Koncepcja Halliwick


Zajęcia Terapii basenowej według Koncepcji Halliwick odbywają się w Ośrodku Basenoterapii Fundacji WRÓĆ w Jantarze. Prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów Koncepcji Halliwick. Plan każdorazowej sesji przebiega na podstawie ułożonego 10 punktowego programu, a gry i zabawy są odpowiednio dobrane do umiejętności dziecka. W trakcie zajęć używane są zabawki, które uatrakcyjniają zajęcia i motywują do nauki nowych umiejętności. Odpowiednie podtrzymanie i stymulacja określonej części ciała umożliwiają uzyskanie zamierzonego efektu terapeutycznego. Nauka prowadzi do osiągnięcia jak największej niezależności oraz absolutnego poczucia zaufania i bezpieczeństwa w wodzie. Terapia według Koncepcji Halliwick to przede wszystkim zabawa niosąca ogromną radość i mająca terapeutyczny wpływ na wszystkie sfery rozwojowe dziecka.

Powrót