Polityka prywatności

RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe unijne przepisy, wprowadzające spójne zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, tzw. rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem Państwa danych osobowych jest

Fundacja WRÓC, Jantar ul. Gdańska 1, 82-103 Stegna, NIP 5791982343, REGON 192778182.

W sprawach, dotyczących Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się mailowo pod adresem biuro@fundacjawroc.pl , telefonicznie pod numerem:  55 247 90 13 lub korespondencyjnie, poprzez skierowanie pisma w sprawie danych osobowych na adres Administratora.

Fundacja WRÓĆ przetwarza następujące dane osobowe

 • imię
 • nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Państwa dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa

 • w wyniku skierowania do nas informacji (zapytania) poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej,

Dane osobowe są przetwarzane w celu

 • uzyskania informacji poprzez formularz kontaktowy
 • odpowiedzi na zapytanie skierowane pytanie poprzez formularz kontaktowy

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub do czasu ich usunięcia.

W stosunku do swoich danych mają Państwo następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii – art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania, poprawiania, uzupełniania danych osobowych – art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych osobowych – art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO – art. 20 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO – art. 21 RODO,
 • prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych, w przypadku, kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, bez względu na legalność tego przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody,
 • prawo do wniesienia skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Organem właściwym do rozpatrywania skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa

Informacja o dobrowolności podawania danych osobowych

Poza przypadkami określonymi w przepisach, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości realizacji oczekiwanej przez Państwa usługi.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Podejmowane wobec Państwa przez administratora decyzje nie będą się opierały wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Fundacja WRÓĆ ze szczególną uwagą traktuje poszanowanie prywatności użytkowników, odwiedzających stronę www.fundacjawroc.pl. Pragniemy, aby każdy użytkownik znał zakres pozyskiwanych przez nas danych oraz wiedział, jak może chronić swoją prywatność.

Korzystając z serwisu www.fundacjawroc.pl, każdy użytkownik akceptuje zasady Polityki Prywatności.

Gromadzone dane pozyskiwane są w następujące sposoby

 • poprzez formularz kontaktowy – dane podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez użytkownika,
 • podczas korzystania przez użytkowników z serwisu – dane są pozyskiwane automatycznie.

Serwery automatycznie zapisują takie dane jak: żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon, tablet itp.).

Administrator strony www.fundacjawroc.pl wykorzystuje pliki cookies do opracowywania anonimowych statystyk serwisu.

Pliki cookies ułatwiają także korzystanie z witryny przez użytkowników.

Użytkownik wysyłając formularz kontaktowy użytkownik akceptuje zastosowane plików cookies, o czym informuje komunikat.

Domyślne ustawienia większości przeglądarek dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika, ale internauci mogą samodzielnie zarządzać  plikami cookies, mają także możliwość ich blokady. Wybierając w przeglądarce opcję odrzucania plików cookies, trzeba jednak uwzględnić, że niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

W serwisie www.fundacjawroc.pl używane są:

 • cookies wskazujące wypełnienie formularza,
 • cookies generowane podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej oraz wersji dla słabo widzących (wai),
 • cookies utworzone w momencie zmiany rozmiaru fontu (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność).

Dodatkowo gromadzone są anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba wejść unikalnych/odsłoń, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp.

Dane osobowe (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu) zbierane przez formularze służą wyłącznie do celów kontaktowych.

Dokładamy starań, aby chronić stronę www.fundacjawroc.pl przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przetwarzania i przechowywania informacji.

Wyłącznie pracownicy i podmioty, które muszą mieć do nich dostęp do danych, aby je przetwarzać w celach opisanych w Polityce Prywatności i tylko w tym zakresie taki dostęp uzyskali.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowanie na niniejszej stronie.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content