Terapia motoryki ręki i koordynacji wzrokowo-słuchowej

Realizacja zajęć z zakresu terapii motoryki ręki i koordynacji wzrokowo-słuchowej. Aleksander podczas zajęć rozwija: koordynację wzrokowo-ruchową, ruchy precyzyjne rąk i palców, koordynację obustronną rąk. Ponadto stymulowany jest układ dotykowy istotny w rozwoju czynności manipulacjnych. Zajęcia zrealizowane w ramach projektu PFRON „Zamiast murów mosty”.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content