Program z dofinansowaniem PFRON „Rehabilitacja 25 plus”


Program PFRON Rehabilitacja 25 plus

Od września bieżącego roku przystąpiliśmy do realizacji – już po raz trzeci – Pilotażowego Programu PFRON „Rehabilitacja 25 plus”. Tym razem w każdej placówce – OREW w Jezierniku i OREW w Lasowicach Wielkich mamy po 5 Uczestników. Większość z nich będzie kontynuowała program realizowany w latach 2018/2019 oraz 2019/2020, dla dwojga przejście z OREW do programu stanowi nowość, ale dołożyliśmy starań, żeby od początku udział w projekcie był dla Nich pożyteczny i przyjemny.

Na realizację zadania PFRON przeznaczył łącznie 250.000 złotych (po 25.000 na Uczestnika). W ramach tych środków Uczestnicy otrzymają po około 1000 godzin wsparcia indywidualnego w dziedzinie terapii komunikacyjnych, poznawczych i rozwojowych, społeczno-kulturalnych, Animaloterapii z Hipoterapią a także treningów aktywnego spędzania czasu wolnego i relaksu; higieny i zdrowego żywienia; terapii wodnych, rehabilitacji w zakresie motoryki małej i dużej – terapii ruchu.

Baza programu w Lasowicach Wielkich wzbogaci się o laptop i komputer, matę masująca Beurer MG 320, tunel lustrzany i namiot a w Jezierniku przybędzie tablica – kolorowa ściana; rozgwieżdżone niebo oraz baldachim światłowodów.

W realizację programu oraz weryfikację Indywidualnych Planów Działania zaangażowana jest specjalistyczna kadra obu placówek oraz pracownicy merytoryczni Fundacji WRÓĆ.


W Ośrodkach Rehabilitacyjno Edukcyjno Wychowawczych w Jezierniku i w Lasowicach Wielkich kontynuowany jest pilotażowy Program PFRON „Rehabilitacja 25 plus”, przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły korzystanie ze wsparcia OREW, w związku z ukończeniem 25 roku życia.

W roku szkolnym 2019/2020 z programu korzystało 5 absolwentów OREW w Lasowicach Wielkich oraz 3 absolwentów OREW w Jezierniku. Dla każdego z Uczestników zaplanowano średniomiesięcznie 100 godzin wsparcia indywidualnego.

Wsparcie realizowano w oparciu o bazę placówek, wzbogaconą o zakupione ze środków programu: sofę, fotel z funkcją relax oraz zestaw piaskownic integracyjnych – w OREW Lasowice Wielkie. W OREW Jeziernik uczestnicy projektu otrzymali do wykorzystania w ramach realizowanego wsparcia: komplet mebli (regał, komoda i stolik) oraz zestaw interaktywny.

Pomimo koniecznych, w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego przerw w funkcjonowaniu placówki, programy wsparcia udało się zrealizować niemal w całości. W czasie, kiedy nie było możliwe prowadzenie zajęć w placówce, kadra projektu zaangażowała się w przygotowanie i realizację wsparcia w formie zdalnej, z udziałem Uczestników i Ich opiekunów prawnych. Jak tylko było to możliwe, włączono system wsparcia hybrydowego – Uczestnicy na przemian byli przywożeni na zajęcia, co pozwoliło na ponowne włączenie do realizacji takich metod jak Hipoterapia czy terapie wodne, w oparciu o bazę w placówce macierzystej oraz Ośrodki Animaloterapii i Hipoterapii oraz Basenoterapii w Jantarze. W związku z niemożnością przeprowadzenia części zajęć, na skutek wykluczenia – w ramach prewencji anty-Covidowej (Hipoterapia, terapie wodne) tego rodzaju działalności w marcu i kwietniu, zaproponowano Uczestnikom ich „odrobienie” w miesiącach wakacyjnych. Za zgodą Uczestników i Ich opiekunów prawnych oraz przy istniejących możliwościach organizacyjnych, realizowaliśmy więc niektóre zajęcia także w lipcu i sierpniu.

Na realizację programu w roku 2019/2020 Fundacja otrzymała i wydatkowała ze środków PFRON 124821,52 zł w Lasowicach Wielkich oraz 74996,66 zł w Jezierniku.


W Ośrodkach Rehabilitacyjno Edukcyjno Wychowawczych w Jezierniku i w Lasowicach Wielkich realizowany jest pilotażowy program PFRON „Rehabilitacja 25 plus”, przeznaczony dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które w roku 2016 lub później zakończyły uczęszczanie do placówek placówek pobytu dziennego. Program obejmuje 2 lata.

Beneficjentem Programu są niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności.

Na podstawie doświadczeń zebranych w ramach pilotażu opracowane i wdrożone zostaną systemowe rozwiązania w zakresie zapewnienia kompleksowego i horyzontalnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym aktywności zawodowej.

W roku szkolnym 2018/2019 z Programu korzysta 5 osób – 2 w OREW w Lasowicach Wielkich i 3 w OREW w Jezierniku.

W ramach Projektu uczestnicy otrzymują wsparcie w wymiarze średnim 5 godzin przez 5 dni, a grono terapeutów i rehabilitantów realizuje z nimi zajęcia z zakresu:

  •  terapii komunikacyjnych
  • terapii poznawczych i ruchowych z wykorzystaniem Neuroformy
  • rehabilitacji funkcjonalnej / terapii motoryki ręki oraz terapii wad postawy i chodu
  • Hipoterapii
  • terapii wodnych

Systematycznie realizowane są także zajęcia z rehabilitacji społecznej:

  • Uspołecznianie – terapia społeczno-kulturowa – celem wsparcia jest zwiększenie samodzielności i aktywności życiowej uczestnika, poprzez prowadzenie treningu radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych życia codziennego (wysłanie listu, załatwienie sprawy w urzędzie, przygotowanie i realizacja zakupów, organizacja wyjścia na wydarzenie kulturalne, itp.) Uczestnik bedzie także poznawał różne dziedziny kultury, uczestniczył w wydarzeniach o charakterze kulturalnym (np. kino, teatr, impreza plenerowa) oraz w terapii zajęciowej.
  • Trening higieny i zdrowego żywienia, wsparcie pielęgnacyjne – służy wzmacnianiu samodzielności w najbardziej podstawowych czynnościach fizjologicznych i samoobsługowych. Obejmuje wzmacnianie nawyków higienicznych i pielęgnacyjnych, a także dbałość o estetykę i schludność wyglądu (fryzura, pielęgnacja twarzy i dłoni), racjonalność ubioru (np. dostosowanie do warunków pogodowych, suszenie włosów po zajęciach w wodzie) oraz kształtowanie i zachowanie nawyków zdrowego żywienia.
  • Trening aktywnego wypoczynku z elementami ekoterapii i technik relaksu – realizowany w formie zajęć rekreacyjnych i poznawczych na otwartym terenie, w różnorodnym środowisku, z wykorzystaniem elementów szeroko rozumianej ekoterapii, w ty, sylwoterapii, hortiterapii, animaloterapii. Obcowanie z naturą, obserwowanie różnorodności i zmian zachodzących w przyrodzie, dostarczanie wielozmysłowych doznań jako elementy rozwoju poznawczego, a jednocześnie wyciszenia i wypoczynku. Zajęcia służą też rozbudzaniu i wzmacnianiu zainteresowań. Zajęcia będą realizowane także w Sali Doświadczania Świata i Integracji Sensorycznej OREW, z wykorzystaniem posiadanych zasobów, uzupełnionych o pomoce dydaktyczne zakupione w ramach Projektu.

Dobór indywidualny form wsparcia, stosowanych metod oraz intensywności zajęć wynika z wniosków końcowych uczestniczenia Beneficjentów w OREW i ma służyć dalszemu rozwijaniu pozyskanych wcześniej umiejętności oraz zwiększeniu samodzielności życiowej uczestników.

W pierwszym roku realizacji Programu (od października 2018 do czerwca 2019) każdy z 5 uczestników otrzymuje 100 godzin wsparcia miesięcznie.

Powrót


Realizacja Programu z dofinansowaniem PFRON „Rehabilitacja 25 plus”


maj 2021


Trening aktywnego wypoczynku

Ada i Daniel w trakcie Treningu aktywnego wypoczynku z elementami Ekoterapii i technik relaksu zajęcia realizowane w ramach Pilotażowego Programu „Rehabilitacja 25 plus”.


luty 2021


Terapia ręki

Terapia motoryki ręki dla Podopiecznych OREW w Lasowicach Wielkich realizowana w ramach Projektu PFRON.


styczeń 2021


Pomoce dydaktyczne

W ramach projektu PFRON „Rehabilitacja 25 plus” do OREW w Jezierniku zostały zakupione pomoce do terapii aktywnego wypoczynku i relaksu: baldachim światłowodów, rozgwieżdżone niebo, kolorowa tablica świetlna.

Mata masująca

Masaż na macie masującej to przyjemna forma masażu. Możliwość doboru stopnia intensywności, pozwala na osiągnięcie oczekiwanych efektów. Mata zakupiona ze środków PFRON w ramach Programu „Rehabilitacja 25 plus”.


grudzień 2020


Tunel świetlny

Tunel świetlny jest jednym z urządzeń stosowanym w Salach Doświadczania Świata. Osoba siedząca naprzeciw ma wrażenie powstawania długiego, oświetlonego korytarza. Efekt ten ułatwia skupienie uwagi, wycisza, wykorzystywany jest także w terapii wad wzroku. Tunel został zakupiony ze środków PFRON, w ramach realizowanego Projektu „Rehabilitacja 25 plus”.


listopad 2020


Zajęcia z Neuroformą

System Neuroforma wspiera systematyczna rehabilitację poznawczo- ruchową oraz usprawnia funkcje kontroli równowagi. Zajęcia dla Uczniów OREW Lasowice Wielkie prowadzone są w ramach realizowanego Projektu z dofinansowaniem PFRON, „Rehabilitacja 25 plus”.


Rehabilitacja

Czas spędzony na zewnątrz, w objęciach natury, uspokaja nerwy, relaksuje i przywraca pogodny nastrój. Co więcej, natura ma ten niewiarygodny dar, że przyciąga naszą uwagę. Poprawia to możliwości koncentracji u dzieci i dorosłych z tak zwanymi zaburzeniami koncentracji uwagi. Zajęcia odbywały się w ramach realizowanego Projektu z dofinansowaniem PFRON, „Rehabilitacja 25 plus” – forma wsparcia Trening aktywnego spędzania czasu i relaksacji.


Ekoterapia

Ekoterapia zwana inaczej terapią natury lub zieloną terapią sprawia, że to co widzimy, słyszymy, czego doświadczamy w danym momencie, nie tylko może zmienić nasz nastrój, ale również pracę systemu nerwowego i odpornościowego. Doświadczenie kojącej dla oka zieleni, świeżego powietrza, działa uspokajająco na organizm, zmniejsza stres, lęk, złość i pobudza pozytywną energię. Czas spędzony na zewnątrz w połączeniu z muzykoterapią, uspokaja relaksuje, przywraca pogodny nastrój oraz odpręża. Poprawia również możliwości koncentracji. Zajęcia w OREW w Jezierniku prowadzone są w ramach Projektu z dofinansowaniem PFRON „Rehabilitacja 25 plus”.


wrzesień 2020


Hydroterapia

Jedną z form wsparcia dla beneficjentów Programu „Rehabilitacja 25 plus” w OREW w Lasowicach Wielkich jest Hydroterapia. A jak relaksacja na hydro to tylko z muzyką z wodoodpornego głośnika.


Rehabilitacja

Rehabilitacja może odbywać się również na świeżym powietrzu. Pracujemy nad rzeźbą i ogólną kondycją. Zajęcia w OREW w Lasowicach Wielkich odbywają się w ramach realizowanego Projektu z dofinansowaniem PFRON, „Rehabilitacja 25 plus”.


Terapie wodne

Hydromasaż to jedna z form Terapii wodnych realizowanych dla Podopiecznych OREW w Jezierniku w ramach Projektu „Rehabilitacja 25 plus”.


Realizowane formy wsparcia

W ramach realizowanego w OREW w Lasowicach Projektu z dofinansowaniem PFRON, „Rehabilitacja 25 plus”, nasi Podopieczni biorą udział w wielu formach wsparcia. Są to m.in Trening relaksacji, do którego został zakupiony specjalny fotel oraz Terapia motoryki ręki.