Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej


Deklaracja dostępności cyfrowej

Fundacja WRÓĆ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.fundacjawroc.pl.

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2007

Data ostatniej istotnej aktualizacji: maj 2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury nie mogą swobodnie poruszać się po serwisie (pułapka klawiaturowa)
 • Pełna obsługa serwisu możliwa jest przy pomocy wyłącznie myszki
 • Pliki tekstowe nie są dostępne cyfrowo
 • Strona może zawierać graficzne linki bez atrybutu Alt
 • Treści otwierają się w nowym oknie/zakładce przeglądarki a nie ma o tym wcześniejszej informacji
 • Materiały wideo nie zawierają napisów
 • Materiały wideo nie zawierają tłumaczenia na Polski Język Migowy
 • Na stronie brak mapy strony
 • Linki do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o jego formacie, rozmiarze i języku

Wyjaśnienie poziomu dostępności

 • Na stronie internetowej dostępna jest wtyczka, ułatwiająca korzystanie z serwisu.
 • Menu dostępności można wywołać za pomocą kliknięcia ikony dostępności
  • Wtyczka pozwala na powiększenie tekstu
  • Wtyczka pozwala na zmniejszenie tekstu
  • Wtyczka pozwala na zmianę skali szarości
  • Wtyczka pozwala na uzyskanie wysokiego kontrastu
  • Wtyczka pozwala na uzyskanie negatywnego kontrastu
  • Wtyczka pozwala na uzyskanie jasnego tła
  • Wtyczka pozwala na podświetlenie linków
  • Wtyczka pozwala na uzyskanie czytelnej czcionki
 • Na wszystkich stronach, menu wygląda i działa tak samo
 • Brak elementu na stronie błyskającego na czerwono
 • Brak obszaru na stronie, który podlega gwałtownym zmianom jasności
 • Po powiększeniu widoku strony do 200% widać całość informacji ze strony
 • Z treści strony na smartfonie czy tablecie można korzystać bez względu na orientację ekranu (pionowa/pozioma)
 • Na stronie brak informacji przekazywanej jedynie za pomocą koloru
 • Na stronie brak instrukcji odnoszącej się do koloru elementu
 • Na stronie brak informacji przekazywanych jedynie poprzez użycie pozycji lub formy
 • Na stronie brak automatycznie uruchamianego dźwięku, którego nie da się zatrzymać
 • Na stronie brak migających lub poruszających się elementów, których nie da się zatrzymać
 • Na stronie występują tytuły stron i mają poprawną strukturę

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021.06.14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

E-mail: biuro@fundacjawroc.pl
Telefon: 889 379 491

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Fundacja WRÓĆ
Adres: Jantar, ul. Gdańska 1
02-103 Stegna
E-mail: biuro@fundacjawroc.pl
Telefon: 889 379 491

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba i biuro Fundacji WRÓĆ są usytuowane w Jantarze na parterze. Dla obsługi osób z niepełnosprawnościami, w tym szczególnie – poruszających się na wózkach inwalidzkich udostępnione zostało przestronne pomieszczenie recepcyjne, wyposażone  w specjalistyczna zaplecze sanitarne.

W razie potrzeby osobom z niepełnosprawnościami jest udzielane wsparcie pracownika z kwalifikacjami asystenta/ opiekuna ON oraz specjalistyczny dowóz.

Prowadzone w Jantarze zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne z zakresu Terapii wodnych, Ekoterapii i Animaloterapii oraz Hipoterapii są realizowane w oparciu o bazę całkowicie dostępną dla osób niepełnosprawnych, pozbawioną barier architektonicznych, z profesjonalną łazienką i WC, wyposażoną w urządzenia wspomagające, poręcze, kozetkę sterowaną elektronicznie. Niecka basenowa oraz padok kryty są wyposażone w specjalistyczne podnośniki.

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Jezierniku 

Mieści się w budynku parterowym, a jego struktura wewnętrzna i wyposażenie zostały zrealizowane z zachowaniem zasad dostępności.

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

Wejście główne – jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dwa wejścia pomocnicze prowadzą na tereny zielone obiektu; są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Pracownicy Ośrodka udzielają wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w zakresie poruszania się po całym obiekcie.

Do Ośrodka można dojechać samodzielnie (przed budynkiem znajduje się wydzielona strefa bezpłatnego parkowania).

Uczestnicy placówki korzystają z nieodpłatnych dowozów na zajęcia oraz odwozów do domu specjalistycznym, dostosowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnością transportem Fundacji WRÓĆ, w asyście pracownika – opiekuna osób z niepełnosprawnościami.

Transport ten jest udostępniany także w razie potrzeby dostania się do placówki innych, niż do niej uczęszczające osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajdują się trzy toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie drzwi mają szerokość umożliwiające przejazd wózkiem inwalidzkim, w korytarzach i salach zamontowane są poręcze ułatwiające poruszanie się.

Podczas pobytu w placówce, a także drogi do i z placówki, osobom z niepełnosprawnościami towarzyszą wykwalifikowani pracownicy Fundacji.

Na okalającym budynek terenie zielonym zostały zorganizowane: integracyjny plac zabaw oraz ogród sensoryczny, wyposażone w certyfikowane do wykorzystania w pracy z osobami niepełnosprawnymi urządzenia. Dostęp do tych terenów jest pozbawiony barier architektonicznych.

W placówce można komunikować się w języku AAC oraz w Polskim Języku Migowym

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Lasowicach Wielkich 

Mieści się w parterowej części budynku, a jego struktura wewnętrzna i wyposażenie zostały zrealizowane z zachowaniem zasad dostępności.

Do budynku prowadzą trzy wejścia, w tym dwa wykorzystywane przez OREW:

Wejście pierwsze: od ulicy umożliwia dostanie się do budynku na tym samym poziomie, szerokimi drzwiami bez barier architektonicznych.

Wejście drugie: od strony parkingu i terenów zielonych do budynku prowadzi podjazd, niwelujący niewielką różnicę poziomów.

Wejście trzecie, także od podwórka stanowią szerokie drzwi; wejście jest pozbawione progów i schodów.

OREW korzysta głównie z wejścia drugiego – między innymi w związku z tym, że wszyscy uczestnicy przyjeżdżają na zajęcia transportem Fundacji

Pracownicy Ośrodka udzielają wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w zakresie poruszania się po całym obiekcie – w budynku i poza nim.

Do Ośrodka można dojechać samodzielnie (przy budynku znajduje się wydzielona strefa bezpłatnego parkowania).

Uczestnicy placówki korzystają z nieodpłatnych dowozów na zajęcia oraz odwozów do domu specjalistycznym, dostosowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnością transportem Fundacji „Wróć”, w asyście pracownika – opiekuna osób z niepełnosprawnościami.

Transport ten jest udostępniany także w razie potrzeby dostania się do placówki innych, niż do niej uczęszczające osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie drzwi mają szerokość umożliwiające przejazd wózkiem inwalidzkim, w korytarzach zamontowane są poręcze ułatwiające poruszanie się.

Podczas pobytu w placówce, a także drogi do i z placówki, osobom z niepełnosprawnościami towarzyszą wykwalifikowani pracownicy Fundacji.

Na okalającym budynek terenie zielonym zostały zorganizowane: integracyjny plac zabaw oraz integracyjna siłownia zewnętrzna, wyposażone w certyfikowane do wykorzystania w pracy z osobami niepełnosprawnymi urządzenia. Dostęp do tych terenów jest pozbawiony barier architektonicznych.

W placówce można komunikować się w języku AAC oraz w Polskim Języku Migowym

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lasowicach Wielkich

Mieści się na parterze i piętrze budynku, wyposażonego na potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową, w platformę schodową. Na piętrze usytuowano głównie biura oraz zaplecze placówki.

Wejście pierwsze: od ulicy umożliwia dostanie się do budynku na tym samym poziomie, szerokimi drzwiami bez barier architektonicznych.

Wejście drugie: od strony parkingu i terenów zielonych do budynku prowadzi podjazd, niwelujący niewielką różnicę poziomów.

Wejście trzecie, także od podwórka stanowią szerokie drzwi; wejście jest pozbawione progów i schodów, prowadzi bezpośrednio do tej części budynku, gdzie znajduje się ŚDS.

Pracownicy Ośrodka udzielają wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w zakresie poruszania się po całym obiekcie.

Do Ośrodka można dojechać samodzielnie (przy budynku znajduje się wydzielona strefa bezpłatnego parkowania).

Uczestnicy placówki korzystają z nieodpłatnych dowozów na zajęcia oraz odwozów do domu specjalistycznym, dostosowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnością transportem Fundacji „Wróć”, w asyście pracownika – opiekuna osób z niepełnosprawnościami.

Transport ten jest udostępniany także w razie potrzeby dostania się do placówki innych, niż do niej uczęszczające osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie drzwi mają szerokość umożliwiające przejazd wózkiem inwalidzkim, w korytarzach zamontowane są poręcze ułatwiające poruszanie się.

Podczas pobytu w placówce, a także drogi do i z placówki, osobom z niepełnosprawnościami towarzyszą wykwalifikowani pracownicy Fundacji.

Na okalającym budynek terenie zielonym zostały zorganizowane: integracyjny plac zabaw oraz integracyjna siłownia zewnętrzna, wyposażone w certyfikowane do wykorzystania w pracy z osobami niepełnosprawnymi urządzenia. Dostęp do tych terenów jest pozbawiony barier architektonicznych.

Aplikacje

Brak aplikacji

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content