Szkolenia i warsztaty


wrzesień 2017


NeuroformaSzkolenie Neuroforma

 

Szkolenie terapeutów Środowiskowego Domu Samopomocy z wykorzystania Neuroformy, nowoczesnego sprzętu do rehabilitacji funkcji ruchowo-poznawczych, zakupionej z dofinansowania ze środków PFRON, Konkurs nr 2/2016 „MOGĘ WIĘCEJ – rehabilitacja społeczna ŚDS w Lasowicach Wielkich.


czerwiec 2017


Awans zawodowy

Awans zawodowy

Rozmowa kwalifikacyjna na stopień awansu zawodowego nauczyciela, podczas której czworo nauczycieli – terapeutów OREW w Lasowicach Wielkich przedstawiło dorobek swojego dziewięciomiesięcznego stażu i otrzymało zaświadczenie o nadaniu tytułu nauczyciela kontraktowego.


maj 2017


Superwizja z dr Magdaleną Grycman

Superwizja w OREW w Lasowicach Wielkich, podczas której omawiane były strategie komunikacyjne konkretnych Uczniów.


FITS

Szkolenie FITS

Trzyetapowe szkolenie dla fizjoterapeutów OREW z zakresu kompleksowej diagnostyki i terapii wad postawy oraz skolioz wg Koncepcji FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz, przeprowadzone w ramach dofinansowania RPO WP, Działanie 3.2.1 oraz ze środków KFS PUP Nowy Dwór Gdański.


BoardMaker&Speaking Dynamically Pro stopień I i II

Szkolenie BoardMaker&Speaking Dynamically Pro

Dwustopniowe szkolenie warsztatowe BoardMaker&Speaking Dynamically Pro, realizowane w ramach dofinansowania RPO WP, Działanie 3.2.1, organizowane przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania.


Terapia motoryki ręki

Szkolenie Terapia ręki

Szkolenie terapeutów, fizjoterapeutów i opiekunów z zakresu Terapii motoryki ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną, realizowane w ramach RPO WP Działanie 3.2.1 , prowadzone przez Gdańską Pracownię Pomocy Pedagogicznej, Psychologicznej, Terapeutycznej.


Kurs masażu klasycznego stopień I i II

Organizowany przez Akademię Masażu Karuna, akredytowany Kurs masażu klasycznego (kamieniami Ratnaabhyanga, miodowego Abhisek, konsulting SPA), w którym uczestniczyły pani Marlena Bielska i pani Paulina Kołodziejczyk, w ramach dofinansowania RPO WP, Działanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.


RUSI

Szkolenie RUSI

Szkolenie fizjoterapeutów z zakresu Anatomi Sonograficznej i Sonofeedbacku w codziennej pracy fizjoterapeuty – tzw. RUSI, zrealizowane w ramach dofinansowania RPO WP, Działanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.


kwiecień 2017


Kurs instruktorski masażu Shantala

Kurs instruktorski masażu Shantala

Udział pani Marleny Bielskiej w kursie instruktorskim masażu Shantala, organizowanego przez Polska Szkołę Masażu Shantala. Sfinansowanym w 95% w ramach dofinansowania RPO WP, Działanie 3.2.1, w 5% ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w oparciu o umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku.


Wewnętrzne warsztaty logopedyczne

Wewnętrzne warsztaty masażu logopedycznego

Przeprowadzone przez panią Roksanę Głowadzką, logopedę, wewnętrzne warsztaty dla pracowników OREW w Lasowicach Wielkich, z zakresu masażu logopedycznego.


marzec 2017


MÓWiK

Szkolenie „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących”, w którym wzięli udział  pracownicy i rodzice Uczniów obu Ośrodków Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczych Fundacji WRÓĆ. Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach realizowanego Programu RPO WP 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.


Kurs Terapii ręki stopień I i II

Organizowany przez Centrum Terapii Wyspa dwustopniowy kurs Terapii ręki.


Kurs Integracji Sensorycznej stopień II dla pedagogów

Drugi stopień Kursu Integracja Sensoryczna wg Ayers Sensory Integration, „Integracja Sensoryczna w praktyce pedagogicznej”, organizowanego przez Soyer Dom Szkoleń.


Kurs Integracji Sensorycznej stopień II

Drugi stopień Kursu Integracji Sensorycznej wg Ayers Sensory Integration, „Ocena na podstawie obserwacji klinicznych”, organizowanego przez Soyer Dom Szkoleń.


Muzykoterapia stopień II

Drugi stopień szkolenia „Muzykoterapia-profilaktyka i terapia muzyczna”, realizowanego w ramach dofinansowania RPO WP Działanie 3.2.1.


luty 2017


Metoda Krakowska

Szkolenie „Symultaniczno–sekwencyjna nauka czytania”, organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej, w którym uczestniczyli  pracownicy OREW Lasowice Wielkie i OREW Jeziernik oraz rodzice i opiekunowie Uczniów z obu Ośrodków. Szkolenie prowadziła dr Justyna Leszka. Szkolenie odbyło się w ramach realizowanego Programu RPO WP 3.2.1.


Muzykoterapia stopień ISzkolenie Muzykoterapia I i II stopień

Dwustopniowe szkolenie „Muzykoterapia-profilaktyka i terapia muzyczna”, organizowane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie, prowadzone, według autorskiego programu Mobilnej Rekreacji Muzycznej, przez lek. med. Macieja Kieryła. Szkolenie odbyło się w ramach realizowanego przez Fundację WRÓĆ Programu RPO WP 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.


AAC stopień II

Drugi stopień szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej „Budowanie strategii komunikacyjnych”, przeprowadzone w ramach realizowanego Projektu RPO WP Działanie 3.2.1.


Terapia behawioralna stopień III

Trzeci stopień szkolenia „Terapia behawioralna osób z autyzmem”.


styczeń 2017


AAC stopień I

Szkolenie z zakresu komunikacji alternatywnej, prowadzone przez panią Monikę Jerzyk, „Wprowadzeniu AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością”. Szkolenie odbyło się w ramach realizowanego Programu RPO WP 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.


Kurs Integracji Sensorycznej stopień I

Pierwszy stopień Kursu Integracji Sensorycznej wg Ayers Sensory Integration, „Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej”, organizowanego przez Soyer Dom Szkoleń.


Terapia behawioralna stopień II

Kolejny stopień szkolenia „Terapia behawioralna osób z autyzmem”.


listopad 2016


Terapia behawioralna stopień I

Szkolenie z zakresu Terapii behawioralnej osób z autyzmem.


NDT-Bobath

Odświeżający Kurs Koncepcji NDT-Bobath organizowany przez Centrum Terapii Wyspa.


kwiecień 2016


Wewnętrzne warsztaty doskonalające

Warsztaty prowadzone przez terapeutki OREW w Lasowicach Wielkich panie Annę Chmielewską i Annę Cymańską dotyczące konieczności używania bodźców uprzedzających, przed każdą czynnością wykonywaną z udziałem Ucznia. W ramach zajęć uczestnicy mieli okazję do wczucia się w rolę osoby z głęboką niepełnosprawnością. Warsztaty zostały zorganizowane na podstawie odbytego przez część pracowników, we wcześniejszym terminie, szkolenia I stopnia „Wczesne indywidualne strategie komunikacyjne”, przeprowadzonego przez Centrum Rozwoju i Porozumiewania Gadatek.


marzec 2016


Wewnętrzne warsztaty fizjoterapeutyczne

Warsztaty dotyczące prawidłowego przenoszenia i asekuracji osób z poruszających się na wózkach, zorganizowane przez zespół fizjoterapeutów OREW w Lasowicach Wielkich dla wszystkich pracowników Fundacji WRÓĆ.

Powrót