Realizacja Projektu PFRON

Celem realizowanego przez PFRON Projektu jest zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON oraz pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19. Za uzyskane w ramach grantu środki, zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami, stosownie do intensywności wsparcia realizowanego w ramach zlecenia zadań PFRON. Zakupiono m.in. maseczki i rękawiczki jednorazowe, automatyczne stacje do dezynfekcji, środki do dezynfekcji, jednorazowe fartuchy ochronne i przyłbice. Ich stosowanie w procesach wsparcia bezpośredniego podniesie bezpieczeństwo uczestników i pracowników. W ramach Projektu OREW w Jezierniku oraz OREW w Lasowicach Wielkich uzyskał dofinansowanie w wysokości po 12096 zł dla każdego Ośrodka, natomiast ŚDS w Lasowicach Wielkich 16632 zł.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content