Szkolenia i warsztaty


marzec 2017


Szkolenie z obsługi i wykorzystania programu MÓWik w terapii osób niemówiących, w którym wzięli udział  pracownicy i rodzice Uczniów obu Ośrodków Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczych Fundacji WRÓĆ. Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach realizowanego Programu RPO WP 3.2.1 „Zobacz, co mówię”. Więcej informacji na stronie Projektu.


luty 2017


Szkolenie „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania”, organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej, w którym uczestniczyli  pracownicy OREW Lasowice Wielkie i OREW Jeziernik oraz rodzice i opiekunowie Uczniów z obu Ośrodków. Szkolenie prowadziła dr Justyna Leszka. Szkolenie odbyło się w ramach realizowanego Programu RPO WP 3.2.1 „Zobacz, co mówię”. Więcej informacji na stronie Projektu.


Szkolenie Muzykoterapia I i II stopień

Dwustopniowe szkolenie „Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna”, w którym uczestniczyło grono pracowników OREW Fundacji WRÓĆ. Organizowane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie, prowadzone, według autorskiego programu Mobilnej Rekreacji Muzycznej, przez lek. med. Macieja Kieryła. Szkolenie odbyło się w ramach realizowanego przez Fundację WRÓĆ Programu RPO WP 3.2.1 „Zobacz, co mówię”. Więcej informacji na stronie Projektu.


styczeń 2017


Dwustopniowe szkolenie z zakresu komunikacji alternatywnej, prowadzone przez panią Monikę Jerzyk, w którym uczestniczyli pracownicy Fundacji WRÓĆ. Część pierwsza poświęcona była wprowadzeniu AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością. Tematem części drugiej było budowanie strategii komunikacyjnych. Szkolenie jest elementem doskonalenia zawodowego pracowników w ramach realizowanego Programu RPO WP 3.2.1 „Zobacz, co mówię”. Więcej informacji na stronie Projektu.


kwiecień 2016


Wewnętrzne warsztaty prowadzone przez terapeutki OREW w Lasowicach Wielkich panie Annę Chmielewską i Annę Cymańską dotyczące konieczności używania bodźców uprzedzających, przed każdą czynnością wykonywaną z udziałem Ucznia. W ramach zajęć uczestnicy mieli okazję do wczucia się w rolę osoby z głęboką niepełnosprawnością. Warsztaty zostały zorganizowane na podstawie odbytego przez część pracowników, we wcześniejszym terminie, szkolenia I stopnia „Wczesne indywidualne strategie komunikacyjne”, przeprowadzonego przez Centrum Rozwoju i Porozumiewania Gadatek .


marzec 2016


Wewnętrzne warsztaty fizjoterapeutyczne

Warsztaty dotyczące prawidłowego przenoszenia i asekuracji osób z poruszających się na wózkach, zorganizowane przez zespół fizjoterapeutów OREW w Lasowicach Wielkich dla wszystkich pracowników Fundacji WRÓĆ.

Powrót