Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rybackiego

Rozwój usług medycznych NZOZ Centrum Rehabilitacji WRÓĆ w Jezierniku poprzez zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego


Europejski Fundusz RybackiFundacja WRÓĆ realizuje Program „Rozwój usług medycznych NZOZ Centrum Rehabilitacji WRÓĆ w Jezierniku poprzez zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego”, na który – w drodze Konkursu w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Koszt zadania wynosi 270.600,00 zł, przy czym na jego realizację przyznano Fundacji WRÓĆ dofinansowanie w wysokości 128.000,00 zł, w tym 96.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rybackiego. W wyniku przeprowadzonej konsultacji z pracownikami Centrum Rehabilitacji WRÓĆ, Kierownikiem Centrum Rehabilitacji WRÓĆ, Dyrektorami Ośrodka Rehabilitacji Edukacji i Wychowania Fundacji WRÓĆ, analizując kolejkę osób oczekujących na rehabilitację i jej rodzaj, opracowano wstępny wykaz potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego, aby placówka w jak największym stopniu zaspokajała potrzeby społeczności lokalnej w zakresie rehabilitacji za niską, konkurencyjną cenę. Zdecydowano się na zakup następującego sprzętu:

 • Podnośnik wannowy szynowy – ułatwiający przemieszczanie pacjentów niezdolnych do samodzielnego poruszania się,
 • Lampa Solux – służąca do naświetlania ciała promieniami podczerwonymi, w celu lepszego ukrwienia, a przez to przyspieszenia gojenie ran, leczenia niektórych schorzeń skóry i stanów bólowych,
 • Aparat do drenażu limfatycznego – stosowany w schorzeniach układu limfatycznego, niewydolności limfatycznej po mastektomii, w leczeniu fizykalnym stanów pourazowych, w profilaktyce niewydolności układu krążenia,
 • Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej – stosowany najczęściej w schorzeniach kręgosłupa, zaburzeniach nerwowego, mięśniowo-szkieletowego, moczowo-płciowego oraz zanikach mięśni,
 • Urządzenie terapeutyczne do suchych kąpieli CO2 – pozwalające na korzystanie z zabiegu w ubraniu, bez uciążliwego rozbierania się, ubierania, wchodzenia czy wychodzenia z wanny. Z zabiegów można również korzystać w okresie infekcyjnym. Kąpiele CO2 są wskazane przy chorobach krążenia, chorobach reumatycznych, oparzeniach, odmrożeniach, owrzodzeniach podudzia, hipo- i hipertoniach, gangrenach cukrzycowych, arteriosklerotycznych, naczyniokurczowych,
 • System rehabilitacji w odciążeniu – stosowany w terapii chronicznych bólów kręgosłupa, miednicy, urazach obręczy barkowej, większości zaburzeń w układzie szkieletowo – mięśniowym oraz w przypadku schorzeń układu oddechowego,
 • Redcord Plus – zestaw do ćwiczeń rehabilitacyjnych z wykorzystaniem systemu pasów i podwieszek, stosowanych w kuracji zaburzeń szkieletowo – mięśniowych, w rehabilitacji neurologicznej oraz stymulacji neuroruchowej u dzieci.
 • Elektryczny stół do rehabilitacji o nowoczesnej konstrukcji, dającej nieograniczone możliwości przeprowadzenia ćwiczeń wymagających izolacji wybranych grup mięśniowych,
 • Koncentrator tlenu Tokyo (2szt.) – stosowany w leczeniu wszystkich chorób układu oddechowego, najskuteczniejsza metoda dotleniania wszystkich komórek organizmu ożywiająca je i zapewniająca ich prawidłowe funkcjonowanie,
 • Urządzenie do Krioterapii na azot – Skuteczny w licznych schorzeniach i urazach narządu ruchu o działaniu znieczulającym i przeciwobrzękowym, polepsza ukrwienie i pobudza układ hormonalny,
 • Kolumna terapeutyczna typu Reha USK – służy do selektywnego wzmacniania wszystkich grup mięśni, dzięki zastosowaniu systemów przesuwnych rolek oraz możliwości skrętu rolek w płaszczyźnie w zakresie 85 stopni; kolumnie towarzyszy system uniwersalnych zaczepów, podwieszeń i mocowań,
 • System do badań wysiłkowych typu Cardiv – cyfrowe urządzenie diagnostyczne przeznaczone do wykonywania badań elektrycznej aktywności serca w czasie prób wysiłkowych lub spoczynkowych (w tym monitorowanie testów elektrofizjologicznych i zabiegów PCI).

Powrót