Dofinansowanie w ramach Zlecenia Zadań PFRON Konkurs nr 3/2017

Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych


Założeniem Zlecenia Zadań PFRON, Konkurs nr 3/2017 „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych” jest dostarczenie jego uczestnikom – opiekunom, rodzicom i kadrze bezpośrednio zaangażowanej w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, pakietu szkoleń znacznie podnoszących ich wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Projekt zakłada objęcie uczestników wsparciem w postaci szkoleń zewnętrznych oraz częściowo w postaci szkoleń wewnętrznych, prowadzonych przez wolontariuszy. Szkolenia zewnętrzne skierowane są do terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów lub innych osób pracujących nad wspomaganiem rozwoju oraz integracją osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo wsparciem będą objęci opiekunowie i rodziny osób z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja uczestników jest otwarta i odbywa się na zasadzie Regulaminu umieszczonego na stronie internetowej Fundacji.

Przedmiotem Projektu jest realizacja następujących zewnętrznych szkoleń zawodowych:

Szkolenie SI pedagogiczne – stopień II

Szkolenie Terapia Masgutowej

Szkolenie Zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy  – stopień I, II, III

Zaplanowano również serie szkoleń prowadzonych przez wolontariuszy współpracujących z Fundacją.

Szkolenie wprowadzające z zakresu metody werbo-tonalnej

Szkolenie wprowadzające z zakresu Wideotreningu w komunikacji

Szkolenie z zakresu zastosowania C-Eye w diagnostyce i terapii osób z niepełnosprawnością sprzężoną

Masaż Shantala

Działania projektowe wpłyną bezpośrednio na proces integracji, jakość codziennego funkcjonowania oraz wsparcia świadczonego osobom z niepełnosprawnościami, poprzez wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności przez osoby zaangażowane w proces ich integracji i rehabilitacji.

Posiadane zasoby kadrowe wskazujące na możliwość realizacji Projektu

Szkolenia zewnętrzne będą realizowane przez doświadczone ośrodki szkoleniowe mające uprawnienia do certyfikowania zaplanowanych szkoleń i spełniające standardy jakościowe odnośnie zatrudnionej kadry.

Wolontariusze to na co dzień wysoko wykwalifikowana kadra, systematycznie zwiększająca swoje kompetencje poprzez podnoszenie wykształcenia kierunkowego i udział w szkoleniach i kursach specjalistycznych, z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń.

Posiadane zasoby lokalowe i rzeczowe wskazujące na możliwość realizacji Projektu

W przypadku szkoleń zewnętrznych zajęcia z uczestnikami będą prowadzone w ośrodkach szkoleniowych, zapewniających sale i niezbędne wyposażenie. Szkolenia realizowane przez Wolontariuszy prowadzone będą w OREW-ach Fundacji, w nieodpłatnie udostępnionych na ten cel salach, wyposażonych w sprzęt niezbędny do realizacji poszczególnych szkoleń.

Dokumenty do pobrania

Regulamin rekrutacji Konkurs PFRON 3/2017

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

 

Powrót


Realizacja Projektu


grudzień 2017


Zakończenie realizacji Projektu

Z końcem grudnia 2017 roku zakończono realizację Projektu z dofinasowaniem PFRON, Konkurs nr 3/2017 „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych”. Przedmiotem Zlecenia Zadań były szkolenia zewnętrzne oraz wewnętrzne (przeprowadzone przez wolontariuszy), przeznaczone dla terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów oraz innych osób pracujących nad wspomaganiem rozwoju oraz integracją osób z niepełnosprawnościami. W ramach Projektu przeprowadzono następujące szkolenia: MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych; MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych, Szkolenie SI pedagogiczne stopień II; szkolenie wprowadzające z zakresu metody werbo-tonalnej; szkolenie wprowadzające z zakresu Wideotreningu Komunikacji; Szkolenie z zakresu zastosowania C-Eye w diagnostyce i terapii osób z niepełnosprawnością sprzężoną; Masaż Shantala.


Diagnostyka i terapia neurologopedyczna

Szkolenie Diagnostyka i terapia neurologopedyczna

Szkolenie Diagnostyka i terapia neurologopedyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

Druga część szkolenia Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – poziom I, II, III, w którym wzięli udział pracownicy OREW w Lasowicach Wielkich i OREW w Jezierniku, prowadzonego przez Panią Aleksandrę Ładę z Fundacji „Promyk Słońca”.


listopad 2017


Szkolenie w ramach metody MNRI®: Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych

Szkolenie Terapia MNRI - Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych Szkolenie Terapia MNRI - Integracja odruchów wzrokowych i słuchowych

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie z zakresu metody dr S. Masgutowej, Programu Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów – MNRI® (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration) – Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych, które odbyło się w dniach 11-12 listopada w OREW w Lasowicach Wielkich.


październik 2017


Szkolenie w ramach metody MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja odruchów ustno-twarzowych poziom I

Drugie z serii szkoleń z zakresu metody dr S. Masgutowej, Programu Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów – MNRI® (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration) – Neurosensomotoryczna integracja odruchów ustno-twarzowych poziom I.


Szkolenie w ramach metody MNRI®: Terapia NeuroTaktylna

 

Pierwsze z serii szkoleń dotyczących z zakresu metody dr S. Masgutowej, Programu Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów – MNRI® (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration) – Terapia NeuroTaktylna, które odbyło 30 września i 1 października  w OREW w Lasowicach Wielkich.


Diagnostyka i terapia neurologopedyczna

Szkolenie Diagnostyka i terapia neurologopedyczna Szkolenie Diagnostyka i terapia neurologopedyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – poziom I, II, III, w którym wzięli udział pracownicy OREW w Lasowicach Wielkich i OREW w Jezierniku, poprowadzone przez Panią Aleksandrę Ładę z Fundacji „Promyk Słońca”.