Nowoczesna diagnostyka wad postawy


Mieszkańcy wsi i małych miasteczek powiatów nowodworskiego i malborskiego uzyskali – dzięki przekazanym przez firmę Budimex środkom – dostęp do nowoczesnej diagnostyki stóp i wad postawy.

Zakupiliśmy zestaw FreeMed Posture, wraz z oprogramowaniem, pozwalającym na precyzyjne analizy postawy ciała oraz określenie potrzeb w zakresie ich korekty.

Podoskopowe badanie stóp to biostereometryczna, komputerowa metoda oceny, dostarczająca informacji o przestrzennym ukształtowaniu stóp, ich wysklepienia oraz dająca możliwość obserwacji sfer nośnych dzięki czemu można stwierdzić prawidłowość rozłożenia sił nacisku na stopie.

Badanie pozwala ocenić rozkład sił na stopie, zdiagnozować deformacje stopy, a także wskazać kierunek dalszych badań diagnostycznych i działań rehabilitacyjnych w zakresie wad postawy, w tym m.in. skolioz u dzieci.

Ocena uzyskana w wyniku badania podoskopowego, poprzez zastosowane specjalistycznego oprogramowania diagnostycznego, daje informacje przydatne w trakcie diagnozowania i leczenia wielu, często spotykanych u dzieci i dorosłych schorzeń, m.in. halluxów, stanów przeciążeniowych ścięgna Achillesa, bólów stawów kolanowych i biodrowych, stóp, podudzia i kręgosłupa. Badanie jest całkowicie nieinwazyjne, w związku z czym może być wielokrotnie powtarzane, np. w celu weryfikacji postępów rehabilitacyjnych.

Urządzenie wykorzystujemy do diagnozowania dzieci uczęszczających do naszych placówek oraz osób dorosłych, korzystających ze wsparcia rehabilitacyjnego Fundacji. Dzięki dodatkowemu wyposażeniu, osobom u których ujawniły się wskazania do korekty postawy ciała, możemy przygotować indywidualnie wyprofilowane wkładki ortopedyczne.

W maju bieżącego roku rozpoczęliśmy akcję przeprowadzenia z udziałem podoskopu profilaktycznych badań stóp i postawy ciała u dzieci uczęszczających do gminnych szkół na terenie powiatów nowodworskiego i malborskiego. W oparciu o uzgodnienia z wydziałami oświaty, akcje tę będziemy kontynuować, odwiedzając kolejne placówki.

W znaczącej mierze do realizacji zadania przyczyniła się Firma Budimex, od kilku lat systematycznie wspierająca rozwój bazy diagnostycznej i rehabilitacyjnej Fundacji „Wróć”.