Publikacje i nagrody


Rok 2015

W dniu 5 grudnia 2015 r., na XXI Gali Nagród Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, Fundacja WRÓĆ została uhonorowana Główną Nagrodą Bursztynowego Mieczyka w kategorii Pomoc Społeczna, za innowacyjność i promowanie nowych rozwiązań w obszarze pomocy społecznej.

Nagroda Bursztynowego Mieczyka

Nagroda Bursztynowego Mieczyka


Rok 2013

Za zasługi dla Fundacji WRÓĆ z okazji 40-lecia Gminy Stegna.

 

order

 


Rok 2009

5-tego kwietnia 2009 roku Niezależna Fundacja Popierania Kultury Polskiej im. Jerzego Bonieckiego wyróżniła panie Kazimierę Włodarską oraz Joannę Włodarską nagrodą im. Zofii i Jerzego Bonieckich za stworzenie i działalność w Fundacji WRÓĆ.

Dyplom Polcul - Jerzy Boniecki Foundation

Dyplom Polcul - Jerzy Boniecki Foundation


Rok 2008

W dniu 9.12.2008 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku odbyła się Uroczystość wręczenia “Nagrody Bursztynowego Mieczyka”, w trakcie której Fundacja WRÓĆ została wyróżniona za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i otrzymała Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Marszałka Senatu Pana Bogdana Borusewicza.

Nagroda Bursztynowego Mieczyka 2008


Fundacja WRÓĆ została wyróżniona przez Starostę Nowodworskiego za działalność na rzecz powiatu nowodworskiego.

Nagroda Starosty Nowodworskiego


Fundacja WRÓĆ otrzymała nagrodę Starosty Nowodworskiego za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nagroda Starosty Nowodworskiego


Fundacja WRÓĆ laureatem konkursu Newsweek – 27 maja 2008 na spotkaniu z cyklu Newsweek – biznes odpowiedzialny, wręczono nagrody laureatom konkursu „Sto procent z 1%”. Kampania reklamowa Fundacji WRÓĆ „1% wraca” zdobyła pierwsze miejsce w kategorii plakat lokalny.

Newsweek 100% z 1%


Fundacja WRÓĆ laureatem programu „ORLEN. Bezpieczne drogi”. Podczas Gali Bezpieczeństwa, która odbyła się 27 lutego w Zamku Królewskim w Warszawie, podsumowano dotychczasowe działania oraz wręczono nagrody w Konkursie Inicjatyw. Do 16 organizatorów najlepszych akcji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego trafiły Złote Tarcze Bezpieczeństwa oraz nagrody finansowe o łącznej wartości 525 tys. zł. Fundacja WRÓĆ otrzymała Nagrodę w kategorii „Niepełnosprawni uczestnicy ruchu drogowego”.

Orlen Bezpieczne drogi

Orlen Bezpieczne Drogi


Rok 2007

Podczas obchodów pięćdziesięciolecia Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja WRÓĆ w ramach konkursu „dobre praktyki EFS” została nagrodzona tytułem „Najlepszej inwestycji w człowieka 2007”.

Dobre praktyki EFS