Zajęcia z psychologiem


Zajęcia z psychologiem mają charakter jednoosobowych spotkań i są dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów. Mają na celu wspomaganie rozwoju Wychowanków, nabywanie przez nich nowych umiejętności oraz eliminację zachowań negatywnych i niepożądanych. Oprócz zajęć indywidualnych psycholog prowadzi w zajęcia w grupach z zastosowaniem metody Niedyrektywnej terapii zabawowej opartej na Spotkaniu z żywiołami oraz zajęcia wg Metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne.

Celem terapii psychologicznej jest:

 • ocena rozwoju psychoruchowego dziecka
 • stymulowanie funkcji intelektualnych
 • ćwiczenia poprawiające koncentrację
 • praca nad rozwojem poznawczym – pamięć, uwaga, mowa i myślenie
 • rozwijania percepcji wzrokowej poprzez stosowane ćwiczenia grafomotoryczne
 • rozwijanie mechanizmów naśladowania i współdziałania
 • rozwijanie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni
 • rozwijanie sfery emocjonalnej i społecznej dziecka
 • relaksacja pozwalająca na odpoczynek i wyciszenie
 • pedagogizacja rodziców
 • współpraca z rodzicami, pomoc dla rodziców

Do obowiązków psychologa należy również nadzorowanie procesu tworzenia paszportów komunikacyjnych i Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla Uczniów.

Powrót