Kadra Fundacji


Zajęcia z Podopiecznymi Fundacji WRÓĆ realizuje wysokokwalifikowana kadra terapeutów, fizjoterapeutów i asystentów, stale podnoszących swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych metod terapii i rehabilitacji.


Zarząd i administracja Fundacji

Maciej Włodarski - Prezes Zarządu Fundacji WRÓĆ, kadra Fundacji WRÓĆMaciej Włodarski

– Prezes Zarządu Fundacji WRÓĆ

 

Joanna Włodarska - dyrektor ds. organizacji i kontroli placówek, kadra Fundacji WRÓĆJoanna Włodarska

– Dyrektor ds. organizacji i kontroli placówek

Agnieszka Mikołajczyk - kierownik biura Fundacji, kadra Fundacji WRÓĆAgnieszka Mikołajczyk

– Kierownik biura Fundacji

Bogumiła Bartnikowska - kierownik biura projektów unijnych, kadra Fundacji WRÓĆBogumiła Bartnikowska

– Kierownik biura projektów unijnych

 Joanna Bąk - specjalista sd. komunikacji, kadra Fundacji WRÓĆJoanna Bąk

– Specjalista ds. komunikacji


Dyrektorzy Placówek

Agata Borowiec - dyrektor OREW w Jezierniku, terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆ

Agata Borowiec

– Dyrektor OREW w Jezierniku, terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami (studia podyplomowe)

Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

Oligofrenopedagogika (studia II stopnia)

Instruktor Koncepcji Halliwick

Instruktor rekreacji ruchowej – Hipoterapia

Kursy i szkolenia

MNRI® –  Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna integracja odruchów ustno-twarzowych – poziom I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Terapia behawioralna w teorii i praktyce – stopień I, II, III

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – poziom I, II, III

System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro

Wspieranie rozwoju i komunikacji dzieci niemówiących poprzez wykorzystanie technologii wspomagającej

Obsługa i zastosowanie oprogramowania wspomagającego komunikację Sym Word oraz Sym Writer

Koncepcja Halliwick – stopień I, II

Język migowy – stopień I

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Obsługa i zastosowanie oprogramowania wspomagającego komunikację Sym Word i Sym writer

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

Wspieranie rozwoju i komunikacji dzieci niemówiących poprzez wykorzystanie technologii wspomagającej

Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi

Jak kwestionować programy pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą

Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Anna Chmielewska - dyrektor OREW w Lasowicach Wielkich, terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆ Anna Chmielewska

– Dyrektor OREW w Lasowicach Wielkich, terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (studia podyplomowe)

Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

Zarządzanie i organizacja oświaty (studia podyplomowe)

Pedagogika (studia II stopnia)

Resocjalizacja (studia I stopnia)

Kursy i szkolenia

MNRI® –  Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna integracja odruchów ustno-twarzowych – poziom I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Obsługa Neuroformy

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro cz. 1, 2

Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Terapia behawioralna w teorii i praktyce – stopień I, II, III

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – stopień I, II, III

System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro

Komunikacja terapeuty z dzieckiem poprzez dotyk w „sensorycznym świecie”

Wspomaganie mowy dziecka w oparciu o Metodę Dobrego Startu, profesor M. Bogdanowicz

Jak budować prawidłową relację z rodzicami

Zrozumieć orzeczenia wydawane przez PPP

Przygotowanie do nauki języka angielskiego

Motywacja w nauczaniu języka angielskiego

Zabawy ruchowe w przygotowaniu do nauki języka angielskiego

Marta Weremiuk - kierownik ŚDS, seksuolog, kadra Fundacji WRÓĆMarta Weremiuk – Zaleska

– Kierownik ŚDS, psycholog, seksuolog

 

 

 

Kwalifikacje

Psychologia kliniczna (studia podyplomowe)

Zarzadzanie placówkami pomocy społecznej (studia podyplomowe)

Kursy i szkolenia

System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro


Terapeuci

Anna Cymańska - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆAnna Cymańska

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Terapia pedagogiczna (studia II stopnia)

Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną (studia I stopnia)

Kursy i szkolenia

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Terapia behawioralna w teorii i praktyce – stopień I, II, III

Diagnoza AAC

Zespół Downa i rzadkie anomalie genetyczne

Arteterapia

Daria Badziąg - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆDaria Badziąg

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia podyplomowe)

Pedagogika opiekuńcza (studia II stopnia)

Instruktor rekreacji ruchowej – Hipoterapia

Kursy i szkolenia

MNRI® –  Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna integracja odruchów ustno-twarzowych – poziom I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Obsługa Neuroformy

Udział w konferencji „Śpiączka i stany ograniczonej świadomości. Komunikacja niewerbalna – możliwości i najnowsze rozwiązania.”

Terapia motoryki ręki uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną- ujęcie interdyscyplinarne

SI Ayres’ – Teoria Integracji Sensorycznej wg Ayres’ – stopień I; Zastosowanie zasad Integracji Sensorycznej w praktyce pedagogicznej – stopień II

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – poziom I, II, III

Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej

Komunikacja interpersonalna z uwzględnieniem specyfiki pracy z osobami starszymi

Problemy wieku starczego

Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzenia

Kinga Binnebesel- Burdzy - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆKinga Binnebesel – Burdzy

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Kulturoznastwo (studia II stopnia)

Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną (studia I stopnia)

Kursy i szkolenia

MNRI® –  Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna integracja odruchów ustno-twarzowych – poziom I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro

Terapia motoryki ręki uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Terapia behawioralna w teorii i praktyce – stopień I, II, III

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy- stopień I, II, III

Diagnoza AAC

Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – stopień I, II, III i IV

Zespół Downa i rzadkie anomalie genetyczne

Arteterapia

Martyna Krupińska-Chyba - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆMartyna Krupińska – Chyba

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Neurologopedia (studia podyplomowe)

Wczesna interwencja logopedyczna (studia podyplomowe)

Logopedia (studia II stopnia)

Doradca dietetyczny

Doradca żywieniowy Wellness

Kursy i szkolenia

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Terapia behawioralna w teorii i praktyce 

Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – stopień I i II

Diagnoza AAC

Język Migowy – stopień I

Integracja odruchów wzrokowo – słuchowych wg metody dr Swietłany Masgutowej

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

Trener EEG Biofeedback- stopień I

Terapia NDT – Bobath

Koncepcja Halliwick – stopień I

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałby mówić a nie mogą

Sylwia Gliniecka - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆSylwia Gliniecka

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Terapia Integracji Sensorycznej (studia podyplomowe)

Zarządzanie podmiotami leczniczymi (studia podyplomowe)

Logopedia z fonologią (studia II stopnia)

Surdopedagogika

Protetyk słuchu

Kursy i szkolenia

Audio-Psycho-Fonologia – Trening Uwagi Słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa – stopień I

MNRI® –  Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna integracja odruchów ustno-twarzowych – poziom I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Terapia motoryki ręki osób z niepełnoprawnością sprzężoną- ujęcie interdyscyplinarne

Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Terapia ręki® – Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR® – stopień I; Terapia ręki® – stopień II

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – poziom I, II, III

System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro

Język migowy – stopień II

Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych

Dziecko z autyzmem ABC teorii i praktyki

Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi

Nie patrzy, nie słucha, nie mówi – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych

Analiza pracy terapeutycznej w zakresie wczesnych Strategii komunikacyjnych

Metoda 18 struktur wyrazowych pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Wychowawca w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Roksana Głowacka - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆRoksana Głowacka

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Logopedia z fonoaudiologią (studia II stopnia)

Instruktor Masażu Shantala

Instruktor Masażu Shantala Body Touch®

Kursy i szkolenia

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro cz.1, 2

Obsługa oraz wykorzystywanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – stopień I, II, III

Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne

Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbalno – tonalnej

Wprowadzanie AAC początkującym użytkownikom dzięki Interaktywnej Nauce

Komunikacja terapeuty z dzieckiem poprzez dotyk w „sensorycznym świecie”

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – stopień I

Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny

Jak uczyć zgodnie z zasadami neurodydaktyki

Metoda Klanzy w terapii logopedycznej

Justyna Jaworska - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆJustyna Jaworska

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pracy socjalnej (studia II stopnia)

Filologia polska nauczycielska z terapią pedagogiczną (studia I stopnia)

Kursy i szkolenia

MNRI® – Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych

MNRI®- Neurosensomotoryczna integracja odruchów ustno-twarzowych – stopień I

MNRI®- Terapia NeuroTaktylna

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro cz. 1, 2

Obsługa oraz wykorzystywanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzenie AAc u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień II

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – stopień I, II, III

System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro

Zapobieganie agresji wśród dzieci i młodzieży

Obsługa i praca z tablicą interaktywną

Monika Kapuścińska - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆMonika Kapuścińska

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pracy socjalnej (studia II stopnia)

Uprawnienia kierowcy busa

Kursy i szkolenia

MNRI® – Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna integracja odruchów ustno-twarzowych- stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Obsługa Neuroformy

Terapia motoryki ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne

Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I i II

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Dlaczego warto być wolontariuszem? Podstawy prawne

Techniki animacji w grupie

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

  Dariusz Kasprzyk - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆDariusz Kasprzyk

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia podyplomowe)

Nauczyciel wychowania technicznego (studia II stopnia)

Kursy i szkolenia

MNRI® – Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna integracja odruchów ustno-twarzowych- stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – stopień I, II, III

Anna Kosińska - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆAnna Kosińska

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Wychowanie fizyczne (studia II stopnia)

Instruktor rekreacji ruchowej – Trener osobisty

Instruktor rekreacji ruchowej – Hipoterapia

Instruktor Aqua aerobik

Masażysta

Kursy i szkolenia

MNRI® – integracja odruchów wzrokowych i słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna integracja odruchów ustno-twarzowych- stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Udział w konferencji „Śpiączka i stany ograniczonej świadomości. Komunikacja niewerbalna – możliwości i najnowsze rozwiązania”

Obsługa Neuroformy

Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – stopień I, II, III

Kurs Organizacji Pomocy Społecznej

Zespół Downa i rzadkie anomalie genetyczne

Katarzyna Kowalczyk - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆKatarzyna Kowalczyk

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Zootechnika (studia II stopnia)

Instruktor Hipoterapii

Instruktor jazdy konnej

Kursy i szkolenia

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Sabina Kozłowska - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆSabina Kozłowska

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia podyplomowe)

Resocjalizacja (studia I stopnia)

Kursy i szkolenia

Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I, II

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Diagnoza AAC

Język migowy – stopień I

 Janusz Kubera - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆJanusz Kubera

– terapeuta

 

 

 

Kursy i szkolenia

MNRI® – Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna integracja odruchów ustno-twarzowych – stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro cz.1, 2

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro

 Paulina Kucińska-Hoffmann - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆPaulina Kucińska-Hoffmann

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

Kursy i szkolenia

MNRI® – Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna integracja odruchów ustno-twarzowych – stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Zaburzenia funkcji pralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – stopień I, II, III

Paulina Lengier - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆPaulina Lengier

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

Pedagogika rodziny (studia II stopnia)

Wczesna edukacja z logopedią (studia I stopnia)

Kursy i szkolenia

MNRI® – Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna integracja odruchów ustno-twarzowych- stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro cz. 1, 2

Obsługa oraz wykorzystywanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Terapia behawioralna w teorii i praktyce – stopień I, II, III

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – stopień I, II, III

Komunikacja terapeuty z dzieckiem poprzez dotyk w „sensorycznym świecie”

Muzyczny dialog – wykorzystanie muzykoterapii we wspomaganiu komunikacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wioletta Warszawska - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆWioletta Warszawska

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

Pedagogika – doradztwo, opieka i pomoc społeczna (studia I stopnia)

Kursy i szkolenia

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością  – stopień I

Diagnoza AAC

Trener EEG Biofeedback – stopień I

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – stopień I

Dobór systemu komunikacji i konstruowanie pomocy ułatwiających porozumiewanie się

Zakres zastosowania komputera oraz urządzeń specjalistycznych i oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością

Makaton – program rozwoju komunikacji – stopień I

Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalistycznymi trudnościami w nauce

Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie


Fizjoterapeuci

Karol Chodkiewicz - fizjoterapeuta, kadra Fundacji WRÓĆKarol Chodkiewicz

– fizjoterapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (studia podyplomowe)

Fizjoterapia (studia II stopnia)

Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną (studia I stopnia)

Instruktor Koncepcji Halliwick

Kursy i szkolenia

Terapia w Integracji Sensorycznej wg Ayers’

Koncepcja PNF – stopień I

Terapia Manualna wg Typaldosa D.O. Fascial Distortion Model

Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg Koncepcji FITS

Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI) – Anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy terapeuty

SI wg Ayers’ – Ocena poprzez kliniczne obserwacje

NDT Bobath Refresher Course

SI Ayres’ – Teoria Integracji Sensorycznej wg Ayres’ – stopień I

Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej

System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro

Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath Basic

IBITA Bobath for Adults

TIMP- diagnostyka wcześniaków

Terapia manualna wg dr Ackermanna

INPP- integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard-Blythe

Koncepcja Halliwick – stopień I

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego

Weronika Górska - fizjoterapeuta, kadra Fundacji WRÓĆWeronika Górska

– fizjoterapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Fizjoterapia (studia I i II stopnia)

Technik masażysta (studium zawodowe)

Kursy i szkolenia

Koncepcja PNF – stopień I

Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg Koncepcji FITS

Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI)  – Anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty

Obsługa oraz wykorzystywanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Terapia ręki® – Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR® – stopień I; Terapia ręki® – stopień II

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – stopień I, II, III

Komunikacja terapeuty z dzieckiem poprzez dotyk w „sensorycznym świecie”

Jak wykorzystać spontaniczną zabawę do pogłębiania relacji z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu

Tomasz Jarczewski - fizjoterapeuta, kadra Fundacji WRÓĆTomasz Jarczewski

– fizjoterapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Fizjoterapia (studia II stopnia)

Instruktor Koncepcji Halliwick

Kursy i szkolenia

Koncepcja PNF – stopień I

MNRI® – Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna integracja odruchów ustno-twarzowych- stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Obsługa Neuroformy

Terapia Manualna wg Typaldosa D.O. Fascial Distortion Model

Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI)  – Anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty

Terapia ręki® – Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR® – stopień I; Terapia ręki® – stopień II

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I, II

NDT Bobath Refresher Course

Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath Basic

Kinesiology Taping – stopień I

Kinesiology Taping w pediatrii

INPP- integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard-Blythe

Koncepcja Halliwick

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Roman Kapusta - fizjoterapeuta, kadra Fundacji WRÓĆRoman Kapusta

– fizjoterapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Fizjoterapia

Ratownik WOPR

Kursy i szkolenia

Koncepcja PNF – stopień I

Wczesna rehabilitacja w MPDz.

Ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne – stopień I

Terapia Integracji Sensorycznej – stopień I

Nowoczesne metody leczenia skolioz i zaburzeń propriocepcji

TIMP- diagnostyka wcześniaków

Justyna Przychodzka - fizjoterapeuta, kadra Fundacji WRÓĆJustyna Przychodzka

– fizjoterapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Wychowanie fizyczne (studia II stopnia)

Fizjoterapia (studia I stopnia)

Kursy i szkolenia

Terapia w Integracji Sensorycznej wg Ayers’

Koncepcja PNF – stopień I

Dry Needling – Igłoterapia sucha punktów spustowych DGSA

SI – Ewaluacja przy użyciu ustandaryzowanej oceny z zastosowaniem testu SIPT

Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg Koncepcji FITS

Terapia motoryki ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne

Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI)  – Anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty

SI wg Ayers’ – Ocena poprzez kliniczne obserwacje

SI Ayers’ – Teoria Integracji Sensorycznej według Ayres’ – I stopień

Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej

System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro

Kinesiology Taping – stopień I

Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne

 Agata Wiercińska - fizjoterapeuta, kadra Fundacji WRÓĆAgata Wiercińska

  • – fizjoterapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Fizjoterapia (studia I stopnia)

Kursy i szkolenia

MNRI® – Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna integracja odruchów ustno-twarzowych- stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Dry Needling – Igłoterapia sucha punktów spustowych DGSA

Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI)  – Anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty

Terapia ręki® – Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR® – stopień I; Terapia ręki® – stopień II

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – stopień I, II, III

System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro


Asystenci

Marlena Bielska - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆMarlena Bielska

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Asystent osoby niepełnosprawnej i zależnej

Instruktor Masażu Shantala

Instruktor Masażu Shantala Body Touch®

Instruktor Koncepcji Halliwick

Opiekun medyczny

Uprawnienia kierowcy busa

Kursy i szkolenia

Terapia motoryki ręki z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne

Masaż klasyczny

Obsługa oraz wykorzystywanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I i II

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

Praca z osobami niepełnosprawnymi niedowidzącymi i niedosłyszącymi w zakresie zastosowania i obsługi komputera oraz oprogramowania wspomagającego alternatywną komunikację

Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój

Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, a nie mogą

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Katarzyna Bojarska - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆKatarzyna Bojarska

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Asystent osoby niepełnosprawnej

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy i szkolenia

MNRI® – Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna integracja odruchów ustno-twarzowych- stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Terapia motoryki ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną  – ujęcie interdyscyplinarne

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Diagnoza AAC

Dobór systemu komunikacji i konstruowanie pomocy ułatwiających porozumiewanie się

Danuta Ditter

– asystent osoby z niepełnosprawnością

Rafał Dorszewski - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆRafał Dorszewski

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kursy i szkolenia

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Dorota Dziekanowska - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆDorota Dziekanowska

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kursy i szkolenia

MNRI® – Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna integracja odruchów ustno-twarzowych- stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraka niepełnosprawnością – stopień I

Dziecko z autyzmem ABC teorii i praktyki

Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi

Teresa Dzwonek - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆTeresa Dzwonek

– asystent osoby z niepełnosprawnością

Anna Jagodzińska - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆAnna Jagodzińska

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Asystent osoby niepełnosprawnej i zależnej

Instruktor Koncepcji Halliwick

Opiekun medyczny

Kursy i szkolenia

Terapia motoryki ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne

Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I i II

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Praca z osobami niepełnosprawnymi niedowidzącymi i niedosłyszącymi w zakresie zastosowania i obsługi komputera oraz oprogramowania wspomagającego alternatywną komunikację

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój

Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, a nie mogą

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Larysa Kawalec - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆLarysa Kawalec

– asystent osoby z niepełnosprawnością

Paulina Kołodziejczyk - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆPaulina Kołodziejczyk

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy i szkolenia

MNRI® – Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna integracja odruchów ustno-twarzowych- stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Terapia motoryki ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne

Masaż klasyczny – stopień I i II

Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się

Wprowadzenie ACC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Diagnoza i terapia neuropsychologiczna w pracy z dziećmi ze złożoną niepełnosprawnością

Marek Kościak - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆMarek Kościak

– asystent osoby z niepełnosprawnością

Wiesław Koszelak - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆWiesław Koszelak

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (studia I stopnia)

Agnieszka Kozieł - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆAgnieszka Kozieł

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Asystent osoby niepełnosprawnej i zależnej

Opiekun medyczny

Kursy i szkolenia

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro

Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I

Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I, II

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – stopień I, II, III

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Praca z osobami niepełnosprawnymi niedowidzącymi i niedosłyszącymi w zakresie obsługi komputera oraz oprogramowania wspomagającego alternatywną komunikację

Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój

Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, a nie mogą

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Izabela-Ling-Kowalska - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆIzabela Ling – Kowalska

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy i szkolenia

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Diagnoza AAC

Język migowy

Koncepcja Halliwick – stopień I

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Piotr Mikołajczyk - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆPiotr Mikołajczyk

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Instruktor rekreacji ruchowej – Hipoterapia

Uprawnienia kierowcy busa

Kursy i szkolenia

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Małgorzata Nasternak

– asystent osoby z niepełnosprawnością

Renata Niemczuk - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆRenata Niemczuk

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Asystent osoby niepełnosprawnej i zależnej

Opiekun medyczny

Uprawnienia kierowcy busa

Kursy i szkolenia

Terapia motoryki ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne

Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I i II

Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Instruktor Koncepcji Halliwick

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Praca z osobami niepełnosprawnymi niedowidzącymi i niedosłyszącymi w zakresie zastosowania i obsługi komputera oraz oprogramowania wspomagającego alternatywną komunikację

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

 Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój

Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, a nie mogą

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego

Sylwia Okoniewska - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆSylwia Okoniewska

– asystent osoby z niepełnosprawnością

Renata Szczepanik - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆRenata Szczepanik

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Asystent osoby niepełnosprawnej

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy i szkolenia

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się

Diagnoza AAC

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi

Janina Szymanowska - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆJanina Szymanowska

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Asystent osoby niepełnosprawnej

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy i szkolenia

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się

Diagnoza AAC

Język migowy

Koncepcja Halliwick – stopień I

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Małgorzata Świercz - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆMałgorzata Świercz

– asystent osoby z niepełnosprawnością

Aleksandra Taras

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Masaż Shantala

 Jarosław Turzyński - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆJarosław Turzyński

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Znajomość gry na instrumentach

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Ratownik WOPR

Wychowawca kolonijny

Sławomir Uciechowski - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆSławomir Uciechowski

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Uprawnienia kierowcy busa