Podsumowanie Projektu w ramach Zlecenia Zadań PFRON, Konkurs XXIV „Sprawniejsi-Samodzielniejsi”

31 marca 2018 roku zakończył obowiązywanie trwający w OREW w Lasowicach Wielkich, od 1 kwietnia 2016 roku Projekt „Sprawniejsi-Samodzielniejsi”. W okresie dwóch lat wzięło w nim udział 35 Podopiecznych, którzy otrzymali łącznie 19593,27 godzin wsparcia w zakresie rehabilitacji funkcjonalnej, terapii AAC, terapii Halliwick, Muzykoterapii, Hipoterapii, Hydroterapii. Ze środków PFRON sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć o łącznej wartości 16900 zł oraz sprzęt do terapii i rehabilitacji, wartości 44757 zł.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content