze Gdańskim. Po części oficjalnej czekał słodki poczęstunek, a wszyscy Goście otrzymali drobne upominki wykonane własnoręcznie przez Podopiecznych Fundacji WRÓĆ.


Szopka Bożonarodzeniowa Fundacji WRÓĆ

Szopka Bożonarodzeniowa Fundacji WRÓĆ

Szopka Bożonarodzeniowa z żywymi zwierzętami – lamami, owcami wrzosowatymi i osiołkami, przygotowana przez Fundację WRÓĆ była chętnie odwiedzana przez mieszkańców Nowego Stawu. Możliwość nakarmienia zwierząt marchewką i podzielenia się specjalnym opłatkiem była, szczególnie dla najmłodszych, nie lada atrakcją. Wszystkie zwierzęta w szopce są mieszkańcami terapeutycznego Jantar Mini ZOO Fundacji WRÓĆ.


Konferencja „Porozumiewam się, więc jestem”

Konferencja "Porozumiewam się, więc jestem"W ramach realizowanego przez Fundację Programu 3.2.1., grupa terapeutów, OREW w Lasowicach Wielkich i OREW w Jezierniku, uczestniczyła w Konferencji, poświęconej kwestiom porozumiewania się osób z niepełnosprawnością intelektualną. W roli prelegentów wystąpili specjaliści ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa technologii wspierających porozumiewanie się osób z niepełnosprawnościami z całej Europy.


Zakup huśtawki integracyjnej w ramach realizacji Projektu Zlecenie Zadań PFRON Konkurs nr XXIV

Huśtawka integracyjna pozwalająca na wspólną zabawę osób na wózkach inwalidzkich i osób chodzących, z której korzystać będą Uczniowie OREW w Lasowicach Wielkich.  Zakupiona ze środków PFRON jako dofinansowanie w ramach Zlecenia Zadań Konkurs nr XXIV Sprawniejsi-Samodzielniejsi.


Październik Międzynarodowym Miesiącem AAC

Październik Miesiącem AACTerapeuci Fundacji WRÓĆ poszerzają swoją wiedzę z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej, poprzez współpracę z dr Magdaleną Grycman i panią Moniką Jerzyk z Centrum Rozwoju Porozumiewania Gadatek. Pod czujnym okiem dr Magdaleny Grycman, specjaliści oraz Wychowankowie Fundacji WRÓĆ zostali wprowadzeni w świat komunikacji poprzez symbole, gesty i strategie. Praca ta jest wzmacniana przez panią Monikę, która udziela licznych instrukcji i porad dotyczących praktycznego zastosowania u osób z wieloraką niepełnosprawnością terapii AAC. Na regularnie odbywających się Superwizjach omawiane są problemy, szukane rozwiązania i ustalane nowe strategie działania. Spotkania, w których udział biorą terapeuci, logopeda, rehabilitanci dodają sił i pomysłów do dalszej wspólnej pracy i pokazują, że razem można osiągnąć coś pozornie niemożliwego.


Szkoła Komunikacyjnych Możliwości

Opracowany przez dr Magdalenę Grycman, cykl edukacyjny przedstawiający pracę i osiągnięcia w zakresie wspomagającej i alternatywnej komunikacji AAC. Wśród Placówek biorących udział w programie, OREW w Lasowicach Wielkich i OREW w Jeziernku. Udział obu Placówek w cyklu był jedną z form podnoszenia jakości edukacji w zakresie komunikacji alternatywnej, zgodnie z realizowanym przez Fundację w Ośrodkach Programem „Zobacz, co mówię”.

Szkoła Komunikacyjnych Możliwości w OREW w Jezierniku

Szkoła Komunikacyjnych Możliwości w OREW w Lasowicach Wielkich

 

 

 

 

 

 

 


Spotkanie integracyjne Ośrodków Fundacji WRÓĆ

Spotkanie integracyjne Placówek Fundacji WRÓĆSpotkanie integracyjne Uczniów, nauczycieli i pracowników OREW w Lasowicach Wielkich i OREW w Jezierniku. Zorganizowane na początku nowego roku szkolnego, stało się też okazją do ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych w ramach Programu 3.2.1. Więcej informacji na stronie Projektu.


Rozpoczęcie Programu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Działanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego Działanie 3.2.1

Celem Projektu jest zwiększenie efektywności nauczania i rewalidacji, poprzez podniesienie kwalifikacji kadry, pozyskanie i doskonalenie przez Uczniów kluczowych kompetencji społecznych oraz doposażenie Placówek w najnowszej generacji sprzęt do komunikacji alternatywnej. W dwuletnim Programie uczestniczą Uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną i intelektualną w stopniu głębokim i znacznym oraz nauczyciele i pracownicy, realizujący program rewalidacji w prowadzonych przez Fundację WRÓĆ Ośrodkach Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczych w Lasowicach Wielkich i w Jezierniku. Więcej Informacji na stronie Projektu.


Prezentacja działań Fundacji WRÓĆ

Majówka w Malborku

Fundacja WRÓĆ poza codzienną pracą, prowadzoną na rzecz swoich Podopiecznych, kieruje swoją ofertę również do mieszkańców okolicznych powiatów.  Podczas Majówki w Malborku, na stoisku Fundacji WRÓĆ oprócz zapoznania się z bieżącą działalnością Fundacji, można było skorzystać m.in. z możliwości wykonania podoskopowego badania stóp.


Rodzinny piknik

Rodzinny piknik w stylu hawajskim dla Uczestników OREW w Lasowicach Wielkich, Środowiskowego Domu Samopomocy i OREW w Jezierniku oraz Ich bliskich. Swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciele lokalnych władz i Przyjaciele Fundacji. Przy tej okazji popłynęły wielkie podziękowania dla Wolontariuszy z Malborskiego Ośrodka Wychowawczego, którzy przez cały rok szkolny wspierali Placówki Fundacji WRÓĆ swoim wolontariatem.


Fundacja WRÓĆ laureatem Nagrody Bursztynowego Mieczyka

Nagroda Bursztynowego Mieczyka

W dniu 5 grudnia 2015 r., na XXI Gali Nagród Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, Fundacja WRÓĆ została uhonorowana Główną Nagrodą Bursztynowego Mieczyka w kategorii Pomoc Społeczna, za innowacyjność i promowanie nowych rozwiązań w obszarze pomocy społecznej.

„Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego jest wieloletnią, międzysektorową, partnerską inicjatywą w województwie pomorskim. Jej głównym celem jest wzmocnienie i docenienie sektora obywatelskiego oraz poniesienie prestiżu i etosu pracy w organizacjach pozarządowych, a także poszerzenie aktywności społeczności lokalnych. Partnerstwo nagrody działa poprzez ścisłą współpracę z instytucjami w środowisku lokalnym i aktywne, poszukujące nowych rozwiązań formy animacji. Podstawową wartością Partnerstwa nagrody jest praca na rzecz dobra wspólnego oparta na zaufaniu i solidarności.”

Do Kapituły Nagrody wpłynęły dokumenty nominujące łącznie 53 organizacje.

Nagroda Bursztynowego Mieczyka


Toyota Carter Gdańsk dla Podopiecznych Fundacji WRÓĆ

Toyota Carter Gdańsk

Z okazji zbliżających się Mikołajek Dział handlowy Toyota Carter Gdańsk przygotował zbiórkę dla podopiecznych Fundacji WRÓĆ. Zbierane były dary rzeczowe, a także środki finansowe, za które zakupione zostały potrzebne dzieciom pomoce techniczne i plastyczne oraz książeczki edukacyjne. To nie pierwszy, wspólny projekt Fundacji oraz pracowników i klientów Toyota Carter Gdańsk.


Nowoczesna diagnostyka wad postawy

Fundacja WRÓĆ, dzięki wsparciu Firmy Budimex S.A, zakupiła zestaw FreeMed Posture, wraz z oprogramowaniem, pozwalający na precyzyjne analizy postawy ciała oraz określenie potrzeb w zakresie ich korekty. Dzięki podoskopowi, w maju 2015 roku, rozpoczęto akcję przeprowadzenia profilaktycznych badań stóp i postawy ciała u dzieci uczęszczających do gminnych szkół na terenie powiatów nowodworskiego i malborskiego. Firma Budimex S.A, od kilku lat systematycznie wspiera rozwój bazy diagnostycznej i rehabilitacyjnej Fundacji WRÓĆ.


Program społeczny „Domofon ICE”

Budimex DomofonIce

Podstawowym celem programu społecznego „Domofon ICE”, prowadzonego przez firmę Budimex S.A jest podniesienie bezpieczeństwa dzieci na drodze. Główną ideą programu jest wyposażenie uczniów w plastikowe karty zawierające dane ułatwiające – w razie wypadku – kontakt z ich najbliższymi. Kampania ma jednocześnie szerszy wymiar edukacyjny, promując wśród młodych ludzi zasady bezpiecznego zachowania na drodze oraz udzielania pierwszej pomocy.