Podsumowanie Projektu w ramach Zlecenia Zadań PFRON, Konkurs XXIV „Sprawność-Komunikacja-Samodzielność”

31 marca 2018 roku zakończył obowiązywanie trwający w OREW w Jezierniku, od 1 marca 2016 roku, Projekt „Sprawność-Komunikacja-Samodzielność”. Ogółem w Projekcie w okresie dwóch lat wzięło udział 33 Podopiecznych, realizowało go 26 pracowników merytorycznych. Uczestnicy otrzymali łącznie 12583 godziny wsparcia w zakresie rehabilitacji funkcjonalnej, terapii AAC, terapii Halliwick, Muzykoterapii, Hipoterapii, Hydroterapii. Ze środków PFRON sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć o łącznej wartości 21554,5 zł oraz sprzęt do terapii i rehabilitacji, wartości 25750 zł. 

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content