Rozpoczęcie realizacji Projektu z dofinansowaniem PFRON, Konkurs 4/2017 „Samodzielni i skuteczni”

Od 1 kwietnia 2018 roku w OREW w Lasowicach Wielkich rozpoczął funkcjonowanie Projekt z dofinansowaniem PFRON „Samodzielni i skuteczni”, realizowany w ramach Zlecenia Zadań, Konkurs 4/2017. Projekt jest kontynuacją wsparcia, realizowanego w odniesieniu do uczestników w ramach konkursów I, IX, XI i XXIV. Celem jest zwiększanie samodzielności Podopiecznych OREW w Lasowicach Wielkich – dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Projekt ma charakter ciągły, będzie realizowany w terminie 01.04.2018 r. – 31.03.2021 r. W pierwszym roku realizacji Projektu, od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. dofinasowanie PFRON wyniesie 372680,25 zł.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content