Rehabilitacja


Nasi fizjoterapeuci, wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności, doświadczenie oraz zasób sprzętu i pomocy naukowych a także biorąc pod uwagę ubytek funkcji danego dziecka, uczą naszych Podopiecznych m.in. kontroli głowy, obręczy barkowej i tułowia, aktywnego podporu na przedramionach, prawidłowego chodu czy jazdy na wózku, przenoszenia ciężaru ciała. Poprawiają tym samym Ich jakość i komfort życia.

Rehabilitacja w Ośrodkach OREW Fundacji WRÓĆ obejmuje każde dziecko. Jedna jednostka terapeutyczna trwa 60 minut i w zależności od wskazań i indywidualnych możliwości Podopiecznego odbywa się od dwóch do pięciu razy w tygodniu.

Ośrodki Fundacji WRÓĆ dla swoich Podopiecznych oferują następujące zajęcia rehabilitacyjne:

  • Kinezyterapię – leczenie ruchem
  • Fizykoterapię – leczenie zjawiskami fizycznymi
  • Masaż – leczenie dotykiem
  • Metody neurorozwojowe stosowane w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego ( NDT Bobath )

Do ćwiczeń z zakresu kinezyterapii należą m.in. ćwiczenia bierne, czynno – bierne, samowspomagane, czynne w odciążeniu, czynne wolne, czynne oporowe, prowadzone, ćwiczenia redresyjne, wyciągi redresyjne, ćwiczenia synergistyczne, oddechowe, relaksacyjne wg  Jacobsona i Schulca, poizometryczna relaksacja mięśni, pionizacja i nauka chodzenia, terapia neurorozwojowa NDT Bobath, terapia według Koncepcji Halliwick.

Zakres fizykoterapii obejmuje: leczenie ciepłem i zimnem, magnetoterapię, elektroterapię, laseroterapię oraz hydroterapię.

Masaż leczniczy prowadzony jest w zakresie masażu klasycznego o charakterze pobudzającym lub rozluźniającym, masażu segmentarnego, masażu izometrycznego, drenażu limfatycznego, masażu w środowisku wodnym.

Wszystkie gabinety rehabilitacyjne wyposażone są w wysokiej jakości sprzęt. Znajdują się w nich m.in. kozetki, łóżka do terapii metodą NDT Bobath, maty fizjoterapeutyczne, wałki, półwałki, kliny poduszki sensoryczne, dyski sensomotoryczne, piłki rehabilitacyjne, kolorowe zabawki. Ponadto w naszym Ośrodkach wykorzystywane są rowery dla osób z niepełnosprawnościami, rotory, chodziki, parapodia, wózki rehabilitacyjne i aktywne, specjalistyczne siedziska Mygo do treningu jedzenia, schody stacjonarne, tory z przeszkodami, stoły do Terapii ręki.

Powrót