Zajęcia logopedyczne


Praca z Podopiecznymi na zajęciach logopedycznych obejmuje:

  • wdrażanie komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC
  • ćwiczenia oddechowe
  • usprawnianie artykulatorów
  • bogacenie czynnego i  biernego słownictwa
  • doskonaleniu wymowy już ukształtowanej
  • ćwiczenia z zakresu prozodii mowy
  • usprawnianie pisania i czytania
  • trening jedzenia

Powrót