Terapia Snoezelen


Głównym celem prowadzenia zajęć w Sali Doświadczania Świata jest stwarzanie Podopiecznym możliwości odbierania nowych bodźców zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu,  wzbogacanie Ich doświadczeń oraz spędzanie czasu w atmosferze pełnego wyciszenia i relaksu. Stosując Terapię Snoezelen należy akceptować dziecko takim, jakim jest, uznając za wartościowe nawet najprostsze możliwości zajmowania się czymś. W czasie Terapii wytwarzana jest właściwa atmosfera i przestrzegane są podstawowe zasady – brak wymagań, brak poleceń oraz  pozostawienie dziecku wyboru. Sala Doświadczania Świata w OREW Fundacji WRÓĆ wyposażona jest m.in. w: łóżko  wodne, domek lustrzany ze strumieniem światłowodów, kolumny bulgoczące, projektor świetlny wraz z tarczami, emiter zapachów, dźwiękową tablicę kolorów, tablicę lustrzana UV wraz ze światłowodami, ścieżkę fakturowa, kula  lustrzana z reflektorem z kolorową tarczą.

Powrót