Procedury przyjęcia do NZOZ Centrum Rehabilitacji WRÓĆ


Pacjenci NZOZ Centrum Rehabilitacji WRÓĆ rehabilitowani są na podstawie skierowania od lekarza specjalisty, wstawionego na druku Centrum lub na innym druku skierowania do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej.

Skierowanie należy złożyć do recepcji CR WRÓĆ w Jezierniku osobiście, pocztą lub przez uprawnioną osobę, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wystawienia. W chwili złożenia skierowania Pacjent zostaje wpisany na listę osób oczekujących na świadczenia rehabilitacyjne.

Świadczenia otrzymuje po konsultacji u lekarza rehabilitacji CR WRÓĆ, według kolejki oczekujących. O terminie rozpoczęcia świadczeń rehabilitacyjnych Pacjent zostaje powiadomiony telefonicznie.

Zabiegi rehabilitacyjne odbywają się wyłącznie na podstawie zaleceń wydanych przez lekarza rehabilitacji, w terminach ustalonych z fizjoterapeutą CR WRÓĆ, prowadzącym danego pacjenta. Pacjent otrzymujący świadczenia rehabilitacyjne ma obowiązek poinformować prowadzącego fizjoterapeutę o:

  • nieobecności na zabiegach (najpóźniej w godzinach rannych ustalonego terminu zabiegów)
  • leczeniu szpitalnym, które pokrywałoby się z terminami realizacji świadczenia rehabilitacyjnego w CR WRÓĆ
  • wyjeździe na turnus rehabilitacyjny, który pokrywałby się z terminami realizacji świadczenia rehabilitacyjnego w CR WRÓĆ

Pacjentowi korzystającemu z innych świadczeń refundowanych przez NFZ odracza się przyznane świadczenia rehabilitacyjne w CR WRÓĆ.

Dokumenty do pobrania

Skierowanie do CR WRÓĆ

Powrót