Program z dofinansowaniem PFRON „Rehabilitacja 25 plus”


Program PFRON Rehabilitacja 25 plus

 

Od września bieżącego roku przystąpiliśmy do realizacji – już po raz trzeci – Pilotażowego Programu PFRON „Rehabilitacja 25 plus”. Tym razem w każdej placówce – OREW w Jezierniku i OREW w Lasowicach Wielkich mamy po 5 Uczestników. Większość z nich będzie kontynuowała program realizowany w latach 2018/2019 oraz 2019/2020, dla dwojga przejście z OREW do programu stanowi nowość, ale dołożyliśmy starań, żeby od początku udział w projekcie był dla Nich pożyteczny i przyjemny.

Na realizację zadania PFRON przeznaczył łącznie 250.000 złotych (po 25.000 na Uczestnika). W ramach tych środków Uczestnicy otrzymają po około 1000 godzin wsparcia indywidualnego w dziedzinie terapii komunikacyjnych, poznawczych i rozwojowych, społeczno-kulturalnych, Animaloterapii z Hipoterapią a także treningów aktywnego spędzania czasu wolnego i relaksu; higieny i zdrowego żywienia; terapii wodnych, rehabilitacji w zakresie motoryki małej i dużej – terapii ruchu.

Baza programu w Lasowicach Wielkich wzbogaci się o laptop i komputer, matę masująca Beurer MG 320, tunel lustrzany i namiot a w Jezierniku przybędzie tablica – kolorowa ściana; rozgwieżdżone niebo oraz baldachim światłowodów.

W realizację programu oraz weryfikację Indywidualnych Planów Działania zaangażowana jest specjalistyczna kadra obu placówek oraz pracownicy merytoryczni Fundacji WRÓĆ.


W Ośrodkach Rehabilitacyjno Edukcyjno Wychowawczych w Jezierniku i w Lasowicach Wielkich kontynuowany jest pilotażowy Program PFRON „Rehabilitacja 25 plus”, przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły korzystanie ze wsparcia OREW, w związku z ukończeniem 25 roku życia.

W roku szkolnym 2019/2020 z programu korzystało 5 absolwentów OREW w Lasowicach Wielkich oraz 3 absolwentów OREW w Jezierniku. Dla każdego z Uczestników zaplanowano średniomiesięcznie 100 godzin wsparcia indywidualnego.

Wsparcie realizowano w oparciu o bazę placówek, wzbogaconą o zakupione ze środków programu: sofę, fotel z funkcją relax oraz zestaw piaskownic integracyjnych – w OREW Lasowice Wielkie. W OREW Jeziernik uczestnicy projektu otrzymali do wykorzystania w ramach realizowanego wsparcia: komplet mebli (regał, komoda i stolik) oraz zestaw interaktywny.

Pomimo koniecznych, w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego przerw w funkcjonowaniu placówki, programy wsparcia udało się zrealizować niemal w całości. W czasie, kiedy nie było możliwe prowadzenie zajęć w placówce, kadra projektu zaangażowała się w przygotowanie i realizację wsparcia w formie zdalnej, z udziałem Uczestników i Ich opiekunów prawnych. Jak tylko było to możliwe, włączono system wsparcia hybrydowego – Uczestnicy na przemian byli przywożeni na zajęcia, co pozwoliło na ponowne włączenie do realizacji takich metod jak Hipoterapia czy terapie wodne, w oparciu o bazę w placówce macierzystej oraz Ośrodki Animaloterapii i Hipoterapii oraz Basenoterapii w Jantarze. W związku z niemożnością przeprowadzenia części zajęć, na skutek wykluczenia – w ramach prewencji anty-Covidowej (Hipoterapia, terapie wodne) tego rodzaju działalności w marcu i kwietniu, zaproponowano Uczestnikom ich „odrobienie” w miesiącach wakacyjnych. Za zgodą Uczestników i Ich opiekunów prawnych oraz przy istniejących możliwościach organizacyjnych, realizowaliśmy więc niektóre zajęcia także w lipcu i sierpniu.

Na realizację programu w roku 2019/2020 Fundacja otrzymała i wydatkowała ze środków PFRON 124821,52 zł w Lasowicach Wielkich oraz 74996,66 zł w Jezierniku.


W Ośrodkach Rehabilitacyjno Edukcyjno Wychowawczych w Jezierniku i w Lasowicach Wielkich realizowany jest pilotażowy program PFRON „Rehabilitacja 25 plus”, przeznaczony dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które w roku 2016 lub później zakończyły uczęszczanie do placówek placówek pobytu dziennego. Program obejmuje 2 lata.

Beneficjentem Programu są niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności.

Na podstawie doświadczeń zebranych w ramach pilotażu opracowane i wdrożone zostaną systemowe rozwiązania w zakresie zapewnienia kompleksowego i horyzontalnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym aktywności zawodowej.

W roku szkolnym 2018/2019 z Programu korzysta 5 osób – 2 w OREW w Lasowicach Wielkich i 3 w OREW w Jezierniku.

W ramach Projektu uczestnicy otrzymują wsparcie w wymiarze średnim 5 godzin przez 5 dni, a grono terapeutów i rehabilitantów realizuje z nimi zajęcia z zakresu:

  •  terapii komunikacyjnych
  • terapii poznawczych i ruchowych z wykorzystaniem Neuroformy
  • rehabilitacji funkcjonalnej / terapii motoryki ręki oraz terapii wad postawy i chodu
  • Hipoterapii
  • terapii wodnych

Systematycznie realizowane są także zajęcia z rehabilitacji społecznej:

  • Uspołecznianie – terapia społeczno-kulturowa – celem wsparcia jest zwiększenie samodzielności i aktywności życiowej uczestnika, poprzez prowadzenie treningu radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych życia codziennego (wysłanie listu, załatwienie sprawy w urzędzie, przygotowanie i realizacja zakupów, organizacja wyjścia na wydarzenie kulturalne, itp.) Uczestnik bedzie także poznawał różne dziedziny kultury, uczestniczył w wydarzeniach o charakterze kulturalnym (np. kino, teatr, impreza plenerowa) oraz w terapii zajęciowej.
  • Trening higieny i zdrowego żywienia, wsparcie pielęgnacyjne – służy wzmacnianiu samodzielności w najbardziej podstawowych czynnościach fizjologicznych i samoobsługowych. Obejmuje wzmacnianie nawyków higienicznych i pielęgnacyjnych, a także dbałość o estetykę i schludność wyglądu (fryzura, pielęgnacja twarzy i dłoni), racjonalność ubioru (np. dostosowanie do warunków pogodowych, suszenie włosów po zajęciach w wodzie) oraz kształtowanie i zachowanie nawyków zdrowego żywienia.
  • Trening aktywnego wypoczynku z elementami ekoterapii i technik relaksu – realizowany w formie zajęć rekreacyjnych i poznawczych na otwartym terenie, w różnorodnym środowisku, z wykorzystaniem elementów szeroko rozumianej ekoterapii, w ty, sylwoterapii, hortiterapii, animaloterapii. Obcowanie z naturą, obserwowanie różnorodności i zmian zachodzących w przyrodzie, dostarczanie wielozmysłowych doznań jako elementy rozwoju poznawczego, a jednocześnie wyciszenia i wypoczynku. Zajęcia służą też rozbudzaniu i wzmacnianiu zainteresowań. Zajęcia będą realizowane także w Sali Doświadczania Świata i Integracji Sensorycznej OREW, z wykorzystaniem posiadanych zasobów, uzupełnionych o pomoce dydaktyczne zakupione w ramach Projektu.

Dobór indywidualny form wsparcia, stosowanych metod oraz intensywności zajęć wynika z wniosków końcowych uczestniczenia Beneficjentów w OREW i ma służyć dalszemu rozwijaniu pozyskanych wcześniej umiejętności oraz zwiększeniu samodzielności życiowej uczestników.

W pierwszym roku realizacji Programu (od października 2018 do czerwca 2019) każdy z 5 uczestników otrzymuje 100 godzin wsparcia miesięcznie.

Powrót


Realizacja Programu z dofinansowaniem PFRON „Rehabilitacja 25 plus”


listopad 2020


Ekoterapia

 

 

 

 

 

 

 

Ekoterapia zwana inaczej terapią natury lub zieloną terapią sprawia, że to co widzimy, słyszymy, czego doświadczamy w danym momencie, nie tylko może zmienić nasz nastrój, ale również pracę systemu nerwowego i odpornościowego. Doświadczenie kojącej dla oka zieleni, świeżego powietrza, działa uspokajająco na organizm, zmniejsza stres, lęk, złość i pobudza pozytywną energię. Czas spędzony na zewnątrz w połączeniu z muzykoterapią, uspokaja relaksuje, przywraca pogodny nastrój oraz odpręża. Poprawia również możliwości koncentracji. Zajęcia w OREW w Jezierniku prowadzone są w ramach Projektu z dofinansowaniem PFRON „Rehabilitacja 25 plus”.


wrzesień 2020


Hydroterapia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedną z form wsparcia dla beneficjentów Programu „Rehabilitacja 25 plus” w OREW w Lasowicach Wielkich jest Hydroterapia. A jak relaksacja na hydro to tylko z muzyką z wodoodpornego głośnika.


Rehabilitacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitacja może odbywać się również na świeżym powietrzu. Pracujemy nad rzeźbą i ogólną kondycją. Zajęcia w OREW w Lasowicach Wielkich odbywają się w ramach realizowanego Projektu z dofinansowaniem PFRON, „Rehabilitacja 25 plus”.


Terapie wodne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydromasaż to jedna z form Terapii wodnych realizowanych dla Podopiecznych OREW w Jezierniku w ramach Projektu „Rehabilitacja 25 plus”.


Realizowane formy wsparcia

 

 

 

 

 

 

 

W ramach realizowanego w OREW w Lasowicach Projektu z dofinansowaniem PFRON, „Rehabilitacja 25 plus”, nasi Podopieczni biorą udział w wielu formach wsparcia. Są to m.in Trening relaksacji, do którego został zakupiony specjalny fotel oraz Terapia motoryki ręki.