Szkolenia i warsztaty


Szkolenia i warsztaty skierowane do kadry Fundacji WRÓĆ mają na celu zapewnienie Podopiecznym najwyższego poziomu i kompleksowego charakteru udzielanego wsparcia.


styczeń 2019


Superwizja

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 14 i 15 stycznia w OREW w Lasowicach Wielkich odbyła się Superwizja z Panią Monikę Jerzyk, specjalistką w budowaniu systemów i strategii komunikacyjnych. Spotkania takie pomagają w codziennej pracy z Podopiecznymi oraz umożliwiają ciągły rozwój w dziedzinie komunikacji AAC.


styczeń 2018


Wewnętrzne szkolenie Halliwick

Szkolenia i warsztaty - wewnętrzne szkolenie Halliwick Szkolenia i warsztaty - wewnętrzne szkolenie Halliwick

 

 

 

 

 

 

 

 

Wewnętrzne szkolenie z zakresu Terapii Wodnych u osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Terapeuci Koncepcji Halliwick wdrażali i usprawniali poznane techniki i wrażali je u części terapeutów obu OREW Fundacji WRÓĆ, w celu podniesienia jakości pracy.


grudzień 2017


Diagnostyka i terapia neurologopedyczna

Szkolenia i warsztaty - Diagnostyka i terapia neurologopedyczna Szkolenia i warsztaty - Diagnostyka i terapia neurologopedyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

Druga część szkolenia Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – poziom I, II, III, w którym wzięli udział pracownicy OREW w Lasowicach Wielkich i OREW w Jezierniku, prowadzonego przez Panią Aleksandrę Ładę z Fundacji „Promyk Słońca”, dofinansowanego ze środków PFRON, Konkurs 3/2017 „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych”.


 listopad 2017


Konferencja (NIE)DYREKTYWNIE

Szkolenia i warsztaty - Konferencja Stowarzyszenia Na Tak (NIE)DYREKTYWNIE
Szkolenia i warsztaty - Konferencja Stowarzyszenia Na Tak (NIE)DYREKTYWNIE

 

 

 

 

 

 

 

Udział terapeutów Placówek Fundacji WRÓĆ w konferencji Stowarzyszenia Na Tak, której tegorocznym tematem jest podejście niedyrektywne w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.


MNRI® – Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych

Szkolenia i warsztaty - MNRI®

Szkolenie z Programu Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów – MNRI® (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration) – Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych, które odbyło się w dniach 11-12 listopada w OREW w Lasowicach Wielkich, przeprowadzone przez Małgorzatę Koczyk z Centrum Wspomagania Rozwoju, zrealizowane w ramach Projektu z dofinansowaniem PFRON, Konkurs 3/2017 „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych”.


Wewnętrzne szkolenie Masaż Shantala i Masaż Shantala Body Touch®

Wewnętrzne szkolenie doskonalające dla terapeutów i opiekunów Placówek Fundacji, z zakresu Masażu Shantala i Masażu Shantala Body Touch®, przeprowadzone przez panią Roksane głowacką, posiadającą uprawnienia Instruktora.


październik 2017


MNRI® Neurosensomotoryczna integracja odruchów ustno-twarzowych poziom I

Szkolenia i warsztaty - MNRI®

Drugie z serii szkoleń z zakresu metody dr S. Masgutowej, Programu Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów – MNRI® (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration) – Neurosensomotoryczna integracja odruchów ustno-twarzowych poziom I,przeprowadzone przez Małgorzatę Koczyk z Centrum Wspomagania Rozwoju, zrealizowane w ramach Projektu z dofinansowaniem PFRON, Konkurs 3/2017 „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych”.


Superwizja z dr Magdaleną Grycman

Szkolenia i warsztaty - Superwizja z dr Magdaleną Grycman

Kolejne spotkanie z dr Grycman i omówienie poszczególnych przypadków, które ułatwia terapeutom kontynuacje oraz wdrażanie kolejnych strategii komunikacyjnych.


MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Szkolenia i warsztaty - MNRI®

Szkolenie Terapia NeuroTaktylna, będące częścią Programu Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów – MNRI® (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration), przeprowadzone przez Małgorzatę Koczyk z Centrum Wspomagania Rozwoju, zrealizowane w ramach Projektu z dofinansowaniem PFRON, Konkurs 3/2017 „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych”.


Diagnostyka i terapia neurologopedyczna

 

Szkolenie Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – poziom I, II, III, w którym wzięli udział pracownicy OREW w Lasowicach Wielkich i OREW w Jezierniku, poprowadzone przez Panią Aleksandrę Ładę z Fundacji „Promyk Słońca”. Szkolenie zostało dofinansowane ze środków PFRON, Konkurs 3/2017 „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych”.


Udział w konferencji

Udział w konferencji „Śpiączka i stany ograniczonej nieświadomości. Komunikacja niewerbalna – możliwości i najnowsze rozwiązania.”, organizowanej przez Fundację Wspierania Rozwoju Neurologii.


NeuroformaSzkolenia i warsztaty - Obsługa Neuroformy

 

Szkolenie terapeutów Środowiskowego Domu Samopomocy z obsługi Neuroformy, nowoczesnego sprzętu do rehabilitacji funkcji ruchowo-poznawczych, zakupionej z dofinansowania ze środków PFRON, Konkurs nr 2/2016 „MOGĘ WIĘCEJ – rehabilitacja społeczna ŚDS w Lasowicach Wielkich.


Dry Needling

Kurs dla fizjoterapeutów dotyczący metody Dry Nedling (suche igłowanie), przeprowadzonego przez David G. Simons Academy™ .


 sierpień 2017


FDM Intensywny

Szkolenie dla fizjoterapeutów Terapia Manualna wg Typaldosa D.O. Fascial Distortion Model, zorganizowany przez firmę szkoleniową ANGITIA.


czerwiec 2017


Awans zawodowy

Szkolenia i warsztaty - Awans zawodowy

Rozmowa kwalifikacyjna na stopień awansu zawodowego nauczyciela, podczas której czworo nauczycieli – terapeutów OREW w Lasowicach Wielkich przedstawiło dorobek swojego dziewięciomiesięcznego stażu i otrzymało zaświadczenie o nadaniu tytułu nauczyciela kontraktowego.


Wideotrening Komunikacji

Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji, przeprowadzony przez Fundacje Polskich Kawalerów Maltańskich, licencjonowany przez AIT- Holandia.


maj 2017


Superwizja z dr Magdaleną Grycman

Szkolenia i warsztaty - Superwizja z dr Magdaleną Grycman

Szkolenia i warsztaty - Superwizja z dr Magdaleną Grycman

 

 

 

 

 

 

 

Superwizja w OREW w Lasowicach Wielkich, podczas której omawiane były strategie komunikacyjne konkretnych Uczniów.


FITS

Szkolenia i warsztaty - Szkolenie FITS

Trzyetapowe szkolenie dla fizjoterapeutów OREW Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg koncepcji FIT’S ( Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz), zorganizowane przez firmę OrtoKursy, przeprowadzone w ramach dofinansowania RPO WP, Działanie 3.2.1 oraz ze środków KFS PUP Nowy Dwór Gdański.


BoardMaker&Speaking Dynamically Pro stopień I i II

Szkolenia i warsztaty - Szkolenie BoardMaker&Speaking Dynamically Pro

Dwustopniowe szkolenie warsztatowe BoardMaker&Speaking Dynamically Pro, przeprowadzone przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania, realizowane w ramach dofinansowania RPO WP, Działanie 3.2.1.


Terapia motoryki ręki

Szkolenia i warsztaty - Szkolenie Terapia motoryki ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną - ujęcie interdyscyplinarne

Szkolenie terapeutów, fizjoterapeutów i opiekunów Terapia motoryki ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne, realizowane w ramach wsparcia dotacyjnego RPO WP Działanie 3.2.1, prowadzone przez Gdańską Pracownię Pomocy Pedagogicznej, Psychologicznej, Terapeutycznej.


Kurs masażu klasycznego stopień I i II

Kurs masażu klasycznego z technikami orientalnymi, w którym uczestniczyły pani Marlena Bielska i pani Paulina Kołodziejczyk, przeprowadzony przez Akademię Masażu Karuna, ramach dofinansowania RPO WP, Działanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.


RUSI

Szkolenia i warsztaty - Szkolenie RUSI

Kurs dla fizjoterapeutów Rehabilitative Ultrasound maging (RUSI) – Anatomia Sonograficzna i Sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty, przeprowadzone przez dr Tomasza Wolnego, zrealizowane w ramach dofinansowania RPO WP, Działanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.


Kurs instruktorski Hipoterapii

Kurs Instruktor rekreacji ruchowej w specjalności Hipoterapia, zorganizowany przez Polską Akademię Rekreacji Ruchowej – Kształcenia Szkoleniowców.


kwiecień 2017


Kurs Instruktorski Masażu Shantala i Masażu Shantala Body Touch® 

Szkolenia i warsztaty - Kurs instruktorski Masażu Shantala i Masażu Shantala Body Touch®

Udział pracowników Fundacji WRÓĆ – Roksany Głowackiej i Marleny Bielskiej w Kursie Instruktorskim Masażu Shantala i Masażu Shantala Body Touch®, organizowanym przez Polską Szkołę Masażu Shantala®. Udział w szkoleniu został sfinansowany ze środków RPO WP, Działanie 3.2.1, środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w oparciu o umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku oraz wkładu własnego Fundacji.


Wewnętrzne warsztaty logopedyczne

Szkolenia i warsztaty - Wewnętrzne warsztaty masażu logopedycznego

Przeprowadzone przez logopedę, panią Roksanę Głowadzką, wewnętrzne warsztaty dla pracowników OREW w Lasowicach Wielkich, z zakresu masażu logopedycznego.


marzec 2017


MÓWik

Szkolenia i warsztaty - Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Szkolenia i warsztaty - Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

 

 

 

 

 

 

Szkolenie Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących, w którym wzięli udział  pracownicy i rodzice Uczniów obu Ośrodków Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczych Fundacji WRÓĆ. Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach realizowanego Programu RPO WP 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.


Terapia ręki® stopień I i II

Kurs I stopnia Terapia ręki® – Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR® i kurs II stopnia Terapia ręki®, zorganizowane przez Centrum Terapii Wyspa dwustopniowy kurs Terapii ręki.


SI – II stopnia

Kurs II stopnia Zastosowanie zasad Integracji Sensorycznej w praktyce pedagogicznej, zorganizowany przez SOYER Centrum Szkoleniowe.


SI

Kurs Ocena poprzez kliniczne obserwacje, zorganizowane przez SOYER Centrum Szkoleniowe.


Muzykoterapia stopień II

Drugi stopień szkolenia Muzykoterapia-profilaktyka i terapia muzyczna, przeprowadzonego przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, realizowanego w ramach dofinansowania RPO WP Działanie 3.2.1.


luty 2017


Metoda Krakowska

Szkolenia i warsztaty - Symultaniczno–sekwencyjna nauka czytania® Szkolenia i warsztaty - Symultaniczno–sekwencyjna nauka czytania®

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty Symultaniczno–sekwencyjna nauka czytania®, organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej, w którym uczestniczyli  pracownicy OREW Lasowice Wielkie i OREW Jeziernik oraz rodzice i opiekunowie Uczniów z obu Ośrodków. Warsztaty prowadziła dr Justyna Leszka. Odbyły się w ramach realizowanego Programu RPO WP Działanie 3.2.1.


Muzykoterapia stopień ISzkolenia i warsztaty - Muzykoterapia-profilaktyka i terapia muzyczna

Dwustopniowe szkolenie Muzykoterapia-profilaktyka i terapia muzyczna, organizowane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, prowadzone, według autorskiego programu Mobilnej Rekreacji Muzycznej, przez lek. med. Macieja Kieryła. Szkolenie odbyło się w ramach realizowanego przez Programu RPO WP Działanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.


Superwizja z dr Magdaleną Grycman

Szkolenia i warsztaty - Superwizja z dr Magdaleną GrycmanSzkolenia i warsztaty - Superwizja z dr Magdaleną Grycman

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z dr Grycman, podczas którego zostały omówione strategie terapii trojga Uczniów oraz wprowadzenie strategii dla jednej z Uczennic.


AAC stopień II

Drugi stopień szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością, przeprowadzone przez panią Monikę Jerzyk w ramach realizowanego Projektu RPO WP Działanie 3.2.1.


Terapia behawioralna w teorii i praktyce

Trzeci blok kursu bazowego z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania osób z autyzmem.


Diagnostyka i terapia neurologopedyczna

Kurs I stopnia pt. Zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy, prowadzony przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca.


styczeń 2017


AAC stopień I

Szkolenia i warsztaty - Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością Szkolenia i warsztaty - Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie z zakresu komunikacji alternatywnej, prowadzone przez panią Monikę Jerzyk z Centrum Rozwoju Porozumiewania GADATEK Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością. Szkolenie odbyło się w ramach realizowanego Programu RPO WP, Działanie  3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.


SI Ayres’ – I stopnia

Kurs I stopnia Teoria Integracji Sensorycznej wg Ayres’, zorganizowany przez SOYER Centrum Szkoleniowe.


SI

Kurs Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej, zorganizowany przez SOYER Centrum Szkoleniowe.


Terapia behawioralna w teorii i praktyce

Drugi blok kursu bazowego z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania osób z autyzmem.


Szkolenie z zakresu obsługi programu C-Eye

Szkolenie dotyczące obsługi Systemu do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye PRO, przeprowadzone przez firmę AssisTech, w ramach realizowanego Programu z dofinansowaniem PFRON, Działanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.


grudzień 2016


Superwizja z Moniką Jerzyk

Szkolenia i warsztaty - Superwizja z Moniką Jerzyk

Dwuetapowa Superwizja obejmująca obserwację i czynny udział zajęciach indywidualnych oraz omówienie zajęć, dyskusję, udzielenie wskazówek i porad do dalszej pracy.


listopad 2016


Terapia behawioralna w teorii i praktyce

Pierwszy blok kursu bazowego z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania osób z autyzmem, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.


NDT Bobath Refresher

Odświeżający kurs w koncepcji NDT Bobath organizowany przez Centrum Terapii Wyspa.


maj 2016


Superwizja z dr Magdaleną Grycman

Szkolenia i warsztaty - Superwizja z dr Magdaleną Grycman

Spotkanie podczas którego omawiane były przypadki dotyczące przekazania strategii oraz dotyczące pracy z dzieckiem w strategii.


kwiecień 2016


Wewnętrzne warsztaty doskonalające

Warsztaty prowadzone przez terapeutki OREW w Lasowicach Wielkich panie Annę Chmielewską i Annę Cymańską dotyczące konieczności używania bodźców uprzedzających, przed każdą czynnością wykonywaną z udziałem Ucznia. W ramach zajęć uczestnicy mieli okazję do wczucia się w rolę osoby z głęboką niepełnosprawnością. Warsztaty zostały zorganizowane na podstawie odbytego przez część pracowników, we wcześniejszym terminie, szkolenia I stopnia „Wczesne indywidualne strategie komunikacyjne”, przeprowadzonego przez Centrum Rozwoju i Porozumiewania Gadatek.


marzec 2016


Wewnętrzne warsztaty fizjoterapeutyczne

Warsztaty dotyczące prawidłowego przenoszenia i asekuracji osób z poruszających się na wózkach, zorganizowane przez zespół fizjoterapeutów OREW w Lasowicach Wielkich dla wszystkich pracowników Fundacji WRÓĆ.

Powrót