Terapia alternatywnych form porozumiewania się i mowy

Terapia alternatywnych form porozumiewania się i mowy z wykorzystaniem tabletu z oprogramowaniem MÓWik. Zajęcia realizowane w ramach projektu PFRON „Balustrady i poręcze”.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content