Koncert charytatywny

Udział terapeutów i opiekunów obu Ośrodków Fundacji WRÓĆ, OREW w Jezierniku i OREW w Lasowicach Wielkich w charytatywnym koncercie „Jako oni śpiewają”, organizowanym przez Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki. Koncertowi towarzyszyła licytacja, której celem była zbiórka środków na doposażenie rodzinnego domu, a przez to poprawę jakości i usprawnienie codziennego funkcjonowania, Kacpra, jednego z podopiecznych Fundacji WRÓĆ.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content