Rozwijanie funkcji komunikacyjnych

Rozwijanie komunikacji z wykorzystaniem tablic kontekstowych służących porozumiewaniu się. Rozwijanie funkcji komunikacyjnych jest najefektywniejsze wtedy, gdy jest realizowane w naturalnych sytuacjach życia codziennego, a do takich można zaliczyć niewątpliwie dziecięcą zabawę.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content