Aktualności Fundacji WRÓĆ 2016


grudzień 2016


Relacja ze spotkania Bożonarodzeniowego Fundacji WRÓĆ

Źródło: TVMalbork


Spotkanie wigilijne Podopiecznych Fundacji WRÓĆ

Spotkanie wigilijne

Wyjątkowe spotkanie wigilijne w którym uczestniczyli, wraz z rodzicami i opiekunami, Podopieczni wszystkich placówek Fundacji WRÓĆ – OREW w Jezierniku, OREW w Lasowicach Wielkich i Środowiskowego Domu Samopomocy. Wśród zaproszonych Gości byli również przedstawiciele lokalnych władz powiatu malborskiego i nowodworskiego, władze Fundacji WRÓĆ oraz Fundatorzy i Przyjaciele Fundacji. Spotkanie uświetniły występy Uczniów i Uczestników poszczególnych Placówek oraz pracowników OREW. Do wspólnego kolędowania zapraszał chór Uczniów gimnazjum w Nowym Dworze Gdańskim. Po części oficjalnej czekał słodki poczęstunek, a wszyscy Goście otrzymali drobne upominki wykonane własnoręcznie przez Podopiecznych Fundacji WRÓĆ.


Szopka Bożonarodzeniowa Fundacji WRÓĆ

Szopka Bożonarodzeniowa Fundacji WRÓĆ

Szopka Bożonarodzeniowa z żywymi zwierzętami – lamami, owcami wrzosowatymi i osiołkami, przygotowana przez Fundację WRÓĆ była chętnie odwiedzana przez mieszkańców Nowego Stawu. Możliwość nakarmienia zwierząt marchewką i podzielenia się specjalnym opłatkiem była, szczególnie dla najmłodszych, nie lada atrakcją. Wszystkie zwierzęta w szopce są mieszkańcami terapeutycznego Jantar Mini ZOO Fundacji WRÓĆ.


październik 2016


Październik Międzynarodowym Miesiącem AAC

Październik Miesiącem AACTerapeuci Fundacji WRÓĆ poszerzają swoją wiedzę z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej, poprzez współpracę z dr Magdaleną Grycman i panią Moniką Jerzyk z Centrum Rozwoju Porozumiewania Gadatek. Pod czujnym okiem dr Magdaleny Grycman, specjaliści oraz Wychowankowie Fundacji WRÓĆ zostali wprowadzeni w świat komunikacji poprzez symbole, gesty i strategie. Praca ta jest wzmacniana przez panią Monikę, która udziela licznych instrukcji i porad dotyczących praktycznego zastosowania u osób z wieloraką niepełnosprawnością terapii AAC. Na regularnie odbywających się Superwizjach omawiane są problemy, szukane rozwiązania i ustalane nowe strategie działania. Spotkania, w których udział biorą terapeuci, logopeda, rehabilitanci dodają sił i pomysłów do dalszej wspólnej pracy i pokazują, że razem można osiągnąć coś pozornie niemożliwego.


wrzesień 2016


Szkoła Komunikacyjnych Możliwości

Opracowany przez dr Magdalenę Grycman, cykl edukacyjny przedstawiający pracę i osiągnięcia w zakresie wspomagającej i alternatywnej komunikacji AAC. Wśród Placówek biorących udział w programie, OREW w Lasowicach Wielkich i OREW w Jeziernku. Udział obu Placówek w cyklu był jedną z form podnoszenia jakości edukacji w zakresie komunikacji alternatywnej, zgodnie z realizowanym przez Fundację w Ośrodkach Programem „Zobacz, co mówię”.

Szkoła Komunikacyjnych Możliwości w OREW w Jezierniku

Szkoła Komunikacyjnych Możliwości w OREW w Lasowicach Wielkich

 

 

 

 

 

 

 


Spotkanie integracyjne Ośrodków Fundacji WRÓĆ

Spotkanie integracyjne Placówek Fundacji WRÓĆSpotkanie integracyjne Uczniów, nauczycieli i pracowników OREW w Lasowicach Wielkich i OREW w Jezierniku. Zorganizowane na początku nowego roku szkolnego, stało się też okazją do ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych w ramach Programu 3.2.1. Więcej informacji na stronie Projektu.


Rozpoczęcie Programu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Działanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego Działanie 3.2.1Projekt 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej

Celem Projektu jest zwiększenie efektywności nauczania i rewalidacji, poprzez podniesienie kwalifikacji kadry, pozyskanie i doskonalenie przez Uczniów kluczowych kompetencji społecznych oraz doposażenie Placówek w najnowszej generacji sprzęt do komunikacji alternatywnej. W dwuletnim Programie uczestniczą Uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną i intelektualną w stopniu głębokim i znacznym oraz nauczyciele i pracownicy, realizujący program rewalidacji w prowadzonych przez Fundację WRÓĆ Ośrodkach Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczych w Lasowicach Wielkich i w Jezierniku. Więcej Informacji na stronie Projektu.


Rodzinny piknik

Rodzinny piknik w stylu hawajskim dla Uczestników OREW w Lasowicach Wielkich, Środowiskowego Domu Samopomocy i OREW w Jezierniku oraz Ich bliskich. Swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciele lokalnych władz i Przyjaciele Fundacji. Przy tej okazji popłynęły wielkie podziękowania dla Wolontariuszy z Malborskiego Ośrodka Wychowawczego, którzy przez cały rok szkolny wspierali Placówki Fundacji WRÓĆ swoim wolontariatem.


maj 2016


Prezentacja działań Fundacji WRÓĆ

Majówka w Malborku

Fundacja WRÓĆ poza codzienną pracą, prowadzoną na rzecz swoich Podopiecznych, kieruje swoją ofertę również do mieszkańców okolicznych powiatów.  Podczas Majówki w Malborku, na stoisku Fundacji WRÓĆ oprócz zapoznania się z bieżącą działalnością Fundacji, można było skorzystać m.in. z możliwości wykonania podoskopowego badania stóp.


marzec 2016


Rozpoczęcie realizacji w Placówkach Fundacji WRÓĆ Projektów z dofinansowaniem PFRON, Konkurs nr XXIVPFRONRealizowane Zadania Zlecone w ramach Konkursu „Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez realizację zajęć z zakresu ciągłej rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną”, których celem  jest poprawa funkcjonowania, zwiększenie samodzielności życiowej i umiejętności społecznych Uczestników, a założone w Projekcie techniki i metody wsparcia mają rozwinąć psychofizyczne i prospołeczne możliwości Beneficjentów oraz przeciwdziałać Ich alienacji ze społeczeństwa. Projekt pod nazwą „Sprawniejsi – samodzielniejsi” realizowany jest w OREW w Lasowicach Wielkich. Więcej informacji na stronie Projektu. Projekt pod nazwą „Sprawność – Komunikacja – Samodzielność” realizowany jest w OREW w Jezierniku. Więcej informacji na stronie Projektu.


Fundacja WRÓĆ laureatem Nagrody Bursztynowego Mieczyka

Nagroda Bursztynowego Mieczyka

W dniu 5 grudnia 2015 r., na XXI Gali Nagród Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, Fundacja WRÓĆ została uhonorowana Główną Nagrodą Bursztynowego Mieczyka w kategorii Pomoc Społeczna, za innowacyjność i promowanie nowych rozwiązań w obszarze pomocy społecznej.

„Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego jest wieloletnią, międzysektorową, partnerską inicjatywą w województwie pomorskim. Jej głównym celem jest wzmocnienie i docenienie sektora obywatelskiego oraz poniesienie prestiżu i etosu pracy w organizacjach pozarządowych, a także poszerzenie aktywności społeczności lokalnych. Partnerstwo nagrody działa poprzez ścisłą współpracę z instytucjami w środowisku lokalnym i aktywne, poszukujące nowych rozwiązań formy animacji. Podstawową wartością Partnerstwa nagrody jest praca na rzecz dobra wspólnego oparta na zaufaniu i solidarności.”

Do Kapituły Nagrody wpłynęły dokumenty nominujące łącznie 53 organizacje.

Nagroda Bursztynowego Mieczyka


Toyota Carter Gdańsk dla Podopiecznych Fundacji WRÓĆ

Toyota Carter Gdańsk

Z okazji zbliżających się Mikołajek Dział handlowy Toyota Carter Gdańsk przygotował zbiórkę dla podopiecznych Fundacji WRÓĆ. Zbierane były dary rzeczowe, a także środki finansowe, za które zakupione zostały potrzebne dzieciom pomoce techniczne i plastyczne oraz książeczki edukacyjne. To nie pierwszy, wspólny projekt Fundacji oraz pracowników i klientów Toyota Carter Gdańsk.


Nowoczesna diagnostyka wad postawy

Fundacja WRÓĆ, dzięki wsparciu Firmy Budimex S.A, zakupiła zestaw FreeMed Posture, wraz z oprogramowaniem, pozwalający na precyzyjne analizy postawy ciała oraz określenie potrzeb w zakresie ich korekty. Dzięki podoskopowi, w maju 2015 roku, rozpoczęto akcję przeprowadzenia profilaktycznych badań stóp i postawy ciała u dzieci uczęszczających do gminnych szkół na terenie powiatów nowodworskiego i malborskiego. Firma Budimex S.A, od kilku lat systematycznie wspiera rozwój bazy diagnostycznej i rehabilitacyjnej Fundacji WRÓĆ.


Program społeczny „Domofon ICE”

Budimex DomofonIce

Podstawowym celem programu społecznego „Domofon ICE”, prowadzonego przez firmę Budimex S.A jest podniesienie bezpieczeństwa dzieci na drodze. Główną ideą programu jest wyposażenie uczniów w plastikowe karty zawierające dane ułatwiające – w razie wypadku – kontakt z ich najbliższymi. Kampania ma jednocześnie szerszy wymiar edukacyjny, promując wśród młodych ludzi zasady bezpiecznego zachowania na drodze oraz udzielania pierwszej pomocy.

Powrót