Hipoterapia


Hipoterapia to działanie mające na celu przywracanie zdrowia i sprawności przy pomocy konia i jazdy konnej. Hipoterapia jest wyjątkową i niepowtarzalną metodą usprawniania dzięki obecności konia – współterapeuty. Koń i jego ruch dają zupełnie nowe i niespotykane w innych metodach terapeutycznych możliwości.

Ośrodek Hipoterapii i Rekreacji Konnej Fundacji WRÓĆ, utworzony w 2003 roku, we współpracy z licencjonowanymi hipoterapeutami  realizuje program zgodny z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Wśród Podopiecznych korzystających Ośrodka znajdują się dzieci po urazach komunikacyjnych, urazach czaszkowo–mózgowych, dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, niewidome i niedowidzące, dzieci i młodzież upośledzona umysłowo.

Powrót