Zasady przyjęcia


Osoby zainteresowane przyjęciem zapraszamy do odwiedzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w celu bezpośredniego zapoznania się z zakresem udzielanego wsparcia oraz proponowaną ofertą zajęć. Po podjęciu decyzji o uczestnictwie, należy wypełnić wniosek o skierowanie do ŚDS,  do którego należy załączyć:

  • zaświadczenie od lekarza psychiatry bądź od neurologa, zawierające stwierdzenie jednostki chorobowej,
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego, zawierające brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez ŚDS w a także informację o sprawności w zakresie lokomocji,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku, gdzie zostaje przeprowadzony dodatkowy wywiad z kandydatem.  Otrzymanie skierowania do uczestnictwa w zajęciach ŚDS, odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku.

Pliki do pobrania:

Powrót