Musicon

Paweł i Mateusz podczas zajęć z wykorzystaniem Musiconu doświadczają wielozmysłowo, ponieważ urządzanie oddziałuje na trzy zmysły: słuch, wzrok oraz dotyk. Musicon rozbudza kreatywność, daje możliwość eksperymentowania, a praca z nim to świetna zabawa! Zajęcia realizowane w ramach projektu PFRON „Zamiast murów – mosty”.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content