Kadra Fundacji


Maciej Włodarski - Prezes Zarządu Fundacji WRÓĆMaciej Włodarski

– Prezes Zarządu Fundacji WRÓĆ

 

Joanna Włodarska - dyrektor ds. organizacji i kontroli placówekJoanna Włodarska

– Dyrektor ds. organizacji i kontroli placówek

Agnieszka Mikołajczyk - kierownik biura FundacjiAgnieszka Mikołajczyk

– Kierownik biura Fundacji

Bogumiła Bartnikowska - kierownik biura projektów unijnychBogumiła Bartnikowska

– Kierownik biura projektów unijnych

 Joanna BąkJoanna Bąk

– Specjalista ds. komunikacji

 

Agata Borowiec - dyrektor OREW w Jezierniku, terapeuta

Agata Borowiec

– Dyrektor OREW w Jezierniku, terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Oligofrenopedagogika (studia II stopnia)

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Kursy i szkolenia

Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Wspieranie rozwoju i komunikacji dzieci niemówiących poprzez wykorzystanie technologii wspomagającej

Obsługa i zastosowanie oprogramowania wspomagającego komunikację Sym Word oraz Sym Writer

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro

System C-Eye i inne sposoby komunikacji z osobami w stanach obniżonej świadomości

Terapia behawioralna w teorii i praktyce

Koncepcja Halliwick – stopień I, II

Język migowy – stopień I

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi

Jak kwestionować programy pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą

Anna ChmielewskaAnna Chmielewska

– Dyrektor OREW w Lasowicach Wielkich, terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Pedagogika (studia II stopnia)

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (studia podyplomowe)

Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

Zarządzanie i organizacja oświaty (studia podyplomowe)

Resocjalizacja (studia I stopnia)

Kursy i szkolenia

Metoda MNRI® dr Svietlany Masgutovej – stopień I i II

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Wspomaganie mowy dziecka w oparciu o Metodę Dobrego Startu, profesor M. Bogdanowicz

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Terapia behawioralna w teorii i praktyce

System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro

Jak budować prawidłową relację z rodzicami

Komunikacja terapeuty z dzieckiem poprzez dotyk w „sensorycznym świecie”

Zrozumieć orzeczenia wydawane przez PPP

Motywacja w nauczaniu języka angielskiego

Przygotowanie do nauki języka angielskiego

Zabawy ruchowe w przygotowaniu do nauki języka angielskiego

Marta Weremiuk - kierownik ŚDS, psychologMarta Weremiuk – Zaleska

– Kierownik ŚDS, psycholog

 

 

 

Kwalifikacje

Psychologia kliniczna (studia podyplomowe)

Zarzadzanie placówkami pomocy społecznej (studia podyplomowe)

 

Anna CymańskaAnna Cymańska

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną (studia I stopnia)

Terapia pedagogiczna (w trakcie studiów II stopnia)

Kursy i szkolenia

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Diagnoza AAC

Zespół Downa i rzadkie anomalie genetyczne

Arteterapia

Daria Badziąg - terapeutaDaria Badziąg

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Pedagogika opiekuńcza (studia II stopnia)

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia podyplomowe)

Instruktor rekreacji ruchowej – Hipoterapia

Kursy i szkolenia

Metoda MNRI® dr Svietlany Masgutovej – stopień I i II

Udział w konferencji „Śpiączka i stany ograniczonej świadomości. Komunikacja niewerbalna – możliwości i najnowsze rozwiązania.”

Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej

SI Ayres’ – Teoria Integracji Sensorycznej wg Ayres’ – stopień I

Zastosowanie zasad Integracj Sensorycznej w praktyce pedagogicznej – stopień II

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Terapia motoryki ręki uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną- ujęcie interdyscyplinarne

Komunikacja interpersonalna z uwzględnieniem specyfiki pracy z osobami starszymi

Problemy wieku starczego

Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzenia

Kinga Binnebesel- BurdzyKinga Binnebesel – Burdzy

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną (studia I stopnia)

Kulturoznastwo (studia II stopnia)

Kursy i szkolenia

Metoda MNRI® dr Svietlany Masgutovej – stopień I i II

Terapia motoryki ręki uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – stopień I, II, III i IV

Diagnoza AAC

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro

Zespół Downa i rzadkie anomalie genetyczne

Arteterapia

Martyna Krupińska – Chyba

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Logopedia (studia II stopnia)

Neurologopedia (studia podyplomowe)

Wczesna Interwencja Logopedyczna (studia podyplomowe)

Doradca dietetyczny

Edukator w cukrzycy

Doradca żywieniowy Wellness

Kursy i szkolenia

Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – stopień I i II

Diagnoza AAC

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Terapia behawioralna w teorii i praktyce 

Język Migowy – stopień I

Integracja odruchów wzrokowo – słuchowych wg metody dr Swietłany Masgutowej

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

Trener EEG Biofeedback- stopień I

Terapia Taktyczna

Terapia NDT – Bobath

Koncepcja Halliwick – stopień I

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałby mówić a nie mogą

Sylwia Gliniecka - terapeutaSylwia Gliniecka

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Surdopedagogika

Protetyk słuchu

Kursy i szkolenia

Metoda MNRI® dr Svietlany Masgutovej – stopień I i II

Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych

Dziecko z autyzmem ABC teorii i praktyki

Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi

Roksana GłowackaRoksana Głowacka

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Logopedia z Fonoaudiologią (studia II stopnia)

Przygotowanie pedagogiczne

Kursy i szkolenia

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro

Obsługa oraz wykorzystywanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Jak uczyć zgodnie z zasadami neurodydaktyki

Metoda Klanzy w terapii logopedycznej

Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne

Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbalno – tonalnej

Wprowadzanie AAC początkującym użytkownikom dzięki Interaktywnej Nauce

Komunikacja terapeuty z dzieckiem poprzez dotyk w „sensorycznym świecie”

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – stopień I

Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny

Monika Gonczarenko - terapeutaMonika Gonczarenko

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

Pedagogika specjalna, edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń

Kursy i szkolenia

Obsługa oraz wykorzystywanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Justyna Jaworska - terapeutaJustyna Jaworska

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Filologia polska nauczycielska z terapią pedagogiczną (studia I stopnia)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pracy socjalnej (studia II stopnia)

Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe – w trakcie)

Kursy i szkolenia

Metoda MNRI® dr Svietlany Masgutovej – stopień I i II

Obsługa oraz wykorzystywanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Zapobieganie agresji wśród dzieci i młodzieży

Obsługa i praca z tablicą interaktywną

Monika Kapuścińska - terapeutaMonika Kapuścińska

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pracą socjalną (studia II stopnia)

Kursy i szkolenia

Metoda MNRI® dr Svietlany Masgutovej – stopień I i II

Terapia motoryki ręki uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną

Muzykoterapia „Profilaktyka i terapia muzyczna” – stopień I i II

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Dlaczego warto być wolontariuszem? Podstawy prawne

Techniki animacji w grupie

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

  Dariusz KasprzykDariusz Kasprzyk

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia podyplomowe – w trakcie)

Nauczyciel wychowania technicznego (studia II stopnia)

Kursy i szkolenia

Metoda MNRI® dr Svietlany Masgutovej – stopień I i II

Grzegorz Kawecki - terapeutaGrzegorz Kawecki

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

Kursy i szkolenia

 

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro

Obsługa oraz wykorzystywanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Obsługa i zastosowania oprogramowania wspomagającego komunikację SymWord oraz SymWriter

Koncepcja Halliwick – stopień I i II

Wybrane metody socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem z trudnymi zachowaniami

Zakres zastosowania komputera oraz urządzeń specjalistycznych i oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością

 Jak konstruować program procy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Zrozumieć Autyzm

Anna Kosińska - terapeutaAnna Kosińska

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Nauczyciel wychowania fizycznego (studia II stopnia)

Instruktor rekreacji ruchowej – trener osobisty

Instruktor rekreacji ruchowej – Hipoterapeuta

Instruktor aqua aerobik

Masażysta

Kursy i szkolenia

Metoda MNRI® dr Svietlany Masgutovej – stopień I i II

Udział w konferencji „Śpiączka i stany ograniczonej świadomości. Komunikacja niewerbalna – możliwości i najnowsze rozwiązania.”

Kurs Organizacji Pomocy Społecznej

Muzykoterapia „Profilaktyka i terapia muzyczna” – stopień I

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Zespół Downa i rzadkie anomalie genetyczne

Katarzyna Kowalczyk - terapeutaKatarzyna Kowalczyk

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Zootechnika (studia II stopnia)

Instruktor Hipoterapii

Instruktor jazdy konnej

Sabina Kozłowska - terapeutaSabina Kozłowska

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Pedagogika – resocjalizacja (studia I stopnia)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia podyplomowe)

Kursy i szkolenia

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Diagnoza AAC

Język migowy – stopień I

 Janusz KuberaJanusz Kubera

– terapeuta

 

 

 

Kursy i szkolenia

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Metoda MNRI® dr Svietlany Masgutovej – stopień I i II

 Paulina Kucińska-HoffmannPaulina Kucińska-Hoffmann

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

Kursy i szkolenia

Metoda MNRI® dr Svietlany Masgutovej – stopień I i II

Paulina LengierPaulina Lengier

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Wczesna edukacja z logopedią (studia I stopnia)

Pedagogika rodziny – studia II stopnia

Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

Kursy i szkolenia

Metoda MNRI® dr Svietlany Masgutovej – stopień I i II

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro

Obsługa oraz wykorzystywanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Terapia behawioralna w teorii i praktyce

Komunikacja terapeuty z dzieckiem poprzez dotyk w „sensorycznym świecie”

Muzyczny dialog – wykorzystanie muzykoterapii we wspomaganiu komunikacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wioletta WarszawskaWioletta Warszawska

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Pedagogika – doradztwo, opieka i pomoc społeczna (studia I stopnia)

Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

Kursy i szkolenia

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością  – stopień I

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro

Diagnoza AAC

Trener EEG Biofeedback – stopień I

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – stopień I

Dobór systemu komunikacji i konstruowanie pomocy ułatwiających porozumiewanie się

Zakres zastosowania komputera oraz urządzeń specjalistycznych i oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością

Makaton – program rozwoju komunikacji – stopień I

Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalistycznymi trudnościami w nauce

Terapia taktylna

Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie

 

Karol ChodkiewiczKarol Chodkiewicz

– fizjoterapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Fizjoterapia (studia I, II stopnia)

Kursy i szkolenia

Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI)  – Anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty

Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej

SI Ayres’ – Teoria Integracji Sensorycznej wg Ayres’

Terapia Manualna wg Typaldosa D.O. Fascial Distortion Model

Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg Koncepcji FITS

Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath Basic

NDT Bobath Refresher Course

IBITA Bobath for Adults

TIMP- diagnostyka wcześniaków

Terapia manualna wg dr Ackermanna

INPP- integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard-Blythe

Koncepcja Halliwick – stopień I

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

Weronika GórskaWeronika Górska

– fizjoterapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Fizjoterapia (studia I i II stopnia)

Technik masażysta (studium zawodowe)

Kursy i szkolenia

RUSI – anatomia sonograficzna i sonofeedback w fizjoterapii

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Terapia ręki® – Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR® – stopień I

Terapia ręki® – stopień II

Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg koncepcji FIT’S

Jak wykorzystać spontaniczną zabawę do pogłębiania relacji z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu

Komunikacja terapeuty z dzieckiem poprzez dotyk w „sensorycznym świecie”

Tomasz Jarczewski - fizjoterapeutaTomasz Jarczewski

– fizjoterapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Fizjoterapia (studia II stopnia)

Kursy i szkolenia

RUSI – anatomia sonograficzna i sonofeedback w fizjoterapii

Terapia Manualna wg Typaldosa D.O. Fascial Distortion Model

Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath Basic

Kinesiology Taping – stopień I

Kinesiology Taping w pediatrii

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I, II

INPP- integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard-Blythe

Koncepcja Halliwick

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Roman KapustaRoman Kapusta

– fizjoterapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Fizjoterapia (technik)

Kursy i szkolenia

Wczesna rehabilitacja w MPDz.

Ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne – stopień I

Koncepcja PNF – stopień I

Terapia Integracji Sensorycznej – stopień I

Nowoczesne metody leczenia skolioz i zaburzeń propriocepcji

TIMP- diagnostyka wcześniaków

Justyna PrzychodzkaJustyna Przychodzka

– fizjoterapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Fizjoterapia (studia I stopnia)

Wychowanie fizyczne (studia II stopnia)

Kursy i szkolenia

RUSI – anatomia sonograficzna i sonofeedback w fizjoterapii

Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg Koncepcji FITS

Teoria Integracji Sensorycznej według Ayres’ – I stopień

Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej

Kinesiology Taping

System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro

Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne

Ocena poprzez kliniczne obserwacje

 Agata WiercińskaAgata Wiercińska

  • – fizjoterapeuta

 

 

 

Kursy i szkolenia

Metoda MNRI® dr Svietlany Masgutovej – stopień I i II

Terapia ręki® – Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR® – stopień I

Terapia ręki® – stopień II

RUSI – anatomia sonograficzna i sonofeedback w fizjoterapii

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

 

Marlena BielskaMarlena Bielska

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

asystent osoby niepełnosprawnej i zależnej

Instruktor Masażu Shantala

Instruktor Masażu Shantala Body Touch®

opiekun medyczny

uprawnienia kierowcy busa

Kursy i szkolenia

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Instruktor Koncepcji Halliwick

Kurs masażu klasycznego

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

Praca z osobami niepełnosprawnymi niedowidzącymi i niedosłyszącymi w zakresie zastosowania i obsługi komputera oraz oprogramowania wspomagającego alternatywną komunikację

Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój

Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, a nie mogą

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Katarzyna Bojarska - asystentKatarzyna Bojarska

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

asystent osoby niepełnosprawnej

pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy i szkolenia

Metoda MNRI® dr Svietlany Masgutovej – stopień I i II

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Diagnoza AAC

Dobór systemu komunikacji i konstruowanie pomocy ułatwiających porozumiewanie się

Rafał Dorszewski

Rafał Dorszewski

– asystent osoby z niepełnosprawnością

Dorota Dziekanowska - asystentDorota Dziekanowska

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kursy i szkolenia

Metoda MNRI® dr Svietlany Masgutovej – stopień I i II

Dziecko z autyzmem ABC teorii i praktyki

Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi

Teresa DzwonekTeresa Dzwonek

– asystent osoby z niepełnosprawnością

Aldona Jędrzejewska - asystentAldona Jędrzejewska-Flak

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

Jarosław Halicki - asystent, kierowcaJarosław Halicki

asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

asystent osoby niepełnosprawnej

uprawnienia kierowcy autobusu

Kursy i szkolenia

Instruktor Koncepcji Halliwick – stopień I

Anna Jagodzińska - asystentAnna Jagodzińska

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

asystent osoby niepełnosprawnej i zależnej

opiekun medyczny

Kursy i szkolenia

Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Praca z osobami niepełnosprawnymi niedowidzącymi i niedosłyszącymi w zakresie zastosowania i obsługi komputera oraz oprogramowania wspomagającego alternatywną komunikację

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój

Instruktor Koncepcji Halliwick – stopień I

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, a nie mogą

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Larysa Kawalec - asystentLarysa Kawalec

– asystent osoby z niepełnosprawnością

Paulina Kołodziejczyk - asystentPaulina Kołodziejczyk

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy i szkolenia

Metoda MNRI® dr Svietlany Masgutovej – stopień I i II

Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się

Wprowadzenie ACC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Kurs masażu klasycznego – stopień I i II

Diagnoza i terapia neuropsychologiczna w pracy z dziećmi ze złożoną niepełnosprawnością

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Marek KościakMarek Kościak

– asystent osoby z niepełnosprawnością

Wiesław Koszelak - asystentWiesław Koszelak

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (studia I stopnia)

Agnieszka KoziełAgnieszka Kozieł

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

asystent osoby niepełnosprawnej i zależnej

opiekun medyczny

Kursy i szkolenia

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro

Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

Praca z osobami niepełnosprawnymi niedowidzącymi i niedosłyszącymi w zakresie zastosowania i obsługi komputera oraz oprogramowania wspomagającego alternatywną komunikację

Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój

Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, a nie mogą

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Izabela-Ling-KowalskaIzabela Ling – Kowalska

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy i szkolenia

Diagnoza AAC

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Język migowy

Koncepcja Halliwick – stopień I

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Piotr Mikołajczyk - asystent, kierowcaPiotr Mikołajczyk

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

uprawnienia kierowcy busa

Małgorzata NasternakMałgorzata Nasternak

– asystent osoby z niepełnosprawnością

Renata Niemczuk - asystent, kierowcaRenata Niemczuk

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

asystent osoby niepełnosprawnej i zależnej

opiekun medyczny

uprawnienia kierowcy busa

Kursy i szkolenia

Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Instruktor Koncepcji Halliwick

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Praca z osobami niepełnosprawnymi niedowidzącymi i niedosłyszącymi w zakresie zastosowania i obsługi komputera oraz oprogramowania wspomagającego alternatywną komunikację

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

 Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój

Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, a nie mogą

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego

Sylwia Okoniewska - asystentSylwia Okoniewska

– asystent osoby z niepełnosprawnością

Hanna Szafruga - asystentHanna Szafruga

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

asystent osoby niepełnosprawnej i zależnej

opiekun medyczny

Kursy i szkolenia

Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Praca z osobami niepełnosprawnymi niedowidzącymi i niedosłyszącymi w zakresie zastosowania i obsługi komputera oraz oprogramowania wspomagającego alternatywną komunikację

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój

Renata Szczepanik - asystentRenata Szczepanik

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

asystent osoby niepełnosprawnej

pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy i szkolenia

Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się

Diagnoza AAC

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I iII

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi

Janina Szymanowska - asystentJanina Szymanowska

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

asystent osoby niepełnosprawnej

pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy i szkolenia

Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Diagnoza AAC

Język migowy

Koncepcja Halliwick – stopień I

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Małgorzata Świercz - asystentMałgorzata Świercz

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 Jarosław TurzyńskiJarosław Turzyński

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

umiejętność gry na gitarze, saksofonie, instrumentach klawiszowych i perkusyjnych

pierwsza pomoc przedmedyczna

ratownik WOPR

wychowawca kolonijny

Sławomir UciechowskiSławomir Uciechowski

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

uprawnienia kierowcy busa