Muzykoterapia

Muzykoterapia, muzyczne karaoke z wykorzystaniem AAC. Nauka części ciała i gestów za pomocą piosenek i gry na instrumentach Orffa.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content